Topic outline

  • Syksyn 2021 kandiseminaarin kaikissa pääaineissa on käytössä yksi yhteinen työtila: CHEM3048.kand. Muiden pääaineiden (CHEM3012/3013/3049/3050) opiskelijat kirjautuvat tähän työtilaan.

   Kurssin toiminta ja tiedottaminen tapahtuu tällä alustalla. Sivustoja 3049 ja 3050 ei käytännön syistä päivitetä. Kaikki kevään seminaarin osallistujat on lisätty MyC-työtilaan 3048.

   Luennot järjestetään etäopetuksena. Linkit luennoille ovat tämän sivun alaosassa.
  • Kemian tekniikan korkeakoulu

   Kandiseminaari CHEM3048.kand / CHEM3049.kand / CHEM3050.kand

   Syksy 2021

    

   Ohjelmarunko ja eräpäivät

    Luennot (yht. 5 luentoa) keskiviikkoisin klo 14.15−16.00

    vko 37            ke 15.9. Aloitusluento (Eero Kontturi)

   ·      aiheen valinta ma 20.9. mennessä

    vko 38            ke 22.9. Johdatus tieteelliseen kirjoittamiseen (Sanni Heinzmann)

    vko 39            ke 29.9. Tiedonhaun työkalut (Kirsi Heino)

   ·      kansilehden ja sisällysluettelon palautus su 3.10. mennessä

   vko 40            ke 6.10. Viittauskäytännöt (Kirsi Heino)

   vko 41            ke 13.10. Hyvä tieteellinen käytäntö (Eero Kontturi)

   ·      johdannon palautus su 17.10. mennessä

   ·      tiedonhaun tehtävän palautus viim. 17.10.

    vko 42            kandityön ensimmäisen version palautus su 24.10. mennessä

    vko 43            (I periodin arviointiviikko 25.-29.10.)

   ·      tieteell. kirjoittamisen online-tehtävät valmiit viim. 31.10.

    vkot 44 – 45  Tekstityöpajat 1 (Sanni Heinzmann)

    vko 46            kandityön toisen version palautus su 21.11. mennessä

                           Puhepaja 1

   ·      tekstinäytteen palautus tekstipajaopettajalle reilu viikko ennen toista tekstipajaa.
    
   vko 47            Tekstityöpajat 2, vkot 47 – 48

   Puhepaja 2 vkot 47 – 48

    vko 49            Tiivistelmäpajat (Sanni Heinzmann)

   ·      valmiin kandityön palautus viim. su 12.12.

    vko 50            (II periodin arviointiviikko 13.-17.12.)

   ·      seminaariesitykset ja opponoinnit

   o   Bio2 - ti 14.12 klo 13 etäseminaari ja ke 15.12. klo 13 "normaali" seminaari

   o   CMAT: ti 14.12. klo 9:00-11 ja ke 15.12. klo 13:00-15, molemmat etänä Zoomissa

   o   CMET: 15.12. ja 16.12. iltap. etänä Teamsissa.

   

  • Kandityön aihevalinta avautuu aloitusluennon jälkeen ke 15.9.2021 klo 16.00.

   Valitse itsellesi vapaana oleva aihe, mikäli et ole sopinut aiheesta ohjaajan tai professorin kanssa jo aiemmin.


  • Aihevalinta avautuu tässä työtilassa aloitusluennon jälkeen ke 15.9.2021 klo 16.00. Voit tarkastella aiheita etukäteen oheisesta excel-taulukosta.

   Kaikki aiheet ovat valittavissa, riippumatta omasta pääaineesta.

  • Jos joudut välttämättä olemaan pois luennoilta useammin kuin on sallittua, voit korvata puuttuvat luennot osallistumalla toisten korkeakoulujen vastaaville luennoille. Tietoa muiden korkeakoulujen aikatauluista löytyy MyCoursesista: ELEC3013.kand, ENG3042.kand, SCI3025.kand, ARTS3001.kand. Kun osallistut korvaavalle luennolle, ilmoita asiasta etukäteen luennon pitäjälle ja pyydä luennon jälkeen s-postitse kuittaus läsnäolosta. Lähetä viesti kurssiassistentille, juha.oksa(at)aalto.fi.

