Topic outline

 • Helsinki – Kaupunkitilan aika


  HARJOITUSTYÖN KUVAUS 

  Työssä perehdytään Helsingin kaupunkitiloihin ja niiden rakentumisen vaiheisiin sekä harjoitellaan:

  • Arkistomateriaalin ja kirjallisten lähteiden käyttöä

  • Eri lähteistä kootun tiedon järjestämistä ja hallintaa 

  • Aineiston ja kohteen havainnointia ja analysointia

  • Kerätyn tiedon koostamista ymmärrettävään ja selkeään graafiseen muotoon

  • Historiallisessa kaupunkiympäristön arvojen ja ominaispiirteiden tunnistamista

  Harjoitustyö tehdään kahden hengen ryhmissä. Työ on jaettu viikkotehtäviksi, joiden pohjalta kootaan A3-kokoinen esittelyvihko. Harjoitukset ovat paikan päällä keskiviikkoisin ja perjantaisin klo 13.15–15.00. Viikkotehtävät ja väliseminaariesitys palautetaan tehtävien ohjeiden mukaisesti. Valmis työ palautetaan ti 07.04. klo 12.00 mennessä. Viikkotehtävien tarkempi ohjeistus ja palautuslaatikot löytyvät Tehtävät-osiosta.

  ARVIOININ PERUSTEET:

  • sisällön monipuolisuus, lähteiden käyttö

  • paikan tunnelmaan eläytyminen

  • rakenteen johdonmukaisuus

  • tekstin sujuvuus ja oikeakielisyys, käsitteiden täsmällisyys

  • esitystavan havainnollisuus

  • taitto ja ulkoasu

  LÄHTEET

  - Eriaikaiset kartat (kartta.hel.fi, HRI.fi, kirjallisuus ja kurssin MyCourses-sivu)

  - Kuva-arkistot (Kaupunginmuseo, Finna-palvelu, Arkkitehtuurimuseo, Arkistolaitoksen digitaaliarkisto

  - Helsingin arkkitehtuuri- ja historiakirjallisuus (ks. kirjallisuusliite MyCoursesissa)

  - Arkkitehti-lehden kohde-esittelyt ja artikkelit

  - Netistä löytyvät ilmakuvat, esim. Google Maps

  - Omat havainnot

   OHJAAJAT

  Özlem Özer-Kemppainen (ozlem.ozer-kemppainen@aalto.fi)

  Susanna Anttila (susanna.anttila@aalto.fi)

  Karita Rytivaara (karita.rytivaara@aalto.fi)