Topic outline

 • Projektin kokeet tehdään käsitteellisen tehtäväkartan (pdf)  mukaan. Kun koettelemme tekstin ja kuvan sekä selkokielisyyden ja lukukelvottomuuden risteyksiä, kartta antaa mahdollisuuden paikantaa kokeet ja vertailla niiden vaatimuksia ja tuloksia toisiinsa.  Tehtävät jakautuvat viiteen kokeeseen, jotka tehdään viikon välein tehtäväkartan mukaisesti (katso aikataulu)).

  Yksi koe = tehtäväkartan pystysarakkeen mukaiset viisi tehtävää lukukelvottomasta selkokieliseen. 

  Opiskelijat on jaettu kahteen ryhmään, jotka tekevät kokeet seuraavassa järjestyksessä:

  Teksti-ryhmä: Laura, Touko, Sofia, Antti, Ulla, Linnea
  etenee järjestyksessä 1) teksti 2) taitto 3) kaavio 4) sarjakuva 5) kuva

  Kuva-ryhmä: Iiris, Aliisa, Milena, Katri, Johanna, Pinja
  etenee järjestyksessä 1) kuva 2) sarjakuva 3) kaavio 4) taitto 5) teksti

  Molemmat ryhmät saapuvat Kaavio-kokeeseen yhtä aikaa ja lopuksi ovat tehneet kaikki samat kokeet.