Topic outline

 • Osaamistavoitteet 
  • Systemaattisen tuotesuunnitteluprosessin ymmärtäminen
  • Systemaattisen tuotesuunnitteluprosessin soveltaminen valitussa sovelluskohteessa
   
  Sisältö 

  Kurssin tavoitteena on saavuttaa ymmärrys systemaattisesta tuotesuunnittelusta siten, että kurssin jälkeen opiskelija ymmärtää teknisen tuotteen suunnitteluprosessin ja osaa soveltaa sitä eri sovelluskohteissa.

   

   
  Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet 

  Luennot ja harjoitustyö. Opintojakson arvosanassa välikokeiden/tentin arvosanan paino on 40 % ja harjoitustyön arvosanan 60 %. Tenttioikeus edellyttää harjoitustyön viikkotehtävien hyväksyttyä suoritusta (6 kpl). Kurssin lopussa oleva töiden esittely on osa harjoitustyötä.


  Kurssin toteutustavasta tiedotetaan tarkemmin ennen kurssin alkua.

  HUOM! Harjoitusryhmäilmoittautuminen avataan ensimmäisen luennon yhteydessä tiistaina 14.9. Ryhmään ilmoittautuminen tulee tehdä keskiviikkoon 15.9. klo 24 mennessä.