   Oheinen lomake ei ole käytössä etäopetuksessa.


  • Lomake palautetaan 22.12. mennessä.

 • Kansioista löydät tietoa kandidaatintyön tekemisestä ja arvioinnista.

  Lue kansioissa olevat ohjeet huolellisesti läpi.

  Instructions for supervisors and students.


 • Itsenäinen tiedonhankinta on olennainen osa korkeakouluopiskelua. Kandidaattivaiheen opinnäytteessä onnistuminen edellyttää laajempia tiedonhankintataitoja kuin aikaisemmissa opinnoissa on vaadittu. Tämän harjoituksen tarkoitus on tukea tekniikan opiskelijaa kandidaatintyöhön liittyvässä tiedonhankinnassa.

  Tehtävässä esitelty tiedonhankinnan ja itsenäisen oppimisen tekniikka on sovellettavissa myös muille elämän alueille. Monimutkaisiin tehtäviin liittyvä ongelmanratkaisu ja tiedonhankinta on jokapäiväistä asiantuntijatehtävissä.

  Harjoituksen suorittamista tukee esimerkiksi Aalto-yliopiston Oppimiskeskuksen Tiedonhankinnan opas. Harjoitusta koskeviin kysymyksiin vastaa Kirsi Heino (050 3161 009, kirsi.heino(at)aalto.fi).

 • Tieteellisen kirjoittamisen kokonaisuus syksyllä 2021
  1) Johdatus tieteelliseen kirjoittamiseen -luento
  2) Tieteellisen kirjoittamisen tehtävät (itseopiskelu, MyCourses) viimeistään 31.10.2021. 
  3) Tekstipajat 1 ja 2   TAI   English Text Workshops 1 ja 2
  4) Tiivistelmäpaja (vapaaehtoinen, jos kandityön kieli on suomi)


  Tee alla olevat tieteellisen kirjoittamisen itseopiskelutehtävät viimeistään 31.10.2021.

  Tarvitset tehtäväkokonaisuuden tekemiseen aikaa 3-5 tuntia. Näet suoritetut tehtäväsi MyCoursesissa oikealla olevasta edistymisen seurantapalkista.

  Tehtävät jakautuvat viiteen osioon:

  1. KIRJOITUSPROSESSI
  2. OPINNÄYTETYÖN RAKENNE
  3. LÄHTEIDEN KÄYTTÖ JA MERKITSEMINEN
  4. LUKIJAN HUOMIOIMINEN
  5. TIETEELLISEN TEKSTIN KIELI JA TYYLI

 • Tieteellisen kirjoittamisen kokonaisuus syksyllä 2021
  1) Johdatus tieteelliseen kirjoittamiseen -luento
  2) Tieteellisen kirjoittamisen tehtävät (itseopiskelu, MyCourses) viimeistään 31.10.2021. 
  3) Tekstipajat 1 ja 2   TAI   English Text Workshops 1 ja 2
  4) Tiivistelmäpaja (vapaaehtoinen, jos kandityön kieli on suomi)

  Tekstipajojen ja kypsyysnäytteen suorittaminen työn kielen mukaan:
  TYÖ SUOMEKSI:

  Jos opiskelijan koulusivistyskieli on suomi ja hän kirjoittaa kandidaatintyönsä suomeksi, hän osallistuu tekstipajoihin 1 ja 2. Ennen ensimmäistä tekstipajaa opiskelija tekee tieteellisen kirjoittamisen tehtävät (itseopiskelu Mycourses). Ensimmäiseen tekstipajatapaamiseen opiskelija tuo mukana työnsä johdannon. Ennen toista tekstipajaa hän palauttaa tekstinäytteen. Opiskelijalla on mahdollisuus osallistua myös suomenkieliseen tiivistelmätyöpajaan (vapaaehtoinen).

  Edellä mainittu tekstinäyte toimii kypsyysnäytteenä. Se on viisisivuinen ote jostakin työn sisältöluvusta. Sen mukana opiskelija toimittaa työnsä alustavan sisällysluettelon, lähdeluettelon ja johdannon. Tekstinäytteestä hän saa kirjoitusviestinnän opettajan palautteen tekstipajassa 2.

