Topic outline


    • Page icon
      Opetuskokeilun ryhmät, paikat ja fasilitaattorit Page
      Not available unless: You are a(n) Student
    • Pedagogiset asiantuntijat käsittelevät palautteen pedagogisessa matriisitiimissä ja se otetaan huomioon seuraavia toteutuksia suunnitaessa. Palaute sisällytetään yliopiston johdolle tehtävään koosteeseen (Oppimisen ohjausryhmä, Learning Steering Group LeSG).