Topic outline

 • Välkommen på kurs!

  Tämä on avoimen yliopiston kurssin Ruotsinkielinen yritysviestintä 1, verkkokurssi, syksy 2021 (opetusaika 5.10.-2.11.2021) työtila.  Målet med kursen är att du ska:
  -  lära dig att kommunicera både muntligt och skriftligt på svenska
  -  bekanta dig med fenomen inom din egen bransch och kunna berätta om dem på svenska.
  -  lära dig ord och fraser inom din egen bransch
  -  bekanta dig med svenskspråkiga medier och svenskspråkig kultur
  Kursens arbetsmängd är 81 timmar.

  När du avlägger det skriftliga och muntliga provet får du dessa kurskoder: ALCB-5801 (Skriftligt prov 0 sp), ALCB-5802 (Muntligt prov 0 sp) och ALCB-5800 3 p. Kursens vitsord baserar sig enbart på proven (50 % och 50 %).

  Under kursen får du respons av läraren av två skriftliga uppgifter samt en muntlig presentation.

  Viktiga länkar:
  Smart svenska
  Soft svenska
  Svenska för Aalto i 360 grader
  Svenskstudier för högskolestuderande

  Kertaa kielioppia

  • Page icon

   Zoom pikaopas | Aalto-yliopisto

   Kursens Zoom-länk:  https://aalto.zoom.us/j/68615983299

   Första träff tisdagen den 4 oktober kl. 16.30 


   5.10.  Kursinfo + presentera dig själv med hjälp av bilder

   Frivillig extrauppgift: Pitch om dig själv

   12.10. En kort företagspresentation i smågrupper, DL för Skrivuppgift 1 + e-postuppgift

   19.10. Hållbar utveckling, DL för Muntlig presentation 1

   26.10. Produktpresentationer, DL Skriftlig uppgift 2

   2.11. Muntlig presentation 2, övningar på lektionen

   3.11 - 16.11. Tid att göra det muntliga och det skriftliga provet. DL för båda proven 16.11.


   Tack för aktivt deltagande och trevlig fortsättning på hösten :)

  • Forum icon

   kollaasi

   Med de här uppgifterna ska du lära dig att berätta om dig själv.

   1. Dela en bild och lite info om dig själv på Padlet.

   2. Berätta om dig själv med hjälp av 5 bilder. Du kan t.ex. välja bilder från din kamera eller bilder från internet som beskriver dig, ditt liv och/eller dina intressen. Ovan finns lärarens 5 bilder :) Ta bilderna med på första lektionen och dela dem på diskussionsforum.

   3. Lär dig att berätta om dina studier eller om ditt jobb.

   a) Titta på videor där studerandena på Aalto berättar om dina studier. Videorna hittar du här ovanför bokstaven A.

   b) Öva studerelaterade ord här.

   c) Studera mera ord och fraser på Soft svenska.


   TIPS: Om du vill öva dina muntliga kunskaper lite extra, laga en kort video och dela den på Padlet. 


  • Forum icon

   Elevator Pitch Icons - Download Free Vector Icons | Noun Project

   Pitch om dig 

   1. Titta på videor om hisstal (elevator pitch) och lär dig pitcha om din idé.

   2. Läs om pitchande på Smart svenska och titta på exempel.

   3. Förbered ett eget hisstal.


   Fokusera på: 

   1) Vem är du?

   2) Vad kan du? och 

   3) Vilken nytta är du för arbetsgivaren/mottagaren?

   Välj (fiktiv) arbetsgivare/mottagare och situation för pitchen. Fundera på vad syftet med din pitch är och

   vad du vill att mottagaren ska minnas. Söker du jobb eller vill du skapa en ny kontakt? 

   Längd: från 40 sekunder till 2 minuter.

    


  • Page icon

   Kuvahaun tulos haulle company presentation


   I den här modulen ska du öva kunskaper som du behöver i slutproven samt i arbetslivet.

