Topic outline

 • Tutustu oman pääaineesi tieteenalaoppaaseen ja erityisesti oppaan Artikkelit ja tietokannat -välilehden aineistoihin.

  Tiedonhakijan oppaat

  Tehtävä 4

  1. Mitkä ovat oman aiheesi kannalta kiinnostavimpia tietokantoja? - kirjaa tieto tiedonhakupäiväkirjaan
  2. Valitse ainakin kolme tietokantaa ja kokeile hakuja omasta aiheestasi.  
  3. Tallenna kiinnostavat viittteet lähdeluetteloasi varten (vähintään 4 viitettä).

       - käytä hauissa sanojen katkaisua ja yhdistelmähakua (and/or/not)


  Tehtävä 5

  1. Avaa Aalto-yliopiston Primo-tiedonhakuportaali ja kirjaudu portaaliin Aalto-tunnuksillasi
  2. Tee Primossa hakuja omasta aiheestasi käsitekarttasi termejä käyttäen ja tallenna vähintään neljä mielenkiintoiselta ja relevantilta vaikuttavaa viitettä lähdeluetteloasi varten.