Topic outline

 • Добро пожаловать на курс!

  Доброго времени суток.

  Добро пожаловать на курс! Я очень рада вас видеть!

  Поздравляю всех с наступлением весны!

  Kurssi aloitetaan etäopetuksena Zoomissa, kurssin toisella viikolla mahdollisuuksien mukaan siirrytään hybriidiopetukseen.

    Внимание! Osiot palkissa heti toisena on pysyvä Zoomi-linkki oppitunneille.

  Tästä sivusta voi ladata oppikirjan audiomateriaalit:

  https://www.tochkaru-book.com/en/

  Arvosteluperiaatteet

  Loppuarvosanaan vaikuttavat tuntityöskentely (25%), kotitehtävät  (25%), suullinen tentti (25%) ja kirjallinen tentti (25%). Tentit järjestetään mahdollisuuden mukaan yliopistossa paikan päällä. Erityistä huomiota saavat laadukkaasti ja säännöllisesti tehdyt kotitehtävät.

  Kurssilla käytetään seuraavaa oppikirjaa:Olia Dolmatova, Ekaterina Novacac (2021) Tochka RU A2. ISBN 978-5-00122-994-0, kappaleet 2.3-3 sekä verkkomateriaali ja kurssilla jaettava lisäaineisto

  Kirja on myytävänä ainakin Adlibriksella ja Ruslanialla. Ruslanian verkkokaupasta saa 15% opiskelija-alennuksen promokoodilla seraya-rautaneva.

  До встречи на уроках!

  Валерия Владимировна


  Osaamistavoitteet 

  Kurssin suoritettuasi osaat viestiä tarkoituksenmukaisesti ja tilannekohtaista tapakulttuuria noudattaen liike-elämän rutiininomaisissa, tiedonvaihtoon rajoittuvissa viestintätilanteissa. Osaat ilmaista ymmärrettävällä tavalla tiedossasi olevia konkreettisluonteisia asioita ja vahvistaa tai muuttaa informaatiota. Osaat laatia niihin liittyviä lyhyitä sähköpostiviestejä apuneuvoja hyväksi käyttäen.

   
  Sisältö 

  Tavanomaisten työelämän kannalta viestintätilanteiden suullinen ja kirjallinen harjoittelu, sähköposti- ja puhelinviestinnän perusasioita- ja rakenteita, kuullunymmärtämistä ja aitojen tilanteiden mallintamista. Hyvin yksinkertaisten esitelmien harjoittelua.

   
  Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet 

  Kurssilla edellytetään säännöllistä läsnäoloa, aktiivista osallistumista oppitunneilla ja kotitehtävien tekemistä. Yhdistetty kirjallinen ja suullinen tentti.     

   

   
  Työmäärä toteutustavoittain 

  1. Lähiopetus: 36 h

  2. Itsenäinen opiskelu: kirjalliset oppimistehtävät ja verkkotehtävät sekä luennoille ja tentteihin valmistautuminen 42 h

  3. Tentit (kirjallinen ja suullinen): 4 h

   
  Oppimateriaali 

  Olia Dolmatova, Ekaterina Novacac (2021) Tochka RU A2. ISBN 978-5-00122-994-0, kappaleet 2.3-3 sekä verkkomateriaali ja kurssilla jaettava lisäaineisto