  Tekstipajat syksy 2021

  max 10 hlöä/ryhmä

  Tekstipaja 1 (vko 44-45)

  A to 4.11.2021 klo 12.15–13.45 Sanni Heinzmann https://aalto.zoom.us/j/63137604535

  B ma 1.11.2021 klo 12.15–13.45 Henna Juslin RYHMÄ PERUTTU

  C ma 1.11.2021 klo 14.15–15.45 Henna Juslin RYHMÄ PERUTTU

  D ma 8.11.2021 klo 12.15–13.45 Henna Juslin 

  E ma 8.11.2021 klo 14.15–15.45 Henna Juslin 

  Tuo ensimmäiseen tekstipajatapaamisen mukanasi kandityösi johdanto.


  Tekstipaja 2 (vko 47-48)

  A to 25.11.2021 klo 12.15–13.45 Sanni Heinzmann 

  https://aalto.zoom.us/j/65281426119 

  B ma 22.11.2021 klo 12.15–13.45 Henna Juslin RYHMÄ PERUTTU

  C ma 22.11.2021 klo 14.15–15.45 Henna Juslin RYHMÄ PERUTTU

  D ma 29.11.2021 klo 14.15–15.45 Henna Juslin 

  Osallistu pajaan tästä linkistä

  E ti 30.11.2021 klo 16.15–17.45 Henna Juslin

  Osallistu pajaan tästä linkistä

  Tekstinäytteen palautus viimeistään pe 12.11.2021 (ryhmät B ja C), ma 15.11.2021 (ryhmä A) ja  pe 19.11.2021 (ryhmät D ja E).


  Jos opiskelijan koulusivistyskieli on suomi ja hän kirjoittaa kandidaatintyönsä englanniksi, hän osallistuu englanninkielisiin tekstipajoihin ja suomenkieliseen tiivistelmätyöpajaan.


  Tiivistelmäpajat (työn englanniksi kirjoittavat), vko 49

  Huom. Vain ilmoittautuneet opiskelijat voivat osallistua pajoihin. Tekstinäytteen palautus viimeistään pe 3.12.2021 (ks. Palautukset) on pakollinen osa kypsyysnäytteen suorittamista.

  Tiivistelmä A ti 7.12.2021 klo 16.15–17.45 Henna Juslin https://aalto.zoom.us/j/69138901948

  Tiivistelmä B ke 8.12.2021 klo 9.15–10.45 Henna Juslin https://aalto.zoom.us/j/68951976113

  Tiivistelmä C to 9.12.2021 klo 16.15–17.45 Henna Juslin PERUTTU (Ilmoittautuneet opiskelijat osallistuvat A- tai B-ryhmän pajaan)


  Tiivistelmän laatijan pikaohje:

  • Sovita tiivistelmäteksti sille lomakkeessa varattuun tilaan. Jos tiivistelmä toimii kypsyysnäytteenäsi, sen ohjeellinen pituus on noin 300–400 sanaa.
  • Käytä riviväliä 1.
  • Jaa teksti 2–4 ytimekkääksi kappaleeksi.
  • Kirjoita työn keskeiset avain- eli asiasanat niille varattuun kohtaan. Niillä on yhteys koulutusalaasi, koulutusohjelmaasi ja pääaineeseesi sekä vastuuopettajaan ja työn ohjaajaan.
  • Sisällytä tiivistelmään työsi olennainen anti niin, että se antaa lukijalle kokonaiskuvan työstäsi.
  • Kirjoita tiivistelmä itsenäiseksi tekstiksi, joka tulee toimeen omillaan eli on ymmärrettävä, vaikka ei lukisi kandidaatintyötä.
  • Sovella tiivistelmään tieteellisen tekstin konventioita: osoita argumentointitaitoa, määrittele keskeisiä käsitteitä, käytä persoona- ja aikamuotoja tarkoituksenmukaisesti ja käytä asiatyyliä.


  Ruotsinkieliset pajat:

  Kielikeskus järjestää ruotsinkielisen kandidaattiseminaarin yhteydessä tekstipajan ja puhepajan, jonne myös suomenkielisissä kandiseminaareissa olevat ruotsinkieliset opiskelijat voivat osallistua.

