Topic outline

 • Välikoe 2 / Tentti perjantaina samassa paikassa ja samaan aikaan kuin viimeksikin eli Kandidaattikeskuksen Y-siivessä klo 13. VK ja tentti ovat samassa paperissa.


  Luento 11 löytyy nauhoitettuna Luennot-osiosta. Siitä tulee tenttikysymys: kuitenkin yleisluontoinen, eli kunhan kalvot käy asiallisesti läpi, niin pitäisi pärjätä hyvin! 

  Luentojen 6-10 kertaus myös nauhoitettuna Luennot-osiossa


  Kurssi järjestetään syksyllä 2021 etäopetuksena Zoomin välityksellä. 

  Mikäli haluat tietää kurssista enemmän, ota yhteyttä osoitteeseen joosef.valli(at)aalto.fi 

  Kurssilla tutustutaan kansantaloustieteen peruskäsitteistöön ja taloudelliseen analyysiin. Tarkastelun kohteena ovat sekä mikro- että makrotaloudelliset kysymykset: markkinamekanismin toiminta, kuluttajien ja yritysten käyttäytymisen perusteet, kilpailu ja markkinoiden tehokkuus, taloudellinen kasvu ja suhdanteet, julkisen sektorin tehtävät ja valtiovallan harjoittama talouspolitiikka.

  Kurssimaateriaalina toimivat:

  1) luentokalvot

  2) harjoitukset

  3) Parkin, Powell, Matthews. ”Economics”. 10th European Edition. [Kustantajan ei-aina-niin-käytännöllinen sähkökirja tarjotaan kurssin puolesta]

  4) CORE. ”The Economy”. Ilmaiseksi verkosta saatava oppikirja. Löytyy myös suomenkielisenä käännöksenä. https://www.core-econ.org/the-economy/book/text/0-3-contents.html  

  Huom. Kirjoista ei opiskella erillistä materiaalia vaan niiden tarkoitus on tukea luentoja ja harjoituksia.


  Kurssiarvosana muodostuu seuraavista asioista:


  Osasuoritus

  Pisteet

  Läpipääsyvaatimus

   WWW-harjoitukset

   12 p   Yhteensä 12 p

   Läsnäoloharjoitukset
  (korvattavissa myös kirjallisesti)

   
  12 p

   Läsnäolopisteet  (korvattavissa myös kirjallisesti)

   
   12 p

   -

   Välikokeet/tentti

   64 p

   32 p

   Kurssipalaute

   2p

   -

   Yhteensä

   102 p

   50 p


  Kurssin luentorunko löytyy alla olevasta taulukosta. Pieniä muutoksia saattaa tulla kurssin edetessä. 


  1. Johdatus luentosarjaan: Mitä kansantaloustiede on? Minkälaisessa talousjärjestelmässä elämme? Peruskäsitteitä ja taloudellisen analyysin välineistöä

  15.09.2021

  2. Markkinoiden toiminta hinnan määräytymisessä: kilpailulliset markkinat ja kysyntä-tarjonta-analyysi

  22.09.2021

  3. Kysynnän ja tarjonnan joustot eli kuinka ärhäkkäästi tuotanto/kulutus reagoivat kysynnän ja tarjonnan muuttujiin.

  29.09.2021

  4. Kuluttajan valintateoria (= markkinoiden kysyntäpuoli): kulutusmahdollisuudet, indifferenssikäyrät ja hyödyn maksimointi. Työvoiman kysyntä ja tarjonta

  6.10.2021

  5. Yritysten käyttäytyminen eri markkinatilanteissa (= markkinoiden tarjontapuoli): täydellisestä kilpailusta monopoliin. Tuotanto ja kustannukset. Yritystoiminnan historiaa.

  13.10.2021

  Kertausluento 1: ei luentoa, nauhoitettu luento ladataan verkkoon

   

  Välikoe 1

  27.10.2021

  6. Julkinen sektori: Milloin julkinen interventio on tarpeen? Julkisen sektorin rakenne ja kehitys. Verotus ja tehokkuus. Ulkoisvaikutukset ja julkishyödykkeet

  03.11.2021

  7. Makrotalousteoriaa: taloudellisen aktiviteetin (BKT:n) mittaaminen, taloudellinen kasvu, kokonaiskysyntä ja -tarjonta

  10.11.2021

  8. Makroteorian jatkoa: suhdanteet. Miten taloudellinen aktiviteetti, työllisyys, työttömyys ja inflaatio vaihtelevat suhdanteiden mukaan?

  17.11.2021

  9. Rahan kysyntä ja tarjonta sekä rahamarkkinoiden tasapaino. Rahatalouden historiaa. Valuuttakurssijärjestelmät ja valuuttojen arvon määräytyminen. Euroopan rahatalouden yhdentyminen

  24.11.2021

  10. Talouspolitiikka, erityisesti finanssi- ja rahapolitiikka, suhdanteita tasaavana politiikkana. Talouspoliittinen päätöksenteko käytännössä: rationaalisuuden rajat

  01.12.2021

  11. Talouskriisit ja talouspolitiikka: finanssikriisi, eurokriisi, ja koronakriisi

  08.12.2021

  Kertausluento 2: ei luentoa, nauhoitettu luento ladataan verkkoon

   

  Välikoe 2/tentti

  17.12.2021