Topic outline

  • Kuva- tai media-aineistoa siteerattaessa tieteellisessä esityksessä on teoksen alkuperäinen tekijä ja lähde mainittava sekä tekstissä että lähdeluettelossa.

    Viittaustyylit, kuten APA (American Psychological Association) ja MLA (Modern Language Association) sisältävät ohjeet kuva- ja media-aineistoon viittaamiseen.

    Valittua viittaustyyliä tulee noudattaa johdonmukaisesti läpi koko tieteellisen esityksen (opinnäytetyö, tutkimus).

    Katso esimerkki APA-tyylin mukaisesta viittaustietojen ilmaisusta.