  En svenskspråkig textverkstad ordnas för alla som ska skriva mognadsprov på svenska den --. Här ges information om mognadsprovet och språkliga tips.

  Studerande med svenska som skolbildningsspråk har också möjlighet att delta i svenskspråkiga talverkstäder, som ordnas --. Till talverkstäderna anmäler de studerande sig genom att e-posta till sofia.sevon@aalto.fi eller sofia.sevon@aalto.fi  senast --.


  Englanninkieliset pajat / English workshops:
  Only for students who write their theses in English.
  Instructor: Nanna Qvist ( nanna.qvist@aalto.fi )

  • Workshop 2
   English workshop 2: sign up here!

   A  Mon 29 Nov 14.15-15.45
   Tue 30 Nov, 9.00-10.30
      Sign up for one of the groups and submit your text sample by Tue 23.11. in section Palautukset/Submissions-English text samples.

 • Kansilehden ja sisällysluettelon palautus viim. su 3.10.

  Tiedonhaun tehtävän palautus viim. su 17.10.

  Johdannon palautus viim. su 17.10.

  Työn 1. version palautus viim. su 24.10.

  Tekstinäytteen palautus 2. tekstipajaa varten viim. pe 12.11. (ryhmät B ja C), ma 15.11. (ryhmä A) ja pe 19.11. (ryhmät D ja E)

  Työn 2. version palautus viim. su 21.11.

  Tiivistelmäversion (tiivistelmäpaja) palautus viimeistään pe 3.12.

  Valmiin kandidaatintyön palautus viimeistään su 12.12. / Final version, submission Dec 12th at the latest.

  Seminaariesityksen palautus viimeistään tilaisuutta edeltävänä päivänä klo 16.00.

  Opponointilomakkeen palautus viimeistään pe 17.12.

  Valmiin kandidaatintyön tallentaminen sähköiseen eAge-järjestelmään: Kun ohjaaja on hyväksynyt kandidaatintyön lopullisen version, tallennetaan työ eAge-järjestelmään. Huom. tallennusmuoto arkistointisyistä ehdottomasti pdf/A (ei normaali pdf).

  Ohje pdf/A-tallennukseen.

  Linkit eAgeen:
  suomeksi: https://eage.aalto.fi/?ff/fi/EDU_AALTO_107
  ruotsiksi: https://eage.aalto.fi/?ff/sv/EDU_AALTO_107
  englanniksi: https://eage.aalto.fi/?ff/en/EDU_AALTO_107

 • Tallenna arviointilomake ko. opiskelijan kohdalle.

  ·       Avaa Arviointilomakkeiden palautuslaatikko – Paina Arviointi

  ·       Valitse opiskelija yläreunasta

  ·       Lisää tiedosto (kuvakkeesta). Arviointi- ja prosessin vaihe -valikoita ei tarvitse täyttää. Paina Tallenna muutokset.

  ·       Palaa taaksepäin tai sulje sivu.


  Please save the evaluation file in the folder of the student in question.

  ·       Open Evaluation form submission box – Click Grade

  ·       Choose the student in the top of the page

  ·       Save the file in Feedback files (use file-icon). The grade and workflow menus need not to be filled – Click Save changes

  ·       Go back or close the page.

 • Puheviestinnän osio

  Opettaja: Sanna Franck, sanna.franck@aalto.fi

  Puhepajat toteutetaan etänä Zoomin kautta. 

  Pakolliset osasuoritukset:

  1. Verkkotehtävä

  - Palauta viimeistään pe 12.11.2021.

  2. Puhepaja 1

  - Tähän pajaan ei tarvitse valmistautua etukäteen.

  Puhepaja 1 (2h) vko 46 (ilmoittaudu yhteen)

  Ti 16.11. klo 10.00-11.30: 
   https://aalto.zoom.us/j/61228072479

  Ke 17.11. klo 13.00-14.30: 
   https://aalto.zoom.us/j/61228072479

  3. Puhepaja 2 (ilmoittaudu yhteen)

  Puhepaja 2 (3h) viikoilla 47-48. Zoom-linkki:  https://aalto.zoom.us/j/69374534187

  Ke 24.11. klo 9.15-11.45 

  Ke 24.11. klo 12.30-15.00

  Pe 26.11. klo 9.15-11.45 

  Pe 26.11. klo 12.30-15.00 

  Ti 30.11. klo 9.15-11.45 

  Ti 30.11. 12.30-15.00

  Ke 1.12. klo 9.15-11.45 

  Ke 1.12. klo 12.30-15.00

  - Valmistele enintään 10 minuuttia kestävä esitys kandityöstäsi ennen puhepaja kakkosta.

