Topic outline

 • General

  Vastuuopettaja / Teacher

  Arja Blanco

  Maanantai / Monday 10.15-11.45 

  Torstai/Thursday 10.15-11.45 

  (See below for English.)


  Osaamistavoitteet

  Opintojakso Saksa 3 on saksan kielen jatkokurssi. Kurssin suoritettuaan opiskelija pystyy keskustelemaan saksaksi arki- ja työelämän yksinkertaisissa tilanteissa, osaa kirjoittaa arki- ja työelämän yksinkertaisia tekstejä ja tuntee saksankielisten maiden kulttuurin keskeisiä piirteitä.


  Sisältö

  Kielen rakenteiden ja sanavaraston laajentaminen ja sujuvampi käyttö, suullisen kielitaidon runsas harjoittelu, kirjoitustehtävät ja kuullunymmärtämisharjoitukset, saksankielisen kulttuurin tuntemuksen lisääminen.


  Tärkeää tietää

  Mikäli etäopetussuositus jatkuu, kurssi suoritetaan etäopiskeluna. Kahdesti viikossa on videotapaaminen Zoomissa, joihin linkki löytyy MyCoursesin vasemmasta valikosta otsikon Zoom-Link alta. Videotapaamisissa on pakollinen läsnäolo. Kahdesti voi olla poissa.

  Videotapaamiset alkavat opetuksen alkuaikaan, mutta eivät välttämättä kestä koko 90 minuuttia. Opetustuokion lisäksi niiden aikana tehdään runsaasti suullisia paritöitä Zoomissa. Lisäksi kurssiin kuuluu itsenäisiä verkkotehtäviä. Kotitehtävät sekä lisäharjoitukset suoritetaan itsenäisesti MyCoursesin avulla. 

  Osiosta "Kursplan und Hausaufgaben" näet, mitä kullakin tunnilla on tehty ja mitä sinun tulee tehdä ennen seuraavaa opetuskertaa. Huomaa, että itsenäisiä tehtäviä on paljon, joten älä jätä kaikkea viimeiseen iltaan. 


  Videotapaamisissa läsnäolo on pakollinen!

  Kirja: Freut mich 3 (Otava)

  Huom! Tuo kirja jo ensimmäiselle tunnille!


  Arviointi

  Kirjallinen koe 50 %

  Suullinen koe + aktiivisuus tunnilla 20 %

  Aineet (2kpl) 20 %

  Nettitehtävät 10 %



  Goals

  After the course, you will be able to engage in a discussion in a simple work or everyday-life situation, be able to write short texts about everyday life and work, and know key cultural features of the German-speaking countries.



  Content

  Expanding knowledge and more fluent use of grammar and vocabulary, plenty of oral skills, writing assignments and listening comprehension exercises, becoming more familiar with German-speaking culture.


  Important to know

  If the recommendation for remote teaching continues, the course is organized as such. You have video classes twice a week. You can find the link to the Zoom meetings in MyCourses on the left under the section Zoom-Link. The video meetings are mandatory. You can be absent twice.

  The video meetings start at the time the course starts, but they don't necessarily last 90 minutes. In addition to a teaching session, there will be several oral partner exercises in Zoom during these meetings. Additionally, there are online exercises to be done as independent work.

  Under "Kursplan und Hausaufgaben" you can see, what was done in the class and what you should do before the next class. Please, note that the course includes a lot of independent studying, so don't leave everything for the last evening.


  Mandatory attendance at video meetings.


  Book: Freut mich 3 (Otava)

  Important: Get the book already for the first class!


  The book is Finnish-German, but you can find translations of all the exercises in the book in MyCourses, so you can attend the course even if you don't know any Finnish.


  Grading

  Written exam 50 %

  Oral exam + activity in class 20 %

  Compositions (2) 20 %

  Online exercises 10 %