Topic outline

 • General

  Ylimääräinen kurssitentti ke 23.3.2022 klo 15:30-18:30 U4-salissa.

  Ylimääräiseen tenttiin voivat osallistua kaikki, jotka eivät syystä tai toisesta voineet osallitua varsinaiseen kurssitenttiin 25.2.

  Ylimääräiseen tenttiin ei tarvitse ilmoittautua. Tenttitilaisuudessa tarkistetaan kaikkien henkilöllisyys ja oikeus ylimääräiseen tenttiin jo saliin mentäessä.  Kurssilla opitaan sähköopin ja magnetismin perusteet. 

  Kurssi on tarkoitettu SCI:n perusopintoihin.

  Kurssi sisältää luennot, laskuharjoitukset, laboratoriotyöt ja lopputentin, joista lopputentin lisäksi vain laboratoriotöihin osallistuminen on pakollista. Kurssin osasuoritukset vanhenevat kurssin seuraavaan toteutuskertaan mennessä, paitsi laboratoriotyöt, jotka ovat voimassa vuoden, eli esimerkiksi keväällä 2021 tehdyt laboratoriotyöt ovat voimassa vielä helmikuun 2022 kurssitentissä, jonka jälkeen nekin vanhenevat. Vaikka vain laboratoriotyöt ja tentti ovat pakollisia, niiden pisteet yksistään tuskin riittävät kurssin läpäisemiseen. Ks. kurssiesite.

  Kurssille ilmoittaudutaan Sisussa 13.12.2021 alkaen. 

  Opetus alkaa ti 11.1.2022 luennoilla. Laboratoriotyöt ja laskuharjoitukset alkavat myöhemmin samalla viikolla. Kevään opetustapahtumat:

  • Luennot ti ja ke 10-12 (Zoom).
  • Laskuharjoitusryhmä H01 (IS) to 10-12 (Zoom) ja ma 8-10 (Zoom).
  • Laskuharjoitusryhmä H02 (VN) to 12-14 (Zoom) ja ma 10-12 (Zoom).
  • Laskuharjoitusryhmä H03 (MP) pe 12-14 (Zoom) ja ti 14-16 (Zoom).
  • Laskuharjoitusryhmä H04 (TK) pe 14-16 (Zoom) ja ti 16-18 (Zoom).
  • Laboratoriotyöryhmät LAB01-LAB18 (U003-sali).

  Täältä löydät Zoomin pikaoppaan.

  • Kurssin opettajat:

   Luennot: Petri Salo

   Laboratoriotöiden vastuuopettaja: Jani Sainio

   Laskuharjoitukset: Tomi Kupiainen (TK), Ville Närhi (VN), Miro Palmu (MP), Ilja Stanovõhh (IS)

   Yhteydenotot sähköpostitse tai keskustelualueen kautta.