Topic outline

 • Tallenna arviointilomake ko. opiskelijan kohdalle.

  ·       Avaa Arviointilomakkeiden palautuslaatikko – Paina Arviointi

  ·       Valitse opiskelija yläreunasta

  ·       Lisää tiedosto (kuvakkeesta). Arviointi- ja prosessin vaihe -valikoita ei tarvitse täyttää. Paina Tallenna muutokset.

  ·       Palaa taaksepäin tai sulje sivu.


  Please save the evaluation file in the folder of the student in question.

  ·       Open Evaluation form submission box – Click Grade

  ·       Choose the student in the top of the page

  ·       Save the file in Feedback files (use file-icon). The grade and workflow menus need not to be filled – Click Save changes

  ·       Go back or close the page.