Topic outline

 • Puheviestinnän osio

  Opettaja: Sanna Franck, sanna.franck@aalto.fi

  Puhepajat toteutetaan etänä Zoomin kautta. 

  Pakolliset osasuoritukset:

  1. Verkkotehtävä

  - Palauta viimeistään pe 12.11.2021.

  2. Puhepaja 1

  - Tähän pajaan ei tarvitse valmistautua etukäteen.

  Puhepaja 1 (2h) vko 46 (ilmoittaudu yhteen)

  Ti 16.11. klo 10.00-11.30: 
   https://aalto.zoom.us/j/61228072479

  Ke 17.11. klo 13.00-14.30: 
   https://aalto.zoom.us/j/61228072479

  3. Puhepaja 2 (ilmoittaudu yhteen)

  Puhepaja 2 (3h) viikoilla 47-48. Zoom-linkki:  https://aalto.zoom.us/j/69374534187

  Ke 24.11. klo 9.15-11.45 

  Ke 24.11. klo 12.30-15.00

  Pe 26.11. klo 9.15-11.45 

  Pe 26.11. klo 12.30-15.00 

  Ti 30.11. klo 9.15-11.45 

  Ti 30.11. 12.30-15.00

  Ke 1.12. klo 9.15-11.45 

  Ke 1.12. klo 12.30-15.00

  - Valmistele enintään 10 minuuttia kestävä esitys kandityöstäsi ennen puhepaja kakkosta.

  - Puhepaja 2:ssa harjoitellaan seminaariesitystä ja jokainen saa esityksestään kannustavan palautteen. 

  - Omat esitykset nauhoitetaan. 

  - Tarkemmat ohjeet esityksen valmisteluun: https://mycourses.aalto.fi/mod/resource/view.php?id=776964

  4. Lopputehtävä: itsereflektio 

  Katso Puhepaja 2:ssa nauhoittamasi esitys ja kirjoita siitä itsereflektio. Pohdi omaa esiintymistäsi ja kehittymisen kohteita videon sekä pajassa saatujen palautteiden ja oman itsearviosi pohjalta. Voit hyödyntää myös alla olevia apukysymyksiä.  

  Itserefletion pituus on 1/2-1 sivua. Palautus MyCon palautuslaatikkoon mieluusti viikon sisään puhepaja 2:n jälkeen. 

  Apukysymyksiä:

  • Mikä oli toimivaa puhepajan esityksessäsi?
  • Mitkä osa-alueet tarvitsevat lisää harjoittelua? Miksi?
  • Miten kalvot (slides) ja muu havainnollistaminen toimi? Entä kielellinen viestintä ja tieteellinen argumentointi?
  • Entä esityksen rakenne? 
  • Tavoitteen ja tutkimuskysymyksen esittely sekä kuulijan punainen lanka?
  • Oma sanaton viestintäsi (olemus, äänenkäyttö, kontakti, ajanhallinta, läsnäolo, varmuus)?


  Puheviestinnän verkkotehtävän suorittaminen:


  Katso alle linkatut neljä videota ja vastaa kysymyksiin vapaamuotoisesti. Tekstin palautus palautuslaatikkoon pe 12.11. klo 12:00 mennessä.

   

  Video 1: vuorovaikutusosaaminen

  Millaista viestintä- ja vuorovaikutusosaamista sinun mielestäsi opinnoissa ja työelämässä tarvitaan?

  Millaista vuorovaikutusosaamista sinulla on jo?

   

  Video 2: esiintyminen vuorovaikutuksena

  Millaisia käsityksiä sinulla on itsestäsi esiintyjänä ja mihin ne perustuvat?

  Mikä on mielestäsi esiintymisessä tärkeää? Millainen on toimiva esitys?

   

  Video 3: esiintymisjännitys

  Millaisia kokemuksia sinulla on jännittämisestä? Miten kuvailisit omaa vireytymistä?

  Millaisten keinojen avulla olet tullut toimeen oman jännittämisen kanssa?

   

  Video 4: palautetaidot

  Muistele jotakin hyvin sujunutta tai hyödyllistä palautetilannetta. Mikä teki tilanteesta hyvän tai hyödyllisen?

  Millainen olet palautteenantajana? Entä palautteensaajana?

  Pohdi millaisia haasteita seminaarin palautetilanteisiin voi liittyä. Miten palautetilanne saadaan toimimaan?