Topic outline


  • Sessiot (viikko 3)

  • Ti 18.1. klo 14.00-16.00

  • Not available unless: You are a(n) Student
   File icon
   i52 sessio 01 slidet File PDF
  • Assignment icon
  • Pe 21.1. klo 9.00-11.00

  • Not available unless: You are a(n) Student
   File icon
   i52 sessio 02 slidet File PDF
   Ryhmätyöskentelyn Google Slides-linkit:  • Itsenäiset tehtävät (viikko 4)

   • Loki (DL 24.1.)
   • Lukutehtävä (DL 31.1.)
   Tehtävien tarkemmat ohjeet ja materiaalit alla.

   + Ryhmätapaaminen - pyrkikää tapaamaan vertaisryhmänne kanssa ja edistämään tuotosta aiheestanne
  • Assignment icon

   Lokipäivityksen tavoitteena on suunnata ja seurata oppimistasi sekä havainnoida niitä asioita, joita seuraavilla sessioissa tulisi käsitellä tarkemmin. Lokipäivitys on kirjallinen reflektio viikon aiheiden herättämistä ajatuksista ja kysymyksistä, joka kirjoitetaan heti viikon sessioiden jälkeen.

   Kirjoita noin 0,5-2 sivun mittainen kuvaileva pohdinta omasta oppimisestasi liittyen viikon teemaan tai teemoihin. Lokikirjoituksessa voit pohtia esimerkiksi:

   • Mitä jäit miettimään?
   • Mikä tuki oppimistasi yhteisseessioissa?
   • Millaisia ajatuksia ja tunteita sinulla syntyi käsitellyistä aiheista?
   • Missä huomaat muutoksia? Miten se näkyy käytännön työssä?
   • Mihin haluaisit jatkossa paneutua? Mistä haluaisit ottaa enemmän selvää?
   • Mitä haluat sanoa nyt itsellesi? Mitä haluat sanoa muille osallistujille ja ohjaajille?

   Lokipäivitykset palautetaan alla olevaan laatikkoon viimeistään viikko lähipäivän jälkeen.  Lokikirjoituksesi näkyy vain itsellesi ja ohjaajille.

   HUOM! Lokikirjoitus EI OLE esim. tekninen selostus "ensin teimme sitä ja sitten tätä tms." vaan aina kirjoittajan omia ajatuksia ja pohdintaa. Voit esimerkiksi reflektoida jo aiempia opetus- ja oppimiskokemuksiasi viikon aiheisiin liittyen.

   Tämä tehtävä merkitään automaattisesti merkityksi, kun olet palauttanut tiedoston.

  • Page icon

   Lindblom-Ylänne, S., Mikkonen, J., Heikkilä, A., Parpala, A. & Pyhältö, K. 2009. Oppiminen yliopistossa. Teoksessa S. Lindblom-Ylänne& A. Nevgi, Yliopisto-opettajan käsikirja. s.70-99.

   https://helda.helsinki.fi/handle/10138/330402

   tai

   Englanninkielinen vaihtoehto:

   Biggs & Tang, 2011. (4th ed.)

   Read and familiarise yourself with the Chapter 2: Teaching according to how students learn, AND part of the Chapter 3: Setting the stage for effective teaching, pages 16-39 in Biggs, John and Tang, Katherine. Teaching for Quality Learning at University. 2011. (4th ed.) McGraw-Hill, .

   Please remember to close the e-book after you have read or printed the materials (due to the limited number of book licences at Aalto library)

   http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=405333&site=ehost-live&authtype=sso&custid=ns192260&ebv=EB&ppid=pp_16

   • Lue teksti niin, että voit keskustella ja työskennellä aiheen parissa.
   • Materiaalin pohjalta työskennellään etenkin sessiossa 3. (ti 1.2.)

   Kun olet tehnyt tehtävän, voit merkitä sen tehdyksi klikkaamalla neliötä aktiviteetin oikeassa yläkulmassa.