Topic outline

 • Talousoikeus - Economic Law (2021-2023)

  Talousoikeuden opinnoilla on mahdollista syventää oikeudellista osaamistaan halutulta oikeudenalalta. Valmiita paketteja on laadittu vain tietyiltä osa-alueilta (asunto- ja kiinteistöoikeus, kiinteistönmuodostamisoikeus, kaavoitus- ja rakentamisoikeus, ks. myös muuta juridiikkaa). Muutkin ovat mahdollisia oman kiinnostuksen mukaan.

  Economic law - Talousoikeus - opintoja on toistaiseksi mahdollista suorittaa referaateilla. Ks. ohjeet alta.

  Jos haluat suorittaa enemmän juridiikkaa tai laajuuden, joka poikkeaa 6 op:stä, niin koodit REC-E7040 Talousoikeuden erityiskysymyksiä (1-10 op) ja REC L8010 Ympäristöoikeuden erityiskysymyksiä (1-10 op) ovat käytettävissä. Sisällöt räätälöidään kiinnostuksen mukaan sähköpostitse professorin kanssa.

  Jos olet kiinnostunut muusta juridiikasta kurssien muodossa (esim. vero-oikeus, kilpailuoikeus, IPR), huomioi myös kauppakorkeakoulun tarjonta. Ne ovat avoimia kaikille Aallon opiskelijoille lukuunottamatta seminaareja ja capstone-kursseja. Voit sisällyttää niitä vapaavalintaisiin opintoihin.

  It is possible to accomplish the course by compiling summary (in Finnish referaatti) of a economic  law book. You may choose the field of economic (e.g. real estate purchase/lease, company, etc.) according to your interest and suggest a book or we can try to find suitable book.
  Unfortunatelly there is not much available on Finnish law in English, but you can choose other county or EU law or International law. 

  It is possible to do the couse by compiling summary of these books:

  1. International construction contract law, 2015 (563 pages)  https://aalto.finna.fi/Record/alli.726921

  2. Codifying contract law : international and consumer law perspectives, 2014 (240 pages) https://aalto.finna.fi/Record/alli.722813

  3. Introduction to EU competition law, 2013 (385 pages) https://aalto.finna.fi/Record/alli.791153

  4. Antitrust law in the new economy : Google, Yelp, LIBOR, and the control of information (317 pages) 2017,  https://aalto.finna.fi/Record/alli.781830

  You will need 665 pages for 5 cr. Therefore you could take

  - book 1 and 100 pages from other (or 2 + 1) or

  - book 3 and 4

  - other combination


  Referaatit - ohjeet - instructions

  • Referaatti on mahdollista laatia talousoikeuden alaan kuuluvasta teoksesta. Referaatti opintopisteytytettään seuraavasti: 133 teoksen sivua = 1 op (266 s. = 2 op, jne.). (Hallituksen esitysten osalta pisteytyssääntö on kaksipalstaisuuden vuoksi seuraava: 1 op = 66 HE-sivua (mukaan ei lueta itse lakiehdotusta eli sitä osaa, jossa ovat pykälät).

  1 op:n referointi on n. 6-8 sivua (2 op = n. 12-16 s., jne.).

  Referaatin kansilehdelle tulee aina sisällyttää ainakin seuraavat tiedot:

  - referoitu teos (tekijä ja nimi),

  - referoitujen sivujen määrä ja sovittu opintopistemäärä,

  - referaatin tekijän nimi ja opiskelijanumero, ja

  - päivämäärä.

  Referaatin kansilehden jälkeen 1 sivu, jolle oma lyhyt arvio (6-10 riviä riittää) omasta oppimisesta:

  Mitä tiesin aihepiiristä?

  Mitä en tiennyt?

  Mitä tuli oppia?

  Miten paneuduin ja panostin tehtäviin sekä työn eri vaiheisiin?

  Mitä ongelmia työskentelyssä ilmeni?

  Saavutinko tavoitteeni?

  Mitä koen oppineeni?

  Kirjoja referoitaessa on oman oppimisen kannalta järkevää katsoa Edilexistä tai Finlexistä kirjan ilmestymisen jälkeen tehdyt tärkeimmät lainsäädännön muutokset.

