Topic outline

 • Not available unless: You are a(n) Student

  Kurssilla käydään läpi ja harjoitellaan työelämän keskeisiä viestintä- ja tiimityötaitoja, kuten rakentavaa vuorovaikutusta, kuuntelua, statusilmaisua, toisten ideoiden laajentamista yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi, sekä vaikuttavan esiintymisen ja neuvottelutaidon perusteita.

  HUOM! Tämä kurssin toteutus (ryhmä P04) järjestetään vallitsevan pandemiatilanteen takia etäopetuksena Zoomin välityksellä. 

  Kurssi järjestetään ns. "flipped classroom"-toteutuksena. Tämä tarkoittaa sitä, että olennainen osa kurssia on itsenäinen valmistautuminen ennen jokaista luentoa (lukemalla lyhyitä artikkeleita ja katsomalla kurssivideoita, jotka löydät luentokerroittain järjestettynä vasemman puolen palkin kohdasta "materials"). Nämä artikkelit ja videot korvaavat perinteisesti tunneilla olleet "luento-osuudet," joilla käytäisiin läpi teoriaa. Jokainen tapaaminen käytetään pääasiassa teorian läpikäymisen sijaan aktiviteetteihin, joilla harjoitellaan ja syvennetään itsenäisesti jo opiskeltua materiaalia.

  Mikäli sinulle tulee kysyttävää kurssin aikana, laitathan kysymyksesi Announcements -foorumille, jotta muutkin asiaa pohtivat saavat vastauksen kysymykseesi samalla. Mikäli kysymyksiä herää Aallon Sisu-alustan käytöstä, esim. kurssi-ilmoituksiin yms. liittyen, olethan yhteydessä Kauppakorkeakoulun Sisu-neuvontaan sisuneuvonta-biz@aalto.fi . 

  Tiedotamme kaikista kurssiin liittyvistä asioista "Tiedotteet" -toiminnon kautta, joten kannattaa laittaa asetukset niin, että saat sieltä itsellesi aina viestin, kun sinne tulee jotain.

  KURSSIN TÄMÄN RYHMÄN (P04) TUNNIT PIDETÄÄN

  MA  15.00 - 18.00
  TO   13.00 - 16.00


  *** POIKKEUS #1: Mursujaisten vuoksi To 16.9. tunti on siirretty perjantaille, eli se pidetään Pe 17.9. klo 13.00 - 16.00. ***

  *** POIKKEUS #2: Ma 11.10. tunti siirretään Ti 12.10. klo 15.00 - 18.00.  ***


  Zoom-linkki: https://aalto.zoom.us/j/61732083161


  terveisin

  Allu

 • Not available unless: You are a(n) Student

  Yhteenveto kurssin palautettavista tehtävistä

  Alla on lyhyt yhteenveto kurssin tehtävistä. Lisää tietoa ja tarkemmat ohjeet kustakin löydät tehtävien palautuslaatikoista tämän yhteenvedon alapuolelta.

  Kurssin suorittaminen hyväksytysti vaatii, että kaikki kurssin tehtävät on palautettu. Myöhästyneitä palautuksia ei oteta vastaan.

  Jokainen tehtävä arvostellaan palautuslaatikosta löytyvän arviointirubriikin avulla. Tutustu kunkin tehtävän arviointiin ennen kuin alat tehdä tehtävää yksin tai ryhmäsi kanssa.

  Tehtävä 1 - Tarinankerronta- ja pitchaustehtävä: 30% (ryhmätyö)

  Tehtävä 1:ssä harjoitellaan kurssin keskeisiä teemoja: tiimityön tekemistä, positiivista vuorovaikutusta, kuuntelua, hyväksyntää, yhteisten ideoiden laajentamista, tarinankerrontaa sekä pitchaamista. Tehtävässä on kolme osatehtävää, joista kukin muodostaa 10% kurssin arvosanasta.

  Tehtävä 2 - Oppimispäiväkirja: 25+5% (yksilötyö)

  Tehtävä 2 antaa sinulle mahdollisuuden syventää omia vuorovaikutus- ja viestintätaitojasi reflektoinnin kautta omassa oppimispäiväkirjassasi. Samalla se antaa sinulle mahdollisuuden harjoitella palautteen antamista toisille, sillä tehtävän toinen osatehtävä on vertaispalautteen antaminen kahdelle muulle opiskelijalle ja oman oppimispäiväkirjasi itsearviointi.

  Tehtävä 3 - Status- ja muu ilmaisu työelämän vuorovaikutustilanteissa: 20% (ryhmätyö)

  Tehtävä 3:ssa pääsette ryhmänne kanssa tekemään näkyväksi erilaisia työelämän haastavia vuorovaikutustilanteita liittyen kurssin keskeisiin teemoihin, tehtävä 1:ssä mainittujen lisäksi mm. statusilmaisuun liittyen. Tehtävässä on kaksi osatehtävää, joista kumpikin muodostaa 10% kurssin arvosanasta.

  Tehtävä 4 - Quiz 4 kpl: 20% (yksilötyö)

  Tehtävä 4 koostuu neljästä quizzistä, joilla testataan osallistujien ymmärrys kurssin materiaaleista (luettavat artikkelit ja katsottavat videot). Säännöllisten quizzien tarkoitus (yhden isomman tentin sijaan) on rytmittää materiaalien mielekästä opiskelua kurssin aikana siten, että opittuja asioita voidaan aina harjoitella ja syventää tapaamisissa. Kukin quizzeistä muodostaa 5% kurssin arvosanasta.

  Kauppakorkeakoululla läpipääsyn raja tenteissä on yleisesti 50%. Quizzien arvostelussa noudatetaan siksi seuraavaa: 50% oikein=arvosana 1 ja 100% oikein=arvosana 5.

 • Not available unless: You are a(n) Student
 • Not available unless: You are a(n) Student