Topic outline

 • T E R V E T U L O A
  K R I I T T I S E E N
  L U K U P I I R I I N


  cri·tique
  1. A critical review or commentary,
  especially one dealing with works of art or literature.
  2. A critical discussion of a specified topic.
  3. The art of criticism.

  Tämä kurssi on pohja teoreettiselle työskentelylle ja kriittiselle ajattelulle graafisen suunnittelun parissa. 

  Kritiikki käsitetään laajasti: määrittelynä, pohdintana ja arvottamisena. 

  Opiskelu tapahtuu pienryhmissä, lukupiireissä, joissa luetaan graafisen suunnittelun alan sisällä ja vähän ulkopuolellakin tärkeiksi tai keskeisiksi muodostuneita tekstejä. 

  Tekstien avulla hahmotetaan graafisen suunnittelun eri määrittelyitä, hieman myös historiallista kehitystä ja siihen vaikuttaneita keskusteluita, ja arvioidaan yhdessä näiden vaikutusta nykykenttään ja sen tulevaisuuteen.

  Syksyllä 2021 kurssi järjestetään lähtökohtaisesti livenä ja läsnäolo yhteisissä tapaamisissa on pakollista kurssisuorituksen saamiseksi.

  Mikäli sinulla on (pysyvä) saavutettavuuseste, ilmoita siitä hyvissä ajoin Kiialle kiia.beilinson@aalto.fi, niin harkitaan vaihtoehtoisia tapoja osallistua opetukseen ja kurssisuorituksen mahdollistamiseen.


  A I K A T A U L U


  1. yhteinen tapaaminen tiistaina 14.9. klo 13:15–17:00
  Paikka: Publics, Sturenkatu 37-41 4b, 00550 Helsinki

  1. ja 2. tapaamisen välissä:

  • Ryhmän nimeäminen ja eka blogipostaus viimeistään perjantaina 27.9.
  • Lukupiiritapaaminen 1: Suunnittelijan roolit + blogin päivitys
  • Lukupiiritapaaminen 2: Suunnittelijan narratiivit + blogin päivitys


  2. yhteinen tapaaminen tiistaina 2.11.2021 klo 13:15–17:00
  Paikka: Krampus (D309a), Otakaari 5, 3. kerros

  2. ja 3. tapaamisen välissä:

  • Lukupiiritapaaminen 3: Suunnittelijan toimijuus + blogin päivitys
  • Lukupiiritapaaminen 4: Suunnittelijan vaikutteet ja vaikutusvalta + blogin päivitys


  3. yhteinen tapaaminen tiistaina 11.1.2022 klo 13:15–17:00
  Paikka: Zoom

  3. ja 4. tapaamisen välissä:

  • Lukupiiritapaaminen 5: Suunnittelijan uudet suunnat + blogin päivitys
  • Loppuraporttien laatiminen ja julkaisu blogeissa


  4. PÄÄTÖSSESSIO tiistaina 1.3.2022 klo 13:15–17:00
  Paikka: BIZ V301 Lounge & Terrace

  • NYYTTÄRIT! Otetaan mahdollisuuksien mukaan erilaiset allergeenit huomioon (pähkinät, vegaaninen, gluteeniton)
  • jos olet kuluneen vuoden aikana lukenut tai kuunnellut jotain, mitä haluaisit jakaa tai jonka olisit toivonut lukevasi tällä kurssilla, niin tuo suositus mukanasi! • Lukupiirin yhteiset periaatteet turvallisen ja avoimen keskusteluilmapiirin luomiseksi

  • sovitaan ensimmäisellä tapaamiskerralla yhteisesti sekä myöhemmin pienryhmäkohtaisesti perusperiaatteet keskustelulle ja työskentelylle ryhmissä
  • vastuu yhdessä laadittujen periaatteiden noudattamisesta on yhteinen
  • listaan voi ehdottaa lisäyksiä missä vaiheessa vaan
  1. Kunnioitetaan toistemme puheenvuoroja, ei puhuta päälle, ei keskeytetä. Sovitaan miten puheenvuoroja voi pyytää tai varata.
  2. Käydään rakentavaa ja ymmärrykseen pyrkivää keskustelua. Kunnioitetaan toistemme eriäviä mielipiteitä, uskomuksia, kokemuksia ja näkökulmia. Ei ole vaarallista olla asioista eri mieltä.
  3. Pysytään aikataulussa ja tehdään asiat mahdollisimman hyvin annetuissa puitteissa. Kommunikoidaan ryhmän kesken aktiivisesti, osallistutaan viestintään, vastataan viesteihin, ilmoitetaan ajoissa jos ei pääse osallistumaan tai jos on tarvetta etäyhteydelle.
  4. Pyritään olemaan selkeitä ja pitämään huolta, että kaikki pysyvät mukana. Aina voi pyytää toistamaan asioita jos jokin menee ohi. Aina voi kysyä jos ei ymmärrä. Ei tuomita muita keskustellessa.
  5. Kunnioitetaan toisiamme. Kunnioitetaan toistemme identiteettiä, taustaa ja itsemäärittelyoikeutta.
  6. Kunnioitetaan toistemme fyysistä ja emotionaalista tilaa ja rajoja.
  7. Harkitaan hetki ennen kuin aloitetaan keskusteluita sensitiivisistä aiheista, jotka saattavat laukaista traumoja ja varoitetaan etukäteen kyseisistä sisällöistä (sisältövaroituskäytäntö).
  8. Ollaan tietoisia ennakko-oletuksistamme, etuoikeuksistamme sekä ottamastamme tilasta
  9. Pidetään huolta kanssaihmisistä. Pidetään riittävästi taukoja ja ollaan avoimia omista tarpeista ryhmän kesken. Ei käytetä tapaamisissa voimakkaita hajusteita
  10. Pidetään tapaamiset ensisijaisesti livenä. Pidetään turvavälit ja maskit käytössä sisätiloissa. Mikäli osallistuminen on mahdotonta, pyritään järjestämään mahdollisuus osallistua tapaamisiin myös etänä.