   Till modulen hör tre uppgifter:

   2.1. Skriftlig övning på 150 ord. 

   2.2. Muntlig presentation ca 3 - 4 dior

   2.3. E-postmeddelande 50 - 70 ord


   TIPS: Välj ett och samma tema för skriftlig övning och muntlig presentation. Den skriftliga övningen kan vara manuskriptet för muntliga presentationen eller en del av den. På detta sätt kan du förjupa dig i ett tema genom kursen och som slutresultat har du en färdig presentation för slutprovet :)

   Möjliga teman för skriftlig övning/muntlig presentation (och för det muntliga slutprovet)

   - Presentera ett företag eller en arbetsplats

   - Berätta om en produkt, en tjänst, en innovation, ett projekt, en pionjär inom din bransch, aktuell forskning inom din bransch

   - Berätta om ett tema så som ledarskap eller hållbar utveckling, etisk marknadsföring eller världshandeln.

   Sök material på Smart svenska eller Svensktudier för högskolestuderande  • Assignment icon


   Kuvahaun tulos haulle writing

   1. Välj ett tema som intresserar dig. (Samma tema kan användas också för den muntliga presentationen)

   2. Sök information om temat t.ex. på Smart svenska.

   3. Processera informationen t.ex. med hjälp av en mind map, SWOT-analys eller motsvarande.

   4. Öva grammatik  och använd ordbok.

   5. Skriv ca 150 ord

   6. Korrekturläs texten med hjälp av ett program (t.ex. word eller Google)

   7. Lämna in inom utsatt tid.  • Assignment icon
   presentation

   Öva inför det muntliga provet!

   Du har två alternativ:
   1) Presentera muntligt temat som du skrev om i Skriftlig uppgift 1
   2) Välj ett nytt tema

   Allra först ska du läsa information om det muntliga provet (se längre ned på första sidan).

   Laga sedan en presentation som består av 3 dior (utan eller med audio/video) eller 2 minuter på video. Kom ihåg att öva uttal om du har med audio eller video!

   Lämna in presentationen och vänta på lärarens kommentarer.

   Du kan fortsätta att bearbeta den här presentationen enligt lärarens anvisningar  i muntlig presentation 2 och sedan använda den i det muntliga slutprovet.
  • Forum icon

   Kuvahaun tulos haulle epost

   Målet med den här uppgiften är att du ska kunna skriva e-post om arbetsrelaterade ärenden klart, sakligt och kommunikativt. Först skriver du ett e-postmeddelande (anvisningar finns nedan), sedan svarar du på ett meddelande som din kurskamrat har skrivit. 


   1.      Ta del av tipsen om att skriva e-post. Här hittar du tips om vad du kan tänka på när du skriver e-post och här kan du kolla nyttiga fraser.

   2.      Skriv ett e-postmeddelande enligt följande anvisningar:
   Du tillhör en grupp som planerar att ordna ett projekt, ett seminarium, en mässa eller något liknande evenemang. Skriv ett mejl och berätta om projektet/evenemanget (tema, tid, plats med mera) och be mottagarna skicka in förslag på hur de kan bidra. Hänvisa också till var de kan hitta mer information.

   Skriv cirka 70 ord.  Mejlet ska vara sakligt och klart med en trevlig stil som väcker mottagarnas intresse. Använd gärna du-form. Kom ihåg rubrik!
   Lämna in ditt e-postmeddelande som ett nytt diskussionsinlägg.


   3.      Svara på ett mejl som någon kurskamrat har skrivit. Välj ett mejl som är "ledigt" - alltså som ingen annan har svarat på!


   Övningar:
   E-post: Drag and drop 1 – Soft (aalto.fi)
   E-post: Drag and drop 2 – Soft (aalto.fi)
   E-post: Drag and drop 3 – Soft (aalto.fi)
   E-post: Luckor – Soft (aalto.fi)  • Page icon

   I den här delen ska du fördjupa dig i din egen bransch på svenska.

   Det lönar sig att läsa artiklar inom egen bransch för att lära dig ordförråd, titta på videor och lyssna på poddar för att öva hörförståelse.