  Referaatin palautuksilla ei pääsääntöisesti ole määräpäivää, vaan niitä on mahdollista palauttaa oman aikataulun mukaisesti. 

  Referaatin suorittamisesta tulee sopia etukäteen prof. Ari Ekroosin kanssa (ari.ekroos at aalto.fi)

  INSTRUCTIONS
  5 cr summary should be around 30 to 40 pages. (Page: 40 rows, left margin 3,5 cm and right margin 2,5 cm.)
  Separate cover page should include:
  - name of the book, author of the book, number of the pages
  - name of the student, student number
  - the date
  After the cover page, 1 pages including information:
  Previous knowledge of the subject.
  What did I not know?
  What was to be learned?
  Matters learned.
  How much effort the paper required.
  Possible problems related to work.
  Learning (what, relevance, etc.).

  There is not fixed deadline for summaries. They should be send as email attachments in pdf-form.

  You may also propose another books.

   

  Asunto- ja kiinteistöoikeus

  • Asunto- ja kiinteistöoikeuden suoritus referaatilla. Esimerkiksi:
   • Matti Kasso: KIINTEISTÖN KAUPPA JA OMISTAMINEN, 2014. (450 sivua) - tästä referoitavaksi esimerkiksi: 1-57, 159-182, 274-453 = 258 sivua eli 2 op.
   • Matti Kasso: ASUNTO- JA KIINTEISTÖOSAKKEEN KAUPPA JA OMISTAMINEN. 2014. (495 sivua) - tästä referoitavaksi esimerkiksi: 1-184, 197-351, 439-495 =337 sivua 395 sivua eli 3 op.

  Rakennuttamisen juridiikan teoksia referaatilla:

   • Antero Oksanen, Ville Laine, Kim Kaskiaro: Urakkasopimukset, 2011 (315 sivua, 2 op)
   • Juha Ryynänen: Urakkasopimuksen muutokset. Sopimusoikeudellinen tutkimus urakkasopimuksen dynaamisuudesta, 2016 (305 sivua, 2 op).

  Myös muu kirjallisuus mahdollista.

  Referoinnista ilmoitus prof. Ekroosille.

  Kiinteistönmuodostamisoikeus

  • Korvaava suoritus poistuneelle Maa-29.2312 kurssille (3 op) on esimerkiksi referaatti teoksesta: 

  Hyvönen, Veikko O.: Kiinteistönmuodostamisoikeus I (1998) muut sivut paitsi 51-73, 168-187, 259-281, 406-499 (yht. 157s.). Referoitavaa 398 sivua eli 3 op.

  Mahdollista referoida myös näitä:

  Hyvönen, Veikko O.: Kiinteistönmuodostamisoikeus II (2001) (omavalintaiset osa-alueet)

  Kuusiniemi - Peltomaa: Lunastuslainsäädäntö ja korvausjärjestelmä (2000) s. 19-254 (yht. 235 s) - 1,7 op
  Kuusiniemi: Ympäristömuutosten korvattavuus pakkotoimitilanteissa s. 1-206 (yht 206 s.) - 1,5 op
  Referoinnista on informoitava professori Ari Ekroosia.
  Referaatissa on huomioitava lainsäädännön muutokset (esim. kiinteistönmuodostamislaki, maankäyttö- ja rakennuslaki sekä perustuslaki - ks. Edilex, joka toimii Aallon verkossa, tai Finlex).

  Kaavoitus- ja rakentamisoikeus

  • Kaavoitus- ja rakentamisoikeudesta sopiva referointipaketti on teoksesta Ympäristöoikeus (2013, Kuusiniemi, Ekroos, Kumpula, Vihervuori) on esimerkiksi seuraava:

  - III Ympäristönkäytön suunnittelu (kaavoitus), s. 385-622, 247 sivua,

  - V Ympäristön muuttaminen (rakentaminen), s. 869-950, 81 sivua,

  - V Ympäristön muuttaminen (maaliikenneväylät), s. 1101-1150, 77 sivua.

  YHTEENSÄ: 405 sivua eli 3 op. (Referaatin pituus n. 20 sivua.)

  Referaatissa on huomioitava maankäyttö- ja rakennuslain muutokset (ks. MRL, linkki Edilexiin, joka toimii Aallon verkossa.)