  - Puhepaja 2:ssa harjoitellaan seminaariesitystä ja jokainen saa esityksestään kannustavan palautteen. 

  - Omat esitykset nauhoitetaan. 

  - Tarkemmat ohjeet esityksen valmisteluun: https://mycourses.aalto.fi/mod/resource/view.php?id=776964

  4. Lopputehtävä: itsereflektio 

  Katso Puhepaja 2:ssa nauhoittamasi esitys ja kirjoita siitä itsereflektio. Pohdi omaa esiintymistäsi ja kehittymisen kohteita videon sekä pajassa saatujen palautteiden ja oman itsearviosi pohjalta. Voit hyödyntää myös alla olevia apukysymyksiä.  

  Itserefletion pituus on 1/2-1 sivua. Palautus MyCon palautuslaatikkoon mieluusti viikon sisään puhepaja 2:n jälkeen. 

  Apukysymyksiä:

  • Mikä oli toimivaa puhepajan esityksessäsi?
  • Mitkä osa-alueet tarvitsevat lisää harjoittelua? Miksi?
  • Miten kalvot (slides) ja muu havainnollistaminen toimi? Entä kielellinen viestintä ja tieteellinen argumentointi?
  • Entä esityksen rakenne? 
  • Tavoitteen ja tutkimuskysymyksen esittely sekä kuulijan punainen lanka?
  • Oma sanaton viestintäsi (olemus, äänenkäyttö, kontakti, ajanhallinta, läsnäolo, varmuus)?


  Puheviestinnän verkkotehtävän suorittaminen:


  Katso alle linkatut neljä videota ja vastaa kysymyksiin vapaamuotoisesti. Tekstin palautus palautuslaatikkoon pe 12.11. klo 12:00 mennessä.

   

  Video 1: vuorovaikutusosaaminen

  Millaista viestintä- ja vuorovaikutusosaamista sinun mielestäsi opinnoissa ja työelämässä tarvitaan?

  Millaista vuorovaikutusosaamista sinulla on jo?

   

  Video 2: esiintyminen vuorovaikutuksena

  Millaisia käsityksiä sinulla on itsestäsi esiintyjänä ja mihin ne perustuvat?

  Mikä on mielestäsi esiintymisessä tärkeää? Millainen on toimiva esitys?

   

  Video 3: esiintymisjännitys

  Millaisia kokemuksia sinulla on jännittämisestä? Miten kuvailisit omaa vireytymistä?

  Millaisten keinojen avulla olet tullut toimeen oman jännittämisen kanssa?

   

  Video 4: palautetaidot

  Muistele jotakin hyvin sujunutta tai hyödyllistä palautetilannetta. Mikä teki tilanteesta hyvän tai hyödyllisen?

  Millainen olet palautteenantajana? Entä palautteensaajana?

  Pohdi millaisia haasteita seminaarin palautetilanteisiin voi liittyä. Miten palautetilanne saadaan toimimaan?


 • Tässä osiossa on ohjeet CMET seminaarin järjestelyistä. Seminaaritilaisuudet pidetään etänä Teams-kokouksina. Valitkaa oheisista seminaariajoista itsellenne sopiva viimeistään sunnuntaina 12.12. Esittäjä- ja opponenttiparit laaditaan maanantaina 13.12. niistä, jotka ovat valinneet ajan ja palauttaneet kandidaatintyön viimeisen version.

  Esitystilaisuuksiin on varattu aikaa kahdeksalle esitykselle kumpaankin.

  Jos yksikään ajoista ei sovi niin ottakaa yhteyttä: jari.aromaa (a) aalto.fi

  Linkki 15.12. esitystilaisuuteen alkaen kello 14.15.