  Ryhmäblogi
  Ryhmä nimeää itsensä ja perustaa oman blogin valitsemalleen avoimesti luettavissa olevalle alustalle. Ryhmä ilmoittaa nimensä ja blogin URL:n Kiialle ti 1.10.2021 mennessä! Blogiin kirjataan ensimmäiseksi ryhmäläisten nimet, tapaamisaikataulu sekä puheenjohtaja- ja kirjurivuorot. Ryhmä keskustelee ja luo itselleen hyvän ryhmätyöskentelyn edellyttävät puitteet, eli käy läpi mitä kukin ryhmän jäsen tarvitsee edellyttääksen sujuvan keskustelun ja työskentelyn ryhmänä.

  Ryhmätapaamiset
  Ryhmä tapaa viisi kertaa. Jokaisella tapaamisella yksi ryhmän jäsenistä on puheenjohtaja ja yksi kirjuri (näiden roolien selitykset alla, sopikaa vuorot ryhmän kesken). Kaikki ryhmän jäsenet valmistautuvat tapaamiseen lukemalla ko. tapaamiseen osoitetut tekstit Lukulistat-osiosta. Teksti on aina hyvä tuoda mukanaan tapaamiseen itselle sopivassa muodossa, jotta siihen voi tapaamisen aikana palata ja sitä voi referoida tarpeen mukaan.
  Ryhmä varaa kullekin tapaamiselle aikaa vähintään kaksi tuntia ja keskusteluun sopivan tilan. Onnistuneimmat istunnot tapahtuvat yleensä epämuodollisissa ja viihtyisissä paikoissa: kodeissa, kirjastoissa, kahviloissa.

  Puheenjohtaja ja kirjuri
  Jokainen ryhmän jäsen toimii kerran puheenjohtajana ja kerran kirjurina.
  Puheenjohtaja kirjoittaa 800 sanan alustuksen vuorossa olevista teksteistä (ohjeet alla). Hän julkaisee alustuksen ryhmän blogissa 48 tuntia ennen tapaamista. Ryhmän jäsenillä on velvollisuus lukea alustus etukäteen.

  Puheenjohtaja johtaa keskustelua. Jokaisella kerralla ohjelmassa on ensin 5–10 minuutin puheenvuoro kirjoitetun alustuksen pohjalta. Koska kaikki ryhmän jäsenet ovat lukeneet alustuksen etukäteen, voi puheenjohtaja keskittyä esittelemään sitä ja tekemään lisäyksiä ja tarkennuksia.

  Alustuksen jälkeen avataan keskustelu. Puheenjohtaja pitää keskustelun käsiteltävän teeman puitteissa ja huolehtii keskustelun jatkuvuudesta. Hänen tehtävänsä on pitää kaikki ryhmän jäsenet aktiivisesti mukana. Oleellista keskustelussa on tekstien aiheisiin liittyvien kysymysten pohdinta, ei arkipäivän kokemusten raportointi.

  Kirjuri pitää keskustelusta kirjaa ja julkaisee 800 sanan muistion tapaamisen jälkeen ryhmän blogissa ennen seuraavaa tapaamista (ohjeet alla).

  Tärkeää: alustuksista, keskusteluista sekä muistioista tulee käydä ilmi, että kirjallisuuteen on perehdytty.

  Loppuraportti
  Viimeisellä tapaamiskerralla tai sen jälkeen ryhmä laatii loppuraportin, jossa kerrotaan tärkeimmistä havainnoista, keskusteluista ja kysymyksistä, joita lukupiirin aikana nousi esiin. Lisäksi arvioidaan ryhmän työskentelyn onnistumista, kerrotaan hyvistä ja huonoista kokemuksista. Myös loppuraportti julkaistaan ryhmän blogissa. Loppuraportin muoto on vapaa.

