Topic outline
 • Tervetuloa suorittamaan Kohti joustavaa arviointia -kurssia itsenäisenä verkkototeutuksena. Kurssilla tutustut arvioinnin teemoihin ja suoritat tehtäviä, joiden tavoitteena on antaa sinulle kokemusperäistä tietoa erilaisista arviointimenetelmistä ja auttaa reflektoimaan arviointikäytänteitäsi sekä opiskelijan että opettajan näkökulmasta. Kurssin avulla kehität arviointiosaamistasi opettajana ja opit näkemään arvioinnin monenlaiset merkitykset ja mahdollisuudet yliopisto-opetuksen kontekstissa.

  Kurssin oppimistavoitteet ovat:

  Tämän kurssin aikana...

  ...opit valitsemaan tarkoituksenmukaisia arviointi-menetelmiäjotka ovat linjassa kurssin oppimistavoitteiden kanssa ja tukevat oppimista ja opetusta

  opit tarkastelemaanmillaisia mahdollisuuksia ja haasteita erilaisiin arviointimenetelmiin liittyy korkeakoulussa.

  ...kehität opettajuuttasi muodostamalla oman lähestymistapasi arviointiin.


  Kurssi on jaettu viiteen moduuliin kurssin teemojen mukaisesti. Moduuleihin on koostettu teemasisältö sekä sisältöön liittyvä tehtävä. Aloitat ensimmäisestä moduulista (Johdanto), ja sen jälkeen voit itse valita, missä järjestyksessä haluat moduuleissa edetä. Suosittelemme, että perehdyt kaikkien moduulien materiaaleihin, vaikka suorittaisitkin vain yhden opintopisteen. Sisältöihin tutustuminen käy nopeasti, ja aiheeseen syventyminen tapahtuu tehtävien kautta. 

  Jos tavoitteenasi on yhden opintopisteen suoritus, voit johdannon (moduuli 1) jälkeen itse valita, mistä moduulista suoritat tehtävän. Kahden opintopisteen suorittaminen edellyttää kaikkien viiden moduulin tehtävien suorittamista. Sekä yhden että kahden opintopisteen suorittamiseen kuuluu Orientoiva tehtävä ja kokoava tehtävä (Kolme horisonttia).

  kurssin arviointimatriisi

  Kurssin suorittamisen tueksi on luotu malliaikataulu.

  kurssin suoritusaikatauluehdotus

  2 opintopisteen suorittaminen: Johdanto ja kaikki 4 moduulia. 1 opintopisteen suoritus Johdanto ja 1 valittu moduuli (2-5).

  Tältä sivulta löydät myös kurssin avoimen kurssikeskustelualueen.

  Tästä pääset orientoivaan tehtävään.


  Muista, että voit missä tahansa kohtaa kurssia apua tarvitessasi kääntyä matalalla kynnyksellä kurssin opettajien puoleen:

  Jenni Koponen (jenni.koponen@aalto.fi)

  Karoliina Pakkanen (karoliina.pakkanen@aalto.fi)