Topic outline

  • Assignment icon

   Hei, ennen kurssin alkua ladatkaa Cinebench-testausohjelma koneellenne osoitteesta:

   https://www.maxon.net/en/cinebench

   - ja ajakaa "Multicore Test" vasemmasta yläkulmasta.

   Cinebench testaa koneenne prosessorin tehokkuutta 3D-kuvien laskemisessa piirtämällä kokeeksi fotorealistisen olohuonenäkymän laatikko ("bucket") kerrallaan keskeltä reunoille. Tähän voi mennä hetki, olkaa kärsivällisiä. Testin päätyttyä koneen tehokkuus ilmoitetaan pistemääränä ohjelmaikkunan vasemmassa yläkulmassa. Kirjatkaa luku ylös tähän tehtävänantoon. Tämä auttaa minua arvioimaan kurssin tehtävien vaatimaa aikaa ja siten kurssin kuormittavuutta.

   Vertailun vuoksi Cinebench R23-versiolla:

   • 2019-vm. 16” Intel i9-prosessorilla varustetulla MacBook Prolla multicore-testin pistemäärä on 5885 pts. 

  • Assignment icon

   Tämän tehtävän tarkoituksena on kehittää teitä kiinnostavia esteettisiä aiheita  konkreettisiksi toteuttamiskelpoisiksi termeiksi. Tyylinä on luova kirjoittaminen.

   1. Kirjoittakaa paperille ylös joukko sanoja, jotka kuvaavat teitä yleisesti kiinnostavaa estetiikkaa tällä hetkellä. Tavoitteena määrä.

   2. Asettukaa mielessänne kurssin ilmeiseen viitekehykseen (3D, VJ, esitys...) – ja sitten “ajelehtikaa” siitä poispäin, odotuksien ulkopuolelle. Miettikää esimerkiksi missä ja miten haluatte rentoutua työpäivän jälkeen. Kirjatkaa kurssin viitekehyksen ulkopuolelta tulevia ajatuksia yksittäisinä sanoina ylös. Toistakaa halutessanne.

   3. Lukekaa läpi molempien paperien sisällöt. Alleviivatkaa molemmista sanaryhmistä kolmesta viiteen teitä eniten puhuttelevaa termiä jotka toimivat yleisnimittäjinä; voitte ryhmitellä sanoja tarvittaessa ja kirjoittaa uusia. Valitkaa sitten omimmalta tuntuvat termit ja kirjoittakaa ne vierekkäin erilleen muista teksteistä.

   4. Kirjoittakaa valitsemienne termien alle lista sanoista jotka liittyvät kuhunkin aiheeseen. Edetkää yleisestä erityisempään ja tarkempaan. Substantiiveja ja adjektiiveja, miksei myös verbejä.

   5. Koostakaa sanalistojen pohjalta leikekirjat, joissa on etsittynä sanoja esittäviä kuvia sekä selkeänä, isona otsikkona yläkäsite ja sen alla pienemmällä sanalistanne.

   Palauttakaa leikekirjat sanalistoineen PDF-muodossa tähän tehtävään. Voitte sisällyttää myös kuvan alkuperäisestä sanalistastanne.

  • Assignment icon

   Ladatkaa pyörivä 3D-nimianimaatio tänne, kiitos.

   • Looppava: kyllä
   • Tausta: läpinäkyvä
   • Koko: 1280x720 pikseliä
   • Kesto: 3 sekuntia
   • Kuvataajuus: 30 fps
   • Tiedostomuoto: MP4
   • Tiedostonimi: EtunimiS-nimilogo-päivämäärä.mp4, esim. AnttiH-nimilogo-20211105.mp4

  • Assignment icon

   Luokaa kurssille sivu kurssiportfolioonne. Päivittäkää sivulle viikkotasolla viimeistään kunkin viikon päätteeksi viikon aikana oppimanne sisällöt ja omat ajatuksenne  ja tuntemuksenne aiheesta. Dokumentoikaa prosessinne kuvia, kuvakaappauksia ja videota käyttämällä. 

   Liittäkää portfolion linkki tähän tehtävään. Palautus ensimmäisen viikon päätteeksi.

  • Assignment icon

   Animoikaa ja rendatkaa neljä videota VJ-testikäyttöön: 

   • kaksi etualan vapaavalintaista 3D-objektia läpinäkyvällä taustalla, ja 
   • kaksi kuvanpinnan kokonaan täyttävää taustaa, joiden kuva-aihe on johdettu omasta suunnitelmasta.

   Rendatkaa testit ulos joko Cinemasta kuvasekvenssinä tai projektina After Effectsillä, sitten Media Encoderilla haluttuun muotoon.

   Speksit:

   • Kesto 4 sekuntia
   • Kuvataajuus 30 fps
   • Kuvakoko: 1280x720 pikseliä
   • Videomuoto etualan videoissa HAP Alpha .MOV tällä pluginilla
   • Videomuoto taka-alan videoissa H.264 .MP4
   • Nimetkää tiedostot EtunimiS(ukunimi)-Etu/Taka+numero-päivämäärä

   Esim: 
   AnttiH-Etu1-20211111.mov
   AnttiH-Etu2-20211111.mov
   AnttiH-Taka1-20211112.mp4
   AnttiH-Taka2-20211112.mp4

   Palautukset tähän tehtävänantoon.