  Kurssin arvostelu on hyväksytty/hylätty. Ryhmän suoritus arvioidaan pääsääntöisesti kokonaisuutena. Ryhmän jäsenet saavat kurssisuorituksen, kun ryhmän blogissa on julkaistu alustukset sekä muistiot jokaiselta tapaamiskerralta sekä loppuraportti. Huolehdittehan, että julkaisuista ilmenee selkeästi kuka on ryhmässä milloinkin toiminut puheenjohtajana ja kirjurina, ja ketkä tapaamisessa ovat olleet kulloinkin läsnä. Nämä on julkaistava ennen viimeistä kurssin yhteistä tapaamiskertaa.


  Ohjeet puheenjohtajalle

  1. Lue vuorossa oleva kirjallisuus huolellisesti jopa useaan kertaan. Käytä sanakirjaa, jos et ymmärrä tärkeässä roolissa olevia sanoja.

  2. Tee lukiessasi muistiinpanoja sinua kiinnostavista, innostavista tai vaikeista kohdista.

  3. Perehdy kunkin tekstin taustoihin verkossa parhaasi mukaan. Kuka kirjoittaja on ja mitä kaikkea hän on tehnyt/kirjoittanut? Jos kirjoittaja viittaa muihin tekijöihin/teksteihin/duuneihin, ota niistä selvää.

  4. Mieti kuinka lukemasi tekstit suhtautuvat toisiinsa. Mikä on kunkin kirjoittajan asenne teemaa kohtaan? Mikä yhdistää, mikä erottaa eri tekstejä?

  5. Kirjoita pohdinnoistasi noin 800 sanan pituinen alustus ryhmän tapaamista varten. Julkaise se ryhmän blogissa 48 tuntia ennen ryhmän tapaamista, jotta muut ehtivät lukea sen etukäteen.

  6. Huomaa, että alustus ei ole referaatti tai esitelmä luetuista teksteistä. Sen sijaan kokoat siihen teksteistä nousseita tärkeitä teemoja ja omia ajatuksiasi niistä. Voit tuoda esiin asioita, jotka tuntuivat vaikeilta ymmärtää. Voit kertoa mielipiteitäsi ja kriittisiäkin näkemyksiäsi sekä esittää kysymyksiä. On tärkeää, että alustus innoittaa keskustelemaan. Alustuksen loppuun kannattaa laittaa ehdotuksia keskustelun aiheeksi.

  7. Varaudu aloittamaan ryhmätapaaminen noin 10 minuutin alkupuheenvuorolla, jossa selität ja tarkennat alustukseen kirjoittamiasi asioita. Varaudu myös kertomaan muille tekstien kirjoittajista ja taustoista sekä teksteissä esiintyvistä käsitteistä. Sinulla ei tarvitse olla kaikkia vastauksia, mutta olet perehtynyt teksteihin muita tarkemmin.

  8. Toimi tapaamisessa puheenjohtajana. Se tarkoittaa, että huolehdit siitä, että kaikki saavat puheenvuoron ja osallistuvat aktiivisesti keskusteluun. Pyrit myös pitämään keskustelun teeman ympärillä. Jää sinun arvioitavaksesi, missä määrin sallit keskustelun polveilla sivupoluille ja kuinka käännät sen taas aiheeseen.

  9. Varaa kunkin session loppuun 10 minuuttia aikaa tarkistaaksesi, toimiiko ryhmätyöskentely kaikkien ryhmän jäsenten kannalta optimaalisesti tai ovatko ryhmän jäsenten tarpeet työskentelyn osalta muuttuneet. Sopikaa käytännöistä seuraavien tapaamisen osalta. Pitäkää yhdessä huolta omasta ja muiden jaksamisesta ja hyvinvoinnista.


  Ohjeet kirjurille


  1. Tehtäväsi on tehdä noin 800 sanan laajuinen muistio siitä, mitä tapaamisessa keskusteltiin.

  2. Pidä muistiinpanovälineet koko ajan käsillä ja merkitse asioita muistiin jo tapaamisen aikana. Älä jätä koko kirjaamista tehtäväksi tapaamisen jälkeen. Kirjoita muistiinpanot puhtaaksi ja selvennä niitä mahdollisimman pian tapaamisen päätyttyä. (Voit myös tallentaa keskustelun, mutta ota huomioon, että nauhoitteiden purku ja kirjoittaminen vie paljon aikaa.)