   Du fortsätter också att skriva och presentera och dessutom funderar du på hållbar utveckling i din vardag samt ur branschens synvinkel.

   Material hittar du på Smart svenska. 

   Kom ihåg att kursens arbetsmänd är 81 timmar så att du borde hinna göra också annat än endast inlämningsuppgifterna. 

   TIPS: När du vill hålla en paus från egen bransch kolla Svenska på stan. Eller du kan också lyssna på svensk musik, titta på svenska tv-serier eller filmer på svenska. Om du gillar böcker så är svenska deckare världsberömda!

  • Assignment icon

   Pedagogisk planering i Skolbanken: Skriva - argumenterande text

   1. Bekanta dig med materialet "Argumenterande genre".
   2. Välj ett tema som du är intresserad av eller som du brinner för.
   3. Skriv en argumenterande text på ca. 150 ord. Du får gärna använda antingen strukturen för övertygande eller diskuterande argumentation. 
   4. Korrekturläs texten med hjälp av ett program (t.ex. Word eller Google)
   5. Lämna in din text.

   Om argumentation på Smart svenska.


  • Assignment icon

   Oral presentations - University of Wollongong – UOW

    Nu är det dags att laga färdigt en presentation för det muntliga provet!

   1. Läs på nytt information om muntligt prov (längre ned på kurssidan)

   2. Välj om du vill fortsätta med samma tema som du började med i muntlig presentation 1 eller om du byter tema.

   3. Du kan välja en traditionell presentation (t.ex. på PowerPoint) som du håller i Zoom, du kan banda presentationen in med hjälp av Screen-cast-o-matic, Screencastify, Panopto eller motsvarande eller du kan filma med kamera.

   3. Laga presentationen färdig. Tid på video ca. 5 minuter. En vanlig presentation kan vara 6 -7 minuter lång.

   4. Lyssna på din presentation och kolla uttalet.

   5. Lämna in. 

   6. Om du vill göra ändringar innan du lämnar presentationen in kan du göra det, t.ex. efter att du har övat presentationen på lektionen i Zoom och du har fått kommentarer.

   7. Lämna presentationen i inlämningsmappen för muntligt prov.

  • Page icon

   Aalto Marimekko-luento


   I den här uppgiften är det meningen att du övar att hålla en kort företagspresentation.

   1. Öva ordförråd med hjälp av Quizlet!

   Företaget (att presentera ett företag):

   Quizlet 1Quizlet 2Quizlet 3Quizlet 4

   Företaget i siffror: Quizlet A


   2. Studera fraser för företagspresentation:

   -Namnet på företaget (yrityksen nimi)

   -Vi/Företaget är ett medelstort svenskt företag 

   som grundades år 1897/1954/2006. (perustettu vuonna)

   -Vårt företag ägs av ett utländskt bolag. (omistaja)

   -I vår koncern ingår två dotterbolag. (mahdolliset tytäryhtiöt)

   -Vi har i dag ca 1 000 medarbetare. (Työntekijöiden määrä)

   Antalet anställda är/uppgår till knappa 200.

   Vi sysselsätter drygt 150 personer.

   Personalen består av 35 personer.


   -Vårt huvudkontor ligger i Esbo och vi har fabriker i alla 

   nordiska länder. (pääkonttorin ja tehtaiden sijainti)

   -Vårt företag leds av vd NN. (yrityksen toimitusjohtaja)

   -Vi/Företaget verkar inom livsmedelsbranschen/modebranschen/

   skogsbranschen/utbildningsbranscen/arkitektur. (yrityksen toimiala)

   -Vi designar/tillverkar/exporterar/levererar/marknadsför/

   betjänar/säljer/köper etc. (mitä yritys tekee)

   -Våra huvudprodukter består av tjänster för mobila lösningar. (päätuotteet)

   -Våra största konkurrenter finns i Asien och våra viktigaste marknader 

   är i Europa. (kilpailijat)

   -Vi har en marknadsandel på x % inom branschen. (markkinaosuus)

   -Vi har ett nära samarbete med företaget X sedan 2008. (yhteistyökumppanit)

    

   -Vår omsättning är/uppgår till 3 miljarder euro. (liikevaihto)

   Vi har en omsättning på 7 miljoner euro.

