Topic outline

  • Johdanto 

    Space, Place, Place making & Authenticity!

    Kaupungit ovat jatkuvassa muutoksessa, joka tekee niistä urbaania tilaa. Esimerkiksi Tuanin (1975, 1977) mukaan paikka on tila, joka tehdään merkitykselliseksi erityisesti elämisen kautta. Paikoiksi tehdyt tilat ovat merkitysten lokuksia, jotka ovat muodostuneet käyttäjiensä arjessa. Tästä humanistisesta lähestymistavasta katsottuna merkityksellisten paikkojen syntyminen on seurausta tavoista, joilla olemme vuorovaikutuksessa niiden kanssa (Casey, 1993). Kaupunkien kasvun merkityksen huomiotta jättäminen tuottaa massasta erottumattomia paikkoja.

    Tämän vuoden Tulevaisuuden suunnittelu -kurssin erityisinä teemoina tutkitaan tilaa, paikallisuutta ja autenttisuutta. Viitatut teokset ovat kurssiaineistoa ja löytyvät MyCoursesista muun oheismateriaalin lisäksi. Tätä materiaalia voidaan käyttää H4:n B-osassa (ks. H4).

    Teaching spaces