  3. Muistiosta tulee käydä ilmi missä tapaaminen tapahtui, ketä oli paikalla, ja kuinka kauan tapaaminen kesti. Lisäksi kirjataan keskustelun yleinen kulku, sen pääkohdat, mitkä kysymykset puhuttivat eniten, mitkä jäivät ratkaisematta, mistä asioista oltiin kenties yhtä mieltä ja mistä oli erilaisia näkökulmia. Tärkeää: keskustelusta ja muistiosta tulee käydä ilmi, että kirjallisuuteen on perehdytty.

  4. Julkaise muistio ryhmän blogissa mahdollisimman pian, viimeistään ennen ryhmän seuraavaa tapaamista.


  Ennen yhteisiä tapaamisia


  Palauta muistiin luetut tekstit ja palaa ryhmäsi blogikirjoitukseen, jotta yhteinen keskustelu on mahdollisimman sujuvaa ja antoisaa!


 • 1. yhteinen tapaaminen
  ti 14.9. klo 13:15–17:00

  Paikka: Publics

  Ekholm, Johannes 2013.
  Johdanto.
  Julkaistu teoksessa Ekholm, Johannes (toim.) Graafinen suunnittelu. Käytännöt, tekniikat, strategiat. Tsto.


  1. lukupiiri: Suunnittelijan roolit

  Mills, C.W. 1958.
  The Man in the Middle.
  Julkaistu teoksessa Summers, John H. (toim.) (2008). The Politics of Truth. Selected Writings of C. Wright Mills. Oxford University Press.
  Boekraad, Hugues. 1997.

  Scotford Martha, 1994.
  Messy History vs. Neat History: Toward an Expanded View on Women in Graphic Design.
  Julkaisussa Visible Language 28:4, s.368–388. Rhode Island School of Design  2. lukupiiri: Suunnittelijan narratiivit

  Toppins, Aggie 2020.
  Can We Teach Graphic Design History Without the Cult of Hero Worship? 
  Julkaistu AIGA Eye on Design -verkkojulkaisussa 29.5.2020

  Lupton, Ellen; Kafei, Farah et. al. 2021.
  Luku 2: HistoryPDF s.37–55, kirjan s.78–117
  Julkaistu teoksessa Extra Bold: A Feminist, Inclusive, Anti-Racist, Nonbinary Field Guide for Graphic Designers, Princeton Architectural Press.  2. yhteinen tapaaminen
  ti 2.11. klo 13:15–17:00

  Paikka: TBA
  3. lukupiiri: Suunnittelijan toimijuus

  Dunne, Anthony & Raby, Fiona 2011
  Designer as Author.
  Julkaistu teoksessa DESIGN ACT Socially and Politically engaged design today – critical roles and emerging tactics. Stockholm: Iaspis and Berlin: Sternberg Press.

  Vasko, Tommi 2016.
  Avoin kirje.
  Vastine Grafia-lehdessä 1/2016 julkaistulle Ida Kukkapuron Kenen lauluja laulat? -artikkelille.
  Versio Vaskon tekstistä julkaistu myöhemmin englanniksi nimellä The Four Temperaments in Design teoksessa Borrowing Positions. Troijan Horse. 2019.  4. lukupiiri: Suunnittelijan vaikutteet ja vaikutusvalta

  Pater, Ruben 2016.
  Luku “Image and Photography”.
  Julkaistu teoksessa Pater, Ruben. The Politics of Design. A (Not so) Global Manual for Visual Communication. BIS Publishers.

  Boehnert, Joanna; Onafuwa, Dimeji 2016.
  Design as Symbolic Violence: Reproducing the 'Isms'
  Esitetty konferenssissa Intersectional Perspectives on Design, Politics and Power, School of Arts and Communication, Malmö University 14–15.11.2016.
  3. yhteinen tapaaminen
  ti 11.1. klo 13:15–17:00

  Paikka: TBA
  5. lukupiiri: Suunnittelijan uudet suunnat

  Brave New Alps 2015.
  Precarity Pilot: Making Space for Socially- and Politically-engaged Design Practice
  Julkaistu teoksessa Modes of Criticism 1 (2015) sekä Modes of Criticsm -verkkosivuilla .


  Tutustukaa myös Brave New Alps -kollektiivin rakentamaan Precarity Pilot -sivustoon.
  4. yhteinen tapaaminen
  ti 1.3. klo 13:15–17:00

  Paikka: TBA • Repa

  https://vcdrepa.wixsite.com/vcdrepa

  Roosis, Evdokia, Pinja, Artemi

  AIMO
  https://aimokriittinenlukupiiri.blogi.net/blog/
  Aino, Irina, Malin, Olga

  Ihan samat
  https://ihansamat.myportfolio.com
  Benjamin, Helmi, Nelli ja Jenny

  Wunderblog
  https://users.aalto.fi/~sodersj3/
  Jacob, Merle, Iréne, Laura

  Intelligentsia
  https://lukupiirijiihaa.cargo.site
  Sanna, Sofia, Rebekka, Iiris