  Muuta juridiikkaa (yhtiö, vero, hallinto)

  • On mahdollista referoida esimerkiksi seuraavat teokset:
   Kauppa- ja sopimusoikeus:

  Esko Hoppu, Kari Hoppu: Kauppa- ja varallisuusoikeuden pääpiirteet. 2016. (n. 450 s., 3 op).

  Yhtiöoikeus: 

  Jukka Mähönen, Seppo Villa: Osakeyhtiöoikeus käytännössä. 2013. (n. 430 s., 3 op).

  Julkiset hankinnat:

  Saila Eskola, Tarja Krakau, Erkko Ruohoniemi, Eeva Kiviniemi: Julkiset hankinnat. 2016. (n. 600 s., valinnan mukaan n. 400-530 sivua, 3-4 op).

  Julkisoikeus (perusteet):

  Jaakko Husa, Teuvo Pohjolainen: Julkisen vallan oikeudelliset perusteet. 2014 (n. 337 s., 2,5 op TAI 2 op s. 1-276)

  Hallinto-oikeus:

  Mäenpää, Olli: Hallintolaki ja hyvän hallinnon takeet. 2016. (n. 350 s., 2,5 op) tai

  Kulla, Heikki: Hallintomenettelyn perusteet. 2015. (n. 546 sivua, 4 op)

  Vero-oikeus:

  Matti Myrsky ja Niko Svensk: Vero-oikeuden oppikirja. 2016. (n. 444 sivua, 3 op)

  Timo Räbinä ja Janne Myllymäki: Kiinteistöjen ja huoneisto-osakkeiden verotus. 2016 (n. 754 sivua, 5,5 op)

  Matti Kukkonen ja Risto Walden: Elinkeinoverolaki käytännössä. 2015 (n. 550 sivua, 4 op)

  Leena Rekola-Nieminen: Kirjanpitolaki käytännössä. 2016. (n. 240 sivua, 1,5 op)

  Voit etsiä oman kiinnostuksesi mukaan referoitavia teoksia esimerkiksi seuraavien kustantajien sivuilta:

  Kiinteistöalan kustannus: https://www.kiinkust.fi/tuotteet/2/kirjat

  Talentum: http://www.talentumshop.fi/juridiikka.html

  Edita: https://www.editapublishing.fi/edilexpro/kirjat
  Osa Talentumin (SanomaPro) kirjoista löytyy myös "Verkkokirjahyllystä", johon pitäisi päästä Aallon kirjaston kautta.

  Referaatin kirjoittamisesta

  Referaatti on sisällöltään ja muodoltaan tiivistelmää väljempi ja sitä laajempi. Referoija poimii käsiteltävästä materiaalista pääkohdat, oikeudellisesti merkittävimmät seikat ja perustelut niille. Alkuperäistyön runko tulee referaatissa näkyviin, ja pääasiat erottuvat sivuasioista.

  Referoija tarjoaa vastaanottajalle alkuperäistekstin uudessa muodossa, lyhennettynä. Referaatissa esitetään vain tosiasioita.

  Referaatti on rakennettava sekä kielellisesti että teknisesti mahdollisimman helposti omaksuttavaksi. Ilmaisussa on vältettävä laveutta, mutta luettavuutta ei silti saa heikentää ylenmääräisellä tiiviydellä. Epähavainnollista abstraktisuutta on vältettävä, samoin pyöreitä yleistyksiä.

  Referaatin laatijan on käytettävä täydellisiä virkkeitä, ja virkkeet on muotoiltava itse. Runsas sitaattien käyttö ei ole suotavaa niin kuin eivät myöskään vieraskielisen tekstin virkkeiden suorat käännökset. Jotta lähtöteksti ei vaikuttaisi liikaa referoijan omaan sanontaan ja eikä houkuttelisi kokonaisten virkkeiden lainaamiseen, usein kannattaa referaattia kirjoittaessaan työskennellä esimerkiksi seuraavasti: Lue ensin tekstin sisällysluettelo ja sen jälkeen itse teksti. Kirjoita referaatti omin sanoin. Tarkasta sitten yksityiskohdat ja muotoile ne sopiviksi. Korjaa lopuksi kieliasu.