Topic outline

  • Yleistä teknillisen fysiikan kandidaatin seminaarista

    Tervetuloa kandiseminaariin. Seminaarilla on nyt myös vakituinen MyCourses-sivu https://mycourses.aalto.fi/course/view.php?id=34885, jolle kannattaa siirtyä. Tämä sivu on järjestelmän automaattisesti vuosittain luoma ja sen käytöstä pyritään eroon. Viimeisimmät tiedot pysyvällä sivulla.

    Tähän opintosuoritukseen ei tarvitse erikseen ilmoittautua. Tälle sivulle on koottu tietoja ja materiaali kandidaatintutkinnon vaiheista teknillisen fysiikan pääaineessa. Kun aloitat kandin teon, muista aihehakemus! Tule myös seuraamaan toisten kandiesityksiä. Muutamaa täytyykin seurata osana seminaaria, mutta se on muutenkin hyvä tapa nähdä minkälaisia fysiikan kandidaatintutkinnot yleensä ovat.