Topic outline

 • General

  Vastuuopettaja / Teacher

  Arja Blanco

  Tiistai/Tuesday klo 12.30-14.00 U358

  Torstai/Thursday klo 12.30-14.00 U356

  Huom! SISUssa oli virheellistä tietoa loppumisajasta. Se on 14.00 eikä 14.30.

  Kurssi toteutetaan läsnäopetuksena kampuksella. 


  Note that there was an error in SISU. The course ends at 2.00 p.m., not 2.30 p.m.

  The course is taught in person on the campus.

  (See below for English.)


  Osaamistavoitteet

  Opintojakso saksa 1 on saksan kielen alkeiskurssi. Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on perustaitoja keskusteluun saksankielisissä maissa ja työelämässä. Hän osaa esittäytyä ja kertoa itsestään sekä työstään, ilmaista mielipiteensä, asioida mm. ravintolassa, hotellissa ja ostoksilla, kirjoittaa sähköpostin sekä kertoa maastaan. 


  Sisältö

  Saksan ääntäminen, kieliopilliset perusrakenteet kuten verbin taivutus, artikkelit ja sijamuodot, kuullunymmärtämisen ja suullisen kommunikaation harjoittelu sekä lyhyitä kirjoitustehtäviä. Kontaktitunneilla suullisilla harjoituksilla on keskeinen osa. Lisäksi käsitellään saksankielisten maiden maantuntemusta.


  Tärkeää tietää

  Opetusta on kahdesti viikossa kampuksella. Tapaamisissa on pakollinen läsnäolo. Kahdesti voi olla poissa.

  Kurssilla tehdään runsaasti suullisia paritöitä. Lisäksi kurssiin kuuluu itsenäisiä verkkotehtäviä. Kotitehtävät sekä lisäharjoitukset suoritetaan itsenäisesti MyCoursesin avulla. 

  Osiosta "Kursplan und Hausaufgaben" näet, mitä kullakin tunnilla on tehty ja mitä sinun tulee tehdä ennen seuraavaa opetuskertaa. Huomaa, että itsenäisiä tehtäviä on paljon, joten älä jätä kaikkea viimeiseen iltaan. 


  Läsnäolo on pakollinen!

  Kirja: Freut mich 1 (Otava)

  Huom! Tuo kirja jo ensimmäiselle tunnille!  Arviointi

  Kirjalliset tentit 70 %

  Esittelyvideo + suullinen kielitaito tunnilla 10 % 

  Aine 10 %

  Nettitehtävät 10 %


  Goals

  The course German 1 is a beginners' course. After the course you have basic skills to have a conversation in German speaking countries and working life. You can introduce yourself and tell about your work, express your opinion, and communicate e.g. in a restaurant, hotel or when shopping, write an email, and tell about your country.   Content

  Pronunciation, basic grammar structures like verb conjugation, articles and cases, listening comprehension and oral communication skills, as well as short written assignments. Oral conversation exercises have a central role in the classes. Additionally you'll get information about German speaking countries.


  Important to know

  You have classes twice a week on the campus. Attendance is mandatory. You can be absent twice.

  In the course, there will be several oral exercises with the partner. Additionally, there are online exercises to be done as independent work.

  Under "Kursplan und Hausaufgaben" you can see, what was done in the class and what you should do before the next class. Please, note that the course includes a lot of independent studying, so don't leave everything for the last evening.


  Mandatory attendance at video meetings.


  Book: Freut mich 1 (Otava)

  Important: Get the book already for the first class!


  The book is Finnish-German, but you can find translations of all the exercises in the book in MyCourses, so you can attend the course even if you don't know any Finnish.


  Grading

  Written exams 70 %

  Presentation video + oral skills in class 10 % 

  Composition 10 %

  Online exercises 10 %