Topic outline

  • Tiedonhakuprosessi alkaa aina aiheen/tutkimusongelman määrittelyllä.
    Kun aloitat tiedonhakua, pohdi aina ensin mitkä ovat aiheesi kannalta keskeiset hakutermit. Aiheeseen liittyvien keskeisten käsitteiden, sanojen ja termien valinta on tiedonhakuprosessin tärkein vaihe. Etsi myös käsitteille synonyymejä ja vieraskielisiä vastineita.

    Tee allaoleva käsitekartta-tehtävä