Topic outline

 • Kurssi alkaa 7.2.


  Tietoa rästitenteistä

  Kurssista järjestetään kolme rästitenttiä, joissa keväällä 2022 suoritettu harjoitustyö ja harjoitustehtävistä saadut lisäpisteet ovat voimassa. Rästitenttien ajat ovat seuraavat:
  • to 1.9. klo 9:00 - 12:00
  • ke 19.10. klo 13:00 - 16:00, sali T1 Tietotekniikan talossa (Konemiehentie 2)
  • pe 24.2. klo 13:00 - 16:00
  Tenttiin pitää ilmoittautua viimeistään viikko ennen tenttiä Sisussa. Jos sinulle on myönnetty tenttiin erityisjärjestelyjä (esim. lisäaikaa lukihäiriön takia) ja sinulla on tästä korkeakoulusi opiskelijapalveluista saatu todistus, lähetä sähköpostia vastuuopettajalle viimeistään kaksi viikkoa ennen tenttiä.


  Kurssijärjestelyistä lyhyesti

  Kurssi alkaa luennolla 7.2. klo 12:15-14. Periodin III luennot 7.2. ja 14.2. pidetään etänä Zoomin kautta. Periodin IV ja V luennot järjestetään luentosalissa T1 Otaniemessä. Luennot tallennetaan niin, että ne ovat katsottavissa myös jälkikäteen kurssin MyCourses-sivulla.

  Periodissa III on kaksi luentoa maanantaisin 7.2. ja 14.2. klo 12:15-14, periodissa IV kuusi luentoa tiistaisin klo 12:15-14 ja periodissa V neljä luentoa maanantaisin klo 12:15-14.

  Kurssilla on pakollinen 2-3 hengen ryhmissä tehtävä harjoitustyö, jonka ensimmäinen osa pitää palauttaa viimeistään 6.4. klo 20:00 ja toinen osa viimeistään 10.5. klo 20:00. Ennen palautusten määräaikoja järjestetään assistenttien neuvontatilaisuuksia. Harjoitustyön tehtävänanto on julkaistu A+-järjestelmässä, jonne työ myös palautetaan.

  Kurssilla on lisäksi viisi harjoitustehtäväkierrosta. Harjoitustehtävät eivät ole pakollisia, mutta niistä voi saada lisäpisteitä hyväksyttyyn tenttisuoritukseen. Harjoitustehtäväkierrosten palautusten määräajat ovat 5.3., 19.3., 2.4., 26.4. ja 21.5. klo 10:00 aamulla. Ennen harjoitustehtävien palautusten määräaikaa järjestetään harjoitustilaisuuksia, joissa voi kysyä harjoitustehtäviin liittyvistä asioista.

  Harjoitustyöneuvonta ja harjoitustilaisuudet järjestetään paikan päällä Otaniemessä, ellei tule uusia koronasta johtuvia rajoituksia.

  Lisäksi kurssilla on pakollinen tentti. Ensimmäinen tentti järjestetään tenttijärjestykseen merkittynä aikana 23.5. klo 9:00-12:00. Jos koronatilanne sallii, tentti järjestetään paikan päällä Otaniemessä perinteisenä salitenttinä. Jos tämä ei ole mahdollista, niin tarkemmista tenttijärjestelyistä ilmoitetaan viimeistään kaksi viikkoa ennen tenttiä. Ensimmäisen tentin lisäksi kurssista järjestetään kolme rästitenttiä lukuvuoden 2022-23 aikana (elo-syyskuun vaihteessa 2022, lokakuun 2022 arviointiviikolla sekä helmikuun 2023 arviointiviikolla).

  Kurssin vastuuopettajana toimii Kerttu Pollari-Malmi.

  Tietoa 23.5. tentistä

  Kurssin ensimmäinen tentti järjestetään ma 23.5. klo 9:00-12:00 perinteisenä salitenttinä Kandidaattikeskuksessa (Otakaari 1). Tentin salijako ilmoitetaan tenttiä edeltävänä perjantaina kurssin MyCourses-sivulla. Tentissä vastaukset kirjoitetaan kynällä paperille. Ota tenttiin mukaan opiskelijakortti tai kuvallinen henkilöllisyystodistus, kynä, pyyhekumi ja halutessasi viivoitin. Mitkään muut apuvälineet (esim. laskin) tai materiaali eivät ole tentissä sallittuja. Tässä tentissä tenttikysymykset ovat saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Kurssin suuren osanottajamäärän vuoksi tenttiin on ilmoittauduttava Sisussa erikseen, vaikka olisi ilmoittautunut kurssille. Ilmoittautumisaika päättyy 16.5.Toukokuun tentin jälkeen on vielä kolme rästitenttimahdollisuutta, joissa keväällä 2022 suoritettu harjoitustyö ja mahdolliset harjoitustehtäväpisteet ovat voimassa. Rästitenttien alustavat päivämäärät ovat 1.9.2022, 19.10.2022 ja 24.2.2023, mutta näihin päiviin voi vielä tulla kurssihenkilökunnasta riippumattomia muutoksia. Rästitentissä kysymykset ovat oletuksena vain suomeksi, mutta ne käännetään ruotsiksi tai englanniksi, jos joku pyytää sitä tenttiin ilmoittautuessaan. Kurssia ei voi suorittaa pelkällä tentillä, vaan rästitentit ovat vain niitä varten, jotka ovat suorittaneet harjoitustyön hyväksytysti kevään 2022 kurssilla. Jos sinulla on korkeakoulusi opiskelijapalveluista saatu todistus tarpeesta erityisjärjestelyihin tentissä (esimerkiksi lisäaika lukihäiriön takia), ilmoita siitä sähköpostitse Kerttu Pollari-Malmille viimeistään kaksi viikkoa ennen tenttiä. Liitä mukaan opiskelijapalveluista saatu todistus, jos et ole toimittanut sitä jo aikaisemmin.The first exam of the course will be arranged on Monday May 23rd. from 9:00 am to 12:00 am as a traditional hall exam in Candidate Center (Otakaari 1). The exact exam halls will be announced on the MyCourses page of the course on the Friday before the exam. In the exam, the answers are written on paper with a pencil or a pen. Bring a student card or photo ID, pen or pencil, eraser, and (if you want to have one) a ruler. Nothing else (eg calculator  or material) is allowed in the exam. In this exam, the exam questions are available in Finnish, Swedish and English. Due to the large number of participants in the course, you have to register for the exam separately in Sisu, even if you have registered for the course. The deadline of the registration is May 16th.After the May exam, there are three more re-take exams in which the project completed in Spring 2022 and exercise points are valid. The tentative dates for the re-take exams are September 1st 2022, October 19th 2022, and February 24th 2023, but these dates may still be subject to change independent of course staff. In the re-take exams, the questions are only in Finnish by default, but they will be translated into Swedish or English if someone asks for it when registering for the exam. It is not possible to complete this course by just taking the exam. The re-take exams are only for those students whose project has been accepted in Spring 2022 course.If you have a need for special arrangements in the exam (for example, extra time due to dyslexia) and a certificate from the learning services of your school about that, please notify Kerttu Pollari-Malmi by e-mail no later than two weeks before the exam. Please attach the certificate from the learning services if you have not submitted it before.