  • Glossary icon

   VDMX-käyttäjät: Kirjatkaa tähän tehtävään kaksi omaa suosikki-efektiänne VDMX:stä ja kuvailkaa ne selkeästi ja ymmärrettävästi, voitte käyttää myös kuvia. Valitkaa kategoriaksi alavalikko jonka alta efekti löytyy. Jokainen efekti kirjataan vain kerran :)

   Luminosity-käyttäjät: kuvailkaa jokin Luminosityn efekti ja valitkaa kategoriaksi "Luminosity"

  • Assignment icon

   Piirtäkää yksi moodboardinne objekti kohtalaisella tarkkuudella kolmesta suunnasta.

   Piirtäkää paperin vasemmalle puoliskolle yksi valitsemanne objekti kohtalaisella tarkkuudella ylhäältä, edestä ja sivulta. Ei tarvita varjostusta, mutta muodot ja yksityiskohdat tulisi selvitä. Paperin oikealle puolelle koostakaa valitsemanne objekti uudestaan käyttäen vain geometrisiä perusmuotoja: sylintereitä, suorakulmioita, palloja, kartioita ja donitseja. Saa varjostaa jos haluaa!

   Palauttakaa valokuvana tähän tehtävänantoon.


  • Assignment icon
   Luokaa joukko (3 tai enemmän) väripaletteja osaksi suunnitelmaanne.

   Paletti voi olla esim:
   • Monokromaattinen (yksivärinen, sävy- ja kylläisyyseroja)
   • Analoginen (väriympyrällä vierekkäin)
   • Vastavärinen l. komplementtinen (vastavärit, väriympyrällä vastakkain)
   • Triadinen (kolme yhtä kaukana toisistaan sijaitsevaa)

   Valitkaa ainakin kolme sävyä per paletti sekä niiden keskinäiset suhteet (esim. 60-30-10):

   1. Pääväri (n. 60%)
   2. Toissijainen väri (n. 30%)
   3. Korostus- l. aksenttiväri (n. 10%)

   Voitte rikkoa kaavaa: miksei toinenkin aksenttiväri? Tai tasajako suhteissa? Mikä vain tuntuu itselle oikealta!

   Lisätkää myös mukaan halutessanne perinteisistä värikartoista poikkeavia, kuten rakennevärejä (spektrin kiilto esim. cd-levyn pinnassa), helmiäinen, 

   Esitelkää paletit, niiden RGB-väriarvot heksadesimaali-muodossa sekä keskinäiset sekoitussuhteet allekkain yhdellä A4-kokoisella sivulla ja liittäkää se PDF-muodossa tähän tehtävään.

  • Assignment icon

   Palauttakaa tähän kuvat valaistustehtävistä:

   • Kolmipistevalo
   • Heijastusvalo (Global Illumination)
   • Bonus: jokin muu valaistus, mikä?

  • Assignment icon

   Piirtäkää ylhäältä päin havainnekuva siitä, miten aiotte asetella itsenne ja projektorin loppuesityksessä suhteessa ryhmällenne osoitettuun projisointipintaan.

   Mitatkaa käytössä olevan pöydän leveys ja suunnitelkaa kynällä piirtämällä paperille, miten kaikki mahtuvat pöydän ääreen. Merkitkää myös mitä muuta tekniikkaa pöydälle on tulossa paitsi kannettavat. Merkitkää tiedossa olevat pistorasioiden paikat ja jatkojohtojen tarve.

   Tarkastakaa ryhmänne projektorin heittosuhde ja merkitkää havainnekuvaan, miten kauas projisointipinnasta tykki pitää sijoittaa että kuva saadaan kankaan kokoiseksi. (Kiinteisiin tykkeihin ja pintoihin projisoivat voivat arvioida etäisyydet). Mitatkaa kuinka pitkä HDMI-kaapeli tarvitaan esityskoneesta tykkiin - ja lisätkää ainakin kaksi metriä vedonpoistoihin ja kaapelin sievään asetteluun.

   Lisätkää havainnekuva osaksi suunnitelmaanne (sanalistat, leikekirja, väripaletti jne).

  • Assignment icon

   Ladatkaa rendaamanne etu- ja taka-alan videot OneDriveen, Ryhmä A-G nimet -kansioihin. 

   Ladatkaa videot jotka haluatte laskettavan arvosanaanne. Vähintään kolme versiota molemmista, minimi siis kuusi videota per henkilö.

   Videoformaatti: Quicktime .MOV
   Koodekki: HAP Alpha, HAP, tai Prores 4444. EI H.264.
   Koko: 1280x720 pikseliä (Etualan videot voivat myös olla 720x720) 
   Kuvataajuus 30 fps.

