Topic outline

 • Tervetuloa Puhu asiantuntevasti -kurssille!

  Kurssikerrat ovat kolmena perjantaina 4.3.-18.3. klo 12.15-15.30. Kurssi järjestetään lähiopetuksena Otaniemen kampuksella: Kandidaattikeskus, U410b

  Kurssilla käymme läpi esiintymisen kulmakiviä ja teemme monipuolisia harjoituksia. Harjoitukset kasvattavat esiintymisvarmuuttanne ja -innostustanne!

  Jotta kurssin saa suoritettu hyväksytysti, pitää

  • osallistua jokaiselle kolmelle kurssikerralle. 
  • tehdä annetut kurssitehtävät.
  • kirjoittaa kurssin päätteeksi itsereflektio omasta esiintymisestä.


  Tehtävä kolmannelle (18.3.) tapaamiskerralle:

  Valmistele 10 minuutin esitys valitsemastasi aiheesta. Tarkemmat ohjeet täällä.


  Tehtävä toiselle (11.3.) tapaamiskerralle:

  • Valmistele 5 minuutin esitys. Voit jatkaa siitä aiheesta, josta puhuit ensimmäisellä kerralla tai vaihtaa aihetta.

  • Panosta rakenteeseen: Onhan esityksessäsi selkeä aloitus ja lopetus sekä sopiva määrä materiaalia?

  • Mistä kuulijasi halusivat kuulla lisää?

  •  Voit valmistella havainnollistavaa materiaalia.

  • Muista, aikaa on vain 5 minuuttia. Karsi ja ole maltillinen.

  • Harjoittele ja kellota.


  Ennen ensimmäistä kurssikertaa:

  1. Mieti jo valmiiksi sellainen esityksen aihe, jota voit työstää kurssin aikana (esim. opinnäyte- /seminaarityösi tai muu asiantuntemusalaasi liittyvä aihe).
  2. Katso seuraavat kaksi videota (kestoiltaan 4-7 minuuttia), jotka käsittelevät esiintymistä ja jännittämistä. Kirjoita ylös ajatuksiasi, joita videon puheenvuorot sinussa herättävät. Voit hyödyntää myös alla olevia apukysymyksiä. Ensimmäisellä kurssikerralla keskustelemme videoiden teemoista. 


  Linkit videoihin: 

  Video 1: Esiintyminen vuorovaikutuksena

  Minkälaisia käsityksiä sinulla on itsestäsi esiintyjänä ja mihin käsitykset perustuvat?

  Mikä on mielestäsi esiintymisessä tärkeää?

  Minkälainen on toimiva esitys?


  Video 2: Esiintymisjännitys

  Minkälaisia kokemuksia sinulla on jännittämisestä?

  Miten kuvailisit omaa vireytymistä?

  Minkälaisten keinojen avulla olet tullut toimeen oman jännittämisen kanssa?


  Terveisin Sanna Franck

  puheviestinnän opettaja

  sanna.franck@aalto.fi