Topic outline

 • Kurssin laajuus

  5 op

  Kurssin asema

  Kurssi kuuluu Rakennetun ympäristön pääaineen valinnaisiin opintoihin. Kurssin voi sisällyttää myös rakennetun ympäristön sivuaineeseen tai vapaasti valittaviin kandivaiheen opintoihin. Muut kuin Aalto-yliopiston opiskelijat voivat osallistua kurssille joustavan opinto-oikeuden avulla ja kurssi on myös avoimen yliopiston tarjonnassa.

  Kurssin sisältö

  Liikennejärjestelmän toimintaperiaatteet. Ekologinen, taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys. Kestävän liikennejärjestelmän ominaisuudet. Liikenteen energiankulutus. Eri liikennemuotojen sekä väylien rakentamisen ja ylläpidon vaikutukset maankäyttöön ja ympäristöön. Liikenneturvallisuus. Liikennejärjestelmän kestävyyden arviointi ja kestävyyttä edistävät keinot.

  Kurssin osaamistavoitteet

  Kurssin suoritettuaan opiskelija
  • ymmärtää liikennejärjestelmän toimintaperiaatteet
  • ymmärtää liikennejärjestelmän toimintaan liittyvää tietoa
  • tunnistaa tulevia liikkumis- ja kuljetustarpeita ja osaa määritellä niiden toteuttamismahdollisuuksia
  • ymmärtää kestävyyden ulottuvuuksia ja käsitteitä ja vuorovaikutussuhteita liikennejärjestelmässä
  • tietää liikenteen vaikutusten määrittämismenetelmiä
  • ymmärtää liikenteen ja maankäytön vuorovaikutusta rakennetussa ympäristössä
  • käsittää liikennejärjestelmän toiminnot ja vaikutukset niitä tuottavien, käyttävien ja kokevien osapuolten kannalta.

  Kurssin suoritustapa

  Kolme osasuoritusta, kaikki suoritettava hyväksytysti

  1. Kurssin alkuosan suorittaminen

  • vaihtoehtoiset suoritustavat ovat luentokuulustelu ma 14.3.2022 ja kurssin alkuosan oppimispäiväkirja ajalta 28.2.-11.3.2022
  • arvostelu 0-5, suoritettava hyväksytysti, arvosanaksi tulee vaihtoehtoisista suoritustavoista paremman arvosana (molempien suoritus mahdollinen)
  • painoarvo loppuarvosanassa 1/3


  2. Pakolliset harjoitukset

  • hyväksytty suoritus edellyttää hyväksyttyä vastausta kaikissa harjoituksissa


  3. Kurssin loppuosan suorittaminen

  • osasuorituksessa laaditaan pienryhmässä dialogioppimispäiväkirja ja tehdään projektityö
  • molempien arvostelu 0-5, molemmat suoritettava hyväksytysti
  • kummankin painoarvo loppuarvosanassa 1/3


  Dialogioppimispäiväkirja toteutetaan ryhmäpäiväkirja
  na, jossa kukin ryhmän jäsen kirjoittaa säännöllisesti yhteiseen oppimispäiväkirjaan ja lukee samalla mitä muut ovat kirjoittaneet. Jokaisen ryhmän jäsenen tulee kirjoittaa vuorollaan jäsennelty tekstikappale, jossa kommentoi mahdollisia aiempia esitettyjä ajatuksia teemasta ja tuo esiin yhden uuden ja tärkeän näkökulman aiheesta sitä ja siihen liittyvää oppimista käsitellen. Kurssin päätteeksi laaditaan samalla menetelmällä yhteenveto-osuus kurssista.

  Projektityössä tarkastellaan ryhmälle annettua aihetta, laaditaan siitä posteri tai video, joka esitellään muiden ryhmien opiskelijoille. Projektityön suoritusvaatimuksiin kuuluu vähintään neljän muun ryhmän töihin tutustuminen ja arviointi sekä oman ryhmän vertaisarviointi.

  Projektitöitä tulee myös käsitellä ryhmäpäiväkirjassa muiden teemojen tapaan.

  Kurssin opettajat

  Vastuuopettaja: Yliopisto-opettaja Jouni Ojala, jouni.ojala@aalto.fi

  Kurssin ohjelma (päivitetty 25.2.2022)

  Kurssiohjelman mukainen opetus tapahtuu lähiopetuksena seuraavissa opetustiloissa: maanantaisin ja tiistaisin klo 14-16 kandidaattikeskuksen (Otakaari 1) M-siiven toisessa kerroksessa salissa M1 (M232) ja perjantaisin klo 10-12 K1-talon (Otakaari 4) kolmannessa kerroksessa salissa 326.

  Pvm  vko  klo  aihe 
  ma 28.02.2022
  9
  14.15-16.00
  Kurssin aloitus. Liikennejärjestelmän perusteet: liikkuminen ja kuljetukset
  ti 01.03.2022
  9
  14.15-16.00
  Liikennejärjestelmän perusteet: infrastruktuuri ja palvelut
  pe 04.03.2022
  9
  10.15-12.00
  Liikennejärjestelmän perusteet. Harjoitus.
  ma 07.03.2022
  10
  14.15-16.00
  Kestävä kehitys ja liikenne: käsitteet, liikennejärjestelmän taloudellinen kestävyys
  ti 08.03.2022
  10
  14.15-16.00
  Kestävä kehitys ja liikenne. Harjoitus.
  pe 11.03.2022
  10
  10.15-12.00
  Kestävä kehitys ja liikenne: elinkaariajattelu, vaikutusten arviointi
  ma 14.03.2022
  11
  14.15-16.00
  Luentokuulustelu
  ti 15.03.2022
  11
  14.15-16.00
  Liikenteen vaikutukset: energiankulutus ja päästöt ilmaan, vieraileva luennoitsija Kari Mäkelä
  pe 18.03.2022
  11
  10.15-12.00
  Liikenteen vaikutukset: melu ja tärinä.
  ma 21.03.2022
  12
  14.15-12.00
  Liikenteen vaikutukset. Harjoitus.
  ti 22.03.2022
  12
  14.15-16.00
  Liikenneturvallisuus
  pe 25.03.2022
  12
  10.15-12.00
  Liikenneturvallisuus
  ma 28.03.2022
  13
  14.15-16.00
  Liikenneturvallisuus. Harjoitus.
  ti 29.03.2022
  13
  14.15-16.00
  Älykäs liikennejärjestelmä, staff scientist Iisakki Kosonen
  pe 01.04.2022 13
  10.15-12.00 Tien ja kadun vaatima tila
  ma 04.04.2022 14
  14.15-16.00
  Liikenteen sosiaalinen kestävyys, esteettömyys
  ti 05.04.2022
  14
  14.15-16.00
  Projektitöiden esittely I
  pe 08.04.2022
  14
  10.15-12.00
  Projektitöiden esittely II
  ke 13.04.2022
  15
  18.00
  Ryhmäpäiväkirjojen palautusaika päättyy