   Tiedostonimet muodossa:
   Aihe-ETU/TAKA-EtunimiS-päivämäärä.mov

   Esim. Nimilogo-ETU-AnttiH-20201125.mov

   Jos teillä on jo rendattuna oikeassa formaatissa olevaa materiaalia, muuttakaa tiedostonimet ylläolevaan muotoon ja ladatkaa kansioon - mutta TARKISTAKAA ASETUKSET ENSIN.

  • Assignment icon

   Lisätkää harjoitusten ja loppuesityksen dokumentaatio videomuodossa OneDriveen, oman ryhmänne alla olevaan kansioon nimeltä "Dokumentaatio -A/B/C" etc.

   Arvosteluperusteet:

   Elävä esitys ja sen videodokumentaatio (ryhmänä) =  25% 

   5: Kaikki alla sekä esityssuunnitelman toteutus tukee sisällöntuotantoa oivaltavalla tavalla. 

    

   4: Dokumentaatiosta käy selkeästi ilmi että: ryhmä vaihtelee rooleja esitysten aikana; yhdistelee esitystekniikkaa ja sisältöä luovasti. Ryhmä on luonut ja toteuttanut esityssuunnitelman. Käyttää ulkoisia ohjaimia tai signaalilähteitä esityksen säätelyyn. Dokumentaatio laadukas (1080p–4K). 

   3: Ryhmä on paikalla ja osallistuu harjoituksiin sekä esitykseen. Osanottajat pitävät roolinsa  esitystilanteissa. Dokumentaatio laadukasta ja käyttökelpoista (720–1080p) 

    

   2: Koko ryhmä paikalla sekä harjoituksissa tai esityksessä, mutta dokumentaatio puutteellista ja/tai huonolaatuista (rakeista, epäselvää, 480–720). 

   1: Koko ryhmä poissa ilmoittamatta joko harjoituksesta, rakennuksesta tai esityksestä.

    

   0: Ryhmä kokonaan poissa sekä harjoituksesta että esityksestä ilmoittamatta hyvissä ajoin poissaolonsa hyväksyttävää syytä. 

    


  • Not available unless: You belong to L01 (SISU)
   Questionnaire icon
   3. vko: Kysely ennen tutorointi-sessiota Questionnaire
  • Assignment icon

   Jos teillä on enemmän kuin sallittu määrä poissaoloja, voitte saada hyväksynnän kirjoittamalla esseemuotoisen pohdinnan siitä, miksi ja miten kurssilla käsitellyt aiheet ja välineet: 

   1. kolmiulotteisen liikegrafiikan tuotanto, 

   2. reaaliaikainen esittäminen sekä 

   3. esitystekniikan perusteet 

   - ovat merkityksellisiä visuaalisen viestinnän suunnittelijalle. Kirjoittakaa sekä ammatillisesta että henkilökohtaisesta näkökulmasta, käyttäen konkreettisia esimerkkejä omasta työstänne ja opiskelustanne. 

   Toivottu pituus noin 1000 sanaa. Palautus viimeistään tämän viikon perjantaina.

  • Assignment icon

   Poissaolon sekä harjoituksista että loppuesityksestä voi hyvittää oheisella tehtävällä.

   Suunnittele ja rakenna omaan kotiisi tai vastaavaan tilaan yksinkertainen esityspiste audiovisuaaliselle esitykselle, tee lyhyt esitys omilla kurssilla tuottamillasi materiaaleilla ja dokumentoi kyseinen esitys. Kirjoita lopuksi lyhyt pohdinta prosessista ja lopputuloksesta: mikä tuntui toimivan, mikä ei toiminut, mitä voisi parantaa.

   Palauta suunnitelma, dokumentaatio ja pohdinta tähän tehtävänantoon PDF- ja MP4-videomuodossa. Jos videot eivät mahdu MyCoursesiin, palaute ne kurssin jaettuun OneDrive-kansioon.

   Kuvallisesta dokumentaatiosta pitää selvitä ainakin:

   1. Miltä tila näyttää ennen sen muokkaamista esityskäyttöön sopivaksi (yleisvalaistuksessa).
   2. Mitä kuvalähteitä, kaapeleita ja esitystekniikkaa käytät esityksen toteuttamiseksi (esim. kannettava tietokone, HDMI-kaapelit, projektori tai televisio). Tästä voi piirtää kaavion tai ottaa valokuvia.
   3. Mitä muutoksia tilaan tehdään ja mitä materiaaleja niihin käytetään (esim. television siirto, lakana valkokankaana, kaiuttimien sijoittelu).
   4. Videota ja kuvia siitä miltä esitys näyttää ollessaan käynnissä ja muu valaistus kytkettynä pois päältä.

   Voit käyttää joko kotoa löytyviä välineitä ja tekniikkaa tai lainata Aallon Takeoutista varusteita tämän toteuttamiseen.

   Tehtävästä annetaan arvosana jota käytetään arvosanan "Elävä esitys ja sen videodokumentaatio (ryhmänä)" sijaan, samoja perusteita yksilösuoritukseen soveltaen.