Topic outline

  • forum icon
   Kurssin tiedotteet Forum
   Not available unless: You are a(n) Student
   Kurssia koskevat yleiset uutiset ja tiedotteet.
  • forum icon
   Kysymyksiä, vastauksia, keskustelua ja ihmettelyä Forum
   Not available unless: You are a(n) Student
  • url icon
   Zoom-linkki sessioihin URL
   Not available unless: You are a(n) Student

   Kurssin sessiot toteutetaan Zoomissa. Jos Zoom kysyy salasanaa: kevat22

  • Tallenna tämä kurssikuvaus itsellesi. Yhdessä opintosuoritusotteen kanssa se toimii kurssin "todistuksena". 

 • Not available unless: You are a(n) Student
  Tavoitteet
  • Opettaa aiheestanne jotain muille kurssilaisille, verkossa tarjolla olevin menetelmin
  • Tarjota kurssilaisille uusia näkemyksiä aiheeseen, josta he eivät vielä tiedä niin paljoa TAI herättää heidän kiinnostuksensa johonkin, jota he voivat hyödyntää omassa opetuksessaan.
  • Oppia jotain sellaista uutta (pedagogisesta aiheesta) itse, jota voit hyödyntää omassa opetuksessasi. Nyt on mahdollisuus syventyä johonkin opetukseen liittyvään aiheeseen, johon arjessa ei välttämättä aina ole aikaa. Hyödynnä tämä tilaisuus!

  Tuotokset
  Työskentelynne tuloksena on kaksi tuotosta:
  • Suunnitelkaa ja tuottakaa valitsemastanne aiheesta verkkoon materiaali, joka opettaa kurssilaisille jotain aiheesta oppimaanne. Tutustukaa eri mahdollisuuksiin ja valitkaa soveltuva menetelmä/materiaalimuoto (esim. video / podcast / infograafi / sarjakuva / verkkosivu / peli / tehtävä...)
  • Kun työ on tehty, tehkää max. 5 min pitkä video, jossa tiiviisti:
   a) Kertokaa työskentelystänne (esim. miten päädyitte aiheeseen, miten työskentelitte yhdessä, mikä tuntui helpolta, mitä olisi voinut tehdä toisin...) 
   b) mikä on tuottamanne materiaalin pääopetus.
   • Videon tekemistapa on vapaa. Videon verkkoon lataamiseen ja jakamiseen on helpointa on hyödyntää Aallon Panopto-palvelua, jonka ohjeisiin on linkit sivun alaosassa.

  Tuotokset tai linkki niihin jaetaan alla olevalla keskustelualueella, jossa käydään myös keskustelua niistä.


  Ohjeet ryhmätapaamisiin
  Vähintään 2 tapaamista (kasvotusten tai verkossa) alkutapaamisen lisäksi, yhteisten sessioiden ulkopuolella.

  Kirjoittakaa yhteenveto ja tulokset jokaisesta tapaamisestanne oman ryhmänne ryhmänne omaan wikiin. Tapaamisissa on aina hyvä sopia erikseen, kuka tämän tekee, wiki löytyy alempaa tältä sivulta. Apukysymyksinä: miten tavoitteen saavuttaminen on edennyt ja mitä olette tehneet/keskustelleet.

  Esimerkki tapaamisten rakenteeksi:

  Ennakkotapaamisen jälkeen
  • Keksikää ryhmälle nimi ja lisätkää omaan Wikiinne ensimmäiseksi asiaksi (tapaamisen aikana tai pian sen jälkeen).
  • Tehkää konkreettinen suunnitelma tapaamisille (milloin ja missä) ja mitä teette (toimintatavat ja yhteydenpito). Voitte tarkentaa ja muuttaa näitä kurssin aikana. Päättäkää, kuka teistä kirjoittaa Wikiin alustavan aiheenne ja päättämänne asiat.
  Ensimmäisessä ryhmätapaamisessa
  • Pohtikaa ja päättäkää yhdessä, miten saavutatte tavoitteenne. Tarkentakaa tavoitteenne, jakakaa tehtävät ja suunnitelkaa, missä muodossa esitätte työnne tuotoksen.
  • Sopikaa toisen ryhmätapaamisen aika.
  Toisessa ryhmätapaamisessa
  • Keskustelua löytämistänne asioista, uusista näkökulmista sekä uusista ideoista. Yhdistelkää ajatuksianne ja rajatkaa aihettanne tarpeen mukaan.
  • Tarvittava valmistelu aihettanne esittelevään materiaaliin.

    Huom.!
    • Ryhmällenne annettu alustava teema on varsin laaja. Ryhmässä voitte ja saatte tarkentaa ja rajata teemaa, toivottavasti kaikkien kiinnostuksenkohteita kunnioittaen.
    • Sisällyttäkää työhönne lähdeluettelo, josta selviää hyödyntämänne materiaalit. Tämä on sekä ryhmällenne että muille avuksi, jos haluatte palata tai syventyä aiheeseen myöhemmin mm. opetusta suunniteltaessa.
    • .