Topic outline

  • Oman tiedontarpeen käsitteellinen jäsentäminen
  • Suunnitelmallinen tiedonhakuprosessi ja hakustrategiat
  • Viittauskäytännöt, viitteidenhallinnan apuvälineet
  • Oman tieteenalan tärkeimmät tiedonlähteet
  • Lisensoitujen aineistojen etäkäyttö
  • Tiedonhankinta kattavasti omasta tutkimusaiheesta ja prosessin sekä tulosten analysointi
  • Hakutuloksen sekä tiedonlähteiden arviointi, lähdekritiikki