   Vi omsätter 400 000 euro.


   3. Laga en företagspresentation om något existerande företag eller om ett påhittat företag. Använd gärna fraseologi ovan. Laga t.ex. 3 dior med text bilder.

   4. Öva att berätta om företaget med egna ord.

  • Forum icon

   Kuvahaun tulos haulle sustainability


   1. Gör Sitras livsstilstest på svenska. Testet hittar du här

   Material hittar du t.ex. här på Smart svenska.

   2. Sök information om något som har med hållbar utveckling att göra, gärna inom din egen bransch. 


   3. Processera materialet t.ex. med hjälp av en mindmap, en SWOT-analys eller på ett annat sätt. Tips på verktyg hittar du här.

   4. Skriv ett inlägg på forumet där du reflekterar dina testresultat och hur du tar/borde ta hänsyn till hållbar utveckling i din vardag. Hur syns hållbar utveckling inom din bransch? Vad har gjorts hittils och vilka utmaningar finns det?

   TIPS: Du kan behandla temat hållbar utveckling i det muntliga slutprovet. Det kan vara temat för din presentation eller en synvinkel som du tar upp.  • Page icon   1) Gör en produktbeskrivning. Du kan till exempel berätta om följande saker:

   - Hurdan är produkten/appen/tjänsten? Beskriv.

   - För vem är produkten/appen/tjänsten avsedd? Målgruppen?

   - Hur fungerar produkten? Skriv instruktioner.

   - Vilka fördelar och nackdelar har produkten?

   - Varför borde man skaffa en sådan produkt?

   2) Öva att berätta om produkten och

         presentera produkten för “kunderna”, dvs. en smågrupp på lektionen. Ta produkten eller en bild på den med!


  • Page icon

   Ryhmäkeskustelu tapahtuu pidetyn esityksen pohjalta tai muusta omaan alaan liittyvästä aiheesta.. Esityksen aikana muut opiskelijat miettivät kysymyksiä ja kommentteja, joita esittää ryhmälle tai esityksen pitäjälle. Esityksen pitäjä voi valmistella muutamia johdattelevia kysymyksiä auttamaan keskustelua alkuun. Muiden ryhmäläisten tehtävä on osallistua aktiivisesti keskusteluun. Jos aihe on joku muu kuin esitys, ottaa jokainen keskustelija vastuuta keskustelusta ja pitää sitä yllä.


   Ryhmäkeskustelu tehdään myös videolla niin, että tapaatte esim. Zoomissa tai soitatte toisillenne puhelimella ja kuvaatte keskustelun. Jos et löydä keskustelukumppania, voit tehdä keskustelun perheenjäsenen tai kaverin kanssa. 


   Myös opettaja järjestää tarvittaessa suullisen kokeen Zoomissa.

   Molemmat nauhoitukset palautetaan tälle alustalle palautuskansioon.


   Kiinnitä huomiota ääntämiseen: harjoittele ääntämistä

  • Assignment icon

   Palauta tänne suullisen kokeen esitelmä sekä keskustelu videolla. Jos tiedosto on liian suuri, liitä tänne linkki videoihin esim. word- tai pdf-tiedostolla.

  • Quiz icon

   Kuvahaun tulos haulle exam

   Tips: Ohjeita kirjalliseen kokeeseen – Smart svenska (aalto.fi)

   Koe koostuu kahdesta osasta:

   1. Sähköpostiviesti 50 - 70 sanaa

   2. Kirjoitelma n. 150 sanaa

   Klikkaamalla kokeen auki vahvistat henkilöllisyytesi. Tee koe itsenäisesti ilman toisen henkilön apua.

   Kokeessa on lupa käyttää kaikkia mahdollisia apuvälineitä paitsi Google-kääntäjää tai muuta käännösohjelmaa. Myös tekstin kopioiminen suoraan muusta lähteestä on kielletty.