Osion kuvaus

 • Tässä on kooste kaikista kurssin tehtävistä. Tee tehtävät sitä mukaa kuin ne tulevat kurssin eri jaksoissa vastaan, alkaen
  Aiheen määrittely ja hakusanat -osiosta.

   

  Tehtävä 1: Tee omasta aiheesta käsitekartta

  Toteuta käsitekartta joko paperilla (ota kuva), tai käyttäen esim. Mindjet-ohjelmaa (Aalto-yliopiston työasemilla) tai vapaasti verkossa olevia ilmaisohjelmia esim. FreeMind, CmapTools

  Tehtävä 2: Tiedonlähteiden valinta

  Tutustu oman pääaineesi tieteenalaoppaaseen ja erityisesti oppaan Artikkelit ja tietokannat -välilehden aineistoihin.
  Tiedonhakijan oppaat

  1. Mitkä ovat oman aiheesi kannalta kiinnostavimpia tietokantoja? - kirjaa tieto tiedonhakupäiväkirjaan
  2. Valitse ainakin kolme tietokantaa ja kokeile hakuja omasta aiheestasi.  
  3. Tallenna kiinnostavat viittteet lähdeluetteloasi varten (vähintään 4 viitettä)

       - käytä hauissa sanojen katkaisua ja yhdistelmähakua (and/or/not)


  Tehtävä 3: Hakutehtävä Aalto-Finna -portaalista

  1. Avaa Aalto-Primo-tiedonhakuportaali ja kirjaudu portaaliin Aalto-tunnuksillasi.
  2. Tee Primossa hakuja omasta aiheestasi käsitekarttasi termejä käyttäen ja tallenna vähintään neljä mielenkiintoiselta  ja relevantilta vaikuttavaa viitettä lähdeluetteloasi varten.


  Tehtävä 4: Tiedonlähteiden arviointi

  Olet tekemässä opinnäytettä ja tutkimassa tuulivoimaloiden vaikutusta maisemaan. Ohessa on kolme tiedonlähdettä, arvioi niiden luotettavuutta sekä hyödyllisyyttä aiheen kannalta. Mihin kolmesta tiedonlähteestä luottaisit eniten, mihin suhtaudut varauksella, miksi?

  1. Oosterlaken, Ilse. (2015). Applying Value Sensitive Design (VSD) to Wind Turbines and Wind Parks: An Exploration. Science and engineering ethics Vol. 21, Iss. 2, 359-379.

   2. Korjonen-Kuusipuro, K., & Janhunen, S. (2015). Tyyntä ja myrskyä: tunteet osana tuulivoiman sosiaalista hyväksyttävyyttä.
  Alue Ja Ympäristö, 44(2), 15-29. aluejaymparisto.journal.fi/article/view/64864

   3. Tietoa tuulivoimasta (internet-sivusto) www.tuulivoimayhdistys.fi/tietoa-tuulivoimasta/tietoa-tuulivoimasta


  Tehtävä 5: Lähdeluettelo

  Luo lähdeluettelo tallentamistasi viitteistä (vähintään 8 kpl):
  -valitse viittausjärjestelmä (APA, Harvard tms.)

  Tehtävä 6: Tekijänoikeus  

  a) Voiko tekijänoikeuslain sitaatio-oikeuden mukaan käyttää mitä tahansa kuvaa tieteellisessä esityksessä, ilman että kysyy tähän luvan tekijänoikeuksien haltijalta?

  b) Mitä tarkoittaa tällainen lisenssimerkintä

  Tallenna vastaukset Tiedonhakupäiväkirjaasi.

  Tehtävä 7: Tiedonhakupäiväkirja

  Kirjaa Tiedonhakupäiväkirjaan pyydetyt asiat ja palauta päiväkirja allaolevaan palatuslaatikkoon.