Topic outline

 • Kurssilla käydään läpi ja harjoitellaan työelämän keskeisiä viestintä- ja tiimityötaitoja kuten rakentavaa vuorovaikutusta, kuuntelua, statusilmaisua, toisten ideoiden laajentamista yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi, sekä vaikuttavan esiintymisen ja neuvottelutaidon perusteita.

  Kurssi järjestetään ns. "flipped classroom"-toteutuksena. Tämä tarkoittaa sitä, että olennainen osa kurssia on itsenäinen valmistautuminen ennen jokaista luentoa (lukemalla artikkeleita ja katsomalla kurssivideoita, jotka löydät luentokerroittain järjestettynä vasemman puolen palkista "materials"). Nämä artikkelit ja videot korvaavat perinteisesti tunneilla olleet "luento-osuudet," joilla käytäisiin läpi teoriaa. Jokainen tapaaminen käytetään teorian läpikäymisen sijaan aktiviteetteihin, joilla harjoitellaan ja syvennetään itsenäisesti jo opiskeltua materiaalia.

  Tiedotan kaikista kurssiin liittyvistä asioista "Announcements" -toiminnon kautta, joten kannattaa laittaa asetukset niin, että saat sieltä itsellesi aina viestin, kun sinne tulee jotain.

  t. Elina

  • Alla on kurssin aikataulu, josta näet sekä mitä sinun tulee tehdä ennen jokaista tapaamista että mitä teemme luennolla. Huomaathan, että tunnit rakentuvat luettavien artikkeleiden ja katsottavien videoiden pohjalle. Nämä tulee siksi olla läpikäytynä ENNEN tuntia, jotta saat irti parhaan hyödyn kurssista.

   Kurssi on jaettu teemoihin viikoittain seuraavasti:

   • Viikko 1 (luentokerrat 1 ja 2): Viestinnän merkitys työyhteisössä, positiivisen vuorovaikutuksen lähtökohdat
   • Viikko 2 (luentokerrat 3 ja 4): Tuloksellisen tiimityön peruselementit
   • Viikko 3 (luentokerrat 5 ja 6): Statusilmaisu ja muu nonverbaali viestintä; tarinankerronta
   • Viikko 4 (luentokerrat 7 ja 8): Vaikuttava ja vakuuttava esiintyminen
   • Viikko 5 (luentokerrat 9 ja 10): Neuvottelutaidon perusteet
   • Viikko 6 (luentokerrat 11 ja 12): Opitun näyttäminen
   ___________________________________________________________________________

   TIISTAI 2.11. (luentokerta 1)

   Ennen tapaamista:

   • Katso luentokerta 1 videot (Kts. Kurssimateriaalit)
   • Käy läpi kurssin tehtävät ("Assignments"-palkki vasemmassa reunassa)

   Luennolla:

   • Tutustuminen ja ryhmäytyminen
   • Viestintä- ja vuorovaikutustaitojen merkitys työyhteisössä ja asiantuntijatyössä
   • Yhteistyön ja luovuuden tyypilliset esteet

   ___________________________________________________________________________
   KESKIVIIKKO 3.11. (luentokerta 2)

   Ennen tapaamista:

   • Lue luentokerta 2 artikkelit (kts. Kurssimateriaalit)
   • Katso luentokerta 2 videot (kts. Kurssimateriaalit)
   • Valmistaudu Quiz 1:een (Tehtävä 4a; luentojen 1 ja 2 materiaalit)

   Luennolla:

   • Kuunteleminen ja hyväksyntä
   • Joo ja-viestintä positiivisen vuorovaikutuksen lähtökohtana
   • Quiz 1 (Tehtävä 4a)

   ___________________________________________________________________________
   TIISTAI 9.11. (luentokerta 3)

   Ennen tapaamista:

   • Lue luentokerta 3 artikkelit
   • Katso luentokerta 3 videot

   Luennolla:

    Onnistuneen tiimin luominen

    ___________________________________________________________________________

    KESKIVIIKKO 10.11. (luentokerta 4)

    Ennen tapaamista:

    • Lue luentokerta 4 artikkelit
    • Katso luentokerta 4 videot
    • Valmistaudu Quiz 2:een (Tehtävä 4b; luentojen 3 ja 4 materiaalit)

     Luennolla:

     • Keinoja tiimityön edistämiseksi
     • Quiz 2 (Tehtävä 4b)
      ___________________________________________________________________________

      TIISTAI 16.11. (luentokerta 5)

      Ennen tapaamista:

      • Lue luentokerta 5 artikkelit
      • Katso luentokerta 5 videot
      • Palauta tehtävä 1a tiimin kanssa MyCoursesiin klo 13.00 mennessä

      Luennolla:

      Statusilmaisu ja muu nonverbaali viestintä

      ___________________________________________________________________________

      KESKIVIIKKO 17.11. (luentokerta 6)

      Ennen tapaamista:

      • Lue luentokerta 6 artikkelit
      • Katso luentokerta 6 videot
      • Valmistaudu Quiz 3:een (Tehtävä 4c; luentojen 5 ja 6 materiaalit)

      Luennolla:

      • Tarinankerronta - tyypillisiä tarinan rakenteita
      • Quiz 3 (Tehtävä 4c)

      ___________________________________________________________________________

      TIISTAI 23.11. (luentokerta 7)

      Ennen tapaamista:

      • Lue luentokerta 7 artikkelit
      • Katso luentokerta 7 videot

      Luennolla:

      • Vaikuttava suullinen viestintä
      • Pitchaus

      ___________________________________________________________________________

      KESKIVIIKKO 24.11. (luentokerta 8)

      Ennen tapaamista:

      • Palauta tehtävä 1b tiimin kanssa MyCoursesiin klo 13.00 mennessä

      Luennolla:

      • Tarinankerronta- ja pitchaushaasteen puoliaikacheck: ensimmäiset pitchit ideasta ja vertaispalautetta niistä (kts. tehtävänanto 1b)
      ___________________________________________________________________________

      TIISTAI 30.11. (luentokerta 9)

      Ennen tapaamista:

      • Lue luentokerta 9 artikkelit
      • Katso luentokerta 9 videot

      Luennolla:

      Neuvottelutaidon perusteet ja neuvotteluun valmistautuminen

      ___________________________________________________________________________

      KESKIVIIKKO 1.12. (luentokerta 10)

      Ennen tapaamista:

      • Lue luentokerta 10 artikkelit
      • Katso luentokerta 10 videot
      • Valmistaudu Quiz 4:een (Tehtävä 4d; luentojen 7, 9 ja 10 materiaalit)

      Luennolla:

      • Neuvotteluharjoitus ja debriefing
      • Quiz 4 (Tehtävä 4d)
      ___________________________________________________________________________

      TIISTAI 7.12. (luentokerta 11)

      Ennen tapaamista:

      • Palauta tehtävä 2a: oppimispäiväkirja MyCoursesiin sekä tehtävän palautuslaatikkoon että Peergradeen klo 9.00 mennessä
      • Palauta tiimisi kanssa tehtävä 3 käsikirjoitus MyCoursesiin ennen tunnin alkua
      • Valmistautukaa pitämään tehtävä 3 esitys tunnilla

       Luennolla:

       Tehtävä 3 ryhmien esitykset ja keskustelu

       ___________________________________________________________________________

       KESKIVIIKKO 8.12. (luentokerta 12)

       Ennen tapaamista:

       • Valmistaudu tiimisi kanssa pitämään tehtävä 1c pitch luennolla

       Luennolla:

       • Tehtävä 1c loppupitchit
       • Loppukeskustelu ja palaute

       ___________________________________________________________________________

       KESKIVIIKKO 15.12.

       Palauta tehtävä 2b: oppimispäiväkirjan vertaisarvioinnit Peergradessä klo 20.00 mennessä


     • Ohje: lue artikkelit ja katso videot aina ENNEN kyseistä luentokertaa.

      Kurssin tapaamiskerroilla syvennetään materiaaleista opittuja teemoja ja välillä keskustellaan niiden pohjalta. Siksi on tärkeää opiskella kunkin kerran materiaalit ennen kutakin luentokertaa.

     • Not available unless: You are a(n) Student

      Yhteenveto kurssin palautettavista tehtävistä

      Alla on lyhyt yhteenveto kurssin tehtävistä. Lisää tietoa ja tarkemmat ohjeet kustakin löydät tehtävien palautuslaatikoista tämän yhteenvedon alapuolelta.

      Kurssin suorittaminen hyväksytysti vaatii, että kaikki kurssin tehtävät on palautettu. Myöhästyneitä palautuksia ei oteta vastaan.

      Jokainen tehtävä arvostellaan palautuslaatikosta löytyvän arviointirubriikin avulla. Tutustu kunkin tehtävän arviointiin ennen kuin alat tehdä tehtävää yksin tai ryhmäsi kanssa.

      Tehtävä 1 - Leffa- ja pitchaushaaste: 30% (ryhmätyö)

      Tehtävä 1:ssä harjoitellaan kurssin keskeisiä teemoja: tiimityön tekemistä, positiivista vuorovaikutusta, kuuntelua, hyväksyntää, yhteisten ideoiden laajentamista, tarinankerrontaa sekä pitchaamista. Tehtävässä on kolme osatehtävää, joista kukin muodostaa 10% kurssin arvosanasta.

      Tehtävä 2 - Oppimispäiväkirja: 25+5% (yksilötyö)

      Tehtävä 2 antaa sinulle mahdollisuuden syventää omia vuorovaikutus- ja viestintätaitojasi reflektoinnin kautta omassa oppimispäiväkirjassasi. Samalla se antaa sinulle mahdollisuuden harjoitella palautteen antamista toisille, sillä tehtävän toinen osatehtävä on vertaispalautteen antaminen kahdelle muulle opiskelijalle ja oman oppimispäiväkirjasi itsearviointi.

      Tehtävä 3 - Status- ja muu ilmaisu työelämän vuorovaikutustilanteissa: 20% (ryhmätyö)

      Tehtävä 3:ssa pääsette ryhmänne kanssa tekemään näkyväksi erilaisia työelämän haastavia vuorovaikutustilanteita liittyen kurssin keskeisiin teemoihin, tehtävä 1:ssä mainittujen lisäksi mm. statusilmaisuun liittyen. Tehtävässä on kaksi osatehtävää, joista kumpikin muodostaa 10% kurssin arvosanasta.

      Tehtävä 4 - Quiz 4 kpl: 20% (yksilötyö)

      Tehtävä 4 koostuu neljästä quizzistä, joilla testataan osallistujien ymmärrys kurssin materiaaleista (luettavat artikkelit ja katsottavat videot). Säännöllisten quizzien tarkoitus (yhden isomman tentin sijaan) on rytmittää materiaalien mielekästä opiskelua kurssin aikana siten, että opittuja asioita voidaan aina harjoitella ja syventää tapaamisissa. Kukin quizzeistä muodostaa 5% kurssin arvosanasta.

      Kauppakorkeakoululla läpipääsyn raja tenteissä on yleisesti 50%. Quizzien arvostelussa noudatetaan siksi seuraavaa: 50% oikein=arvosana 1 ja 100% oikein=arvosana 5.