Topic outline

 • JOIN-A0002 Conducting Small Group Activities for International Students

  Welcome, tutor! 

  Great to have you on board with us to create international community at Aalto which shapes the future. Feedback from the previous years prove that your part in the Aalto students’ life is very important! Therefore we want to thank you already now at the beginning of our journey together! Let’s make the Aalto experience amazing from the start!


  Welcome to the course "Conducting small group activities for international students" 2022-2023!


  First, choose the School according to the programme of the students you are tutoring in the academic year 2022-2023. If necessary, you can choose multiple groups. After choosing the School you'll see the page of the school in the left side of the page. In that page you'll find all school/programme specific information and material as well as instructions and a submission box for the report.

  AYY Tutor training sessions will be organized live on campus in April and May 2022 (except for one session organized in Zoom). If you are not able to attend the training live or online, please complete the compensatory assignments in MyCourses.

  Please read carefully the page Commitment to international tutoring and compensations to be aware of practicalities as well as expectations for tutoring international students!

  Protip: Are you looking for the course JOIN-A0001 Pienryhmän ohjaus? Please see: Course: JOIN-A0001 - Pienryhmän ohjaus, Luento-opetus, 1.3.2022-31.5.2023 (aalto.fi)

  • Choice icon

   Hi tutors, 

   Congratulations on being a tutor this year and welcome to AYY Tutor Training during the upcoming weeks! 

   Tutor Training will be organized in Kandidaattikeskus, Otakaari 1, U8 hall. The duration of the training is three hours. The "basic part" will be organized in Finnish and in English (listed below) depending on the day. Both language versions have the same training content. Tutors who are tutoring international tutors will also attend an additional one hour training which is held in English. 

   Tutors who are tutoring Finnish speaking students and international students will enroll for ONE basic part, either in English or Finnish, which ever time best suits your calendar. The training sessions will be organized on different week days and times of day so that everyone could find a suitable time for participating. Two sessions will be held in ZOOM in English. The content of this training is the same as in the live training. If you cannot participate in any of the sessions, live or online, you have the option to complete compensatory assignments in MyCourses. 

   In the training, tutors will be provided basic information about out student union and other services available for our students. Equality, multicultural communication and the diversity of our community are central themes of the training. Most of the training will concentrate on discussions between tutors. Aalto Study Psychologists will tell tutors about the forming process of the tutor group and facilitate small group discussions where tutors are presented with potential challenging situations regarding tutoring and tutors get to come up with potential solutions. 

   There will be a small vegan snack served at the live training sessions. You can let us know about dietary restrictions via this form https://forms.office.com/r/g2bsNPPg5m

   The agenda for the training is a tight, so please arrive on time. Attendance will be taken by signature. 

   Please only attend the live training healthy. We hope that all participants will wear a face mask if that is possible health wise. Please also take care of good hand hygiene

   TRAINING TIMES: 

   Mon 11.4. at 13-16 (in Finnish)

   Tue 12.4. at 16-19 ONLINE (in English) https://aalto.zoom.us/j/65143642247

   Wed 13.4. at 9-12 (in Finnish)

   Tue 19.4. at 13-16 (in English)

   Fri 22.4. at 9-12 (in Finnish)

   Tue 26.4. at 13-16 (in Finnish)

   Thu 28.4. at 13-16 (in English)

   Tue 3.5.  at 14-17 (in Finnish)

   Wed 4.5. at 12-15 (in Finnish)

   Wed 4.5. at 16-19 (in English) ONLY ONLINE https://aalto.zoom.us/j/66993927306


   See you at the trainings!

   Erik, Marianna, Tuulia and Fon


   ---------------------------------------


   Hei tutorit,

   Onnittelut tutorina toimimisesta tänä vuonna ja tervetuloa AYY:n Tutorkoulutukseen seuraavien viikkojen aikana! 

   Tutorkoulutus järjestetään Kandidaattikeskuksessa Otakaari 1, Sali U8. Koulutuksen kesto on kolme tuntia. Tutorkoulutuksen "perusosa" järjestetään sekä suomeksi että englanniksi (listattu alla) riippuen ajankohdasta. Molempien kieliversioiden kohdalla koulutuksen sisältö on sama. Kansainvälisiä opiskelijoita tutoroiville järjestetään lisäksi noin tunnin kestävä lisäkoulutus, joka pidetään englanniksi. 

   Suomenkielisiä opiskelijoita tutoroivat tutorit ilmoittautuvat YHTEEN perusosioon, joko suomeksi tai englanniksi, mikä ikinä parhaiten kalenteriin sopiikaan. Koulutuksia järjestetään eri viikonpäivinä ja kellonaikoina, jotta jokaiselle löytyisi sopiva aika osallistua koulutukseen. Kaksi koulutussessiota järjestetään ZOOMISSA englanniksi. Tämän session sisältö on sama kuin live-koulutusten. Mikäli et pääse osallistuman mihinkään sessioon, livenä tai etänä, on vaihtoehtona tehdä itsenäisesti korvaavat tehtävät MyCoursesissa. 

   Koulutuksessa tutorit kuulevat perustietoa ylioppilaskunnasta sekä muista opiskelijoille tarjottavista palveluista. Yhdenvertaisuus, monikulttuurinen viestintä ja yhteisömme monimuotoisuus ovat koulutuksen keskeisiä teemoja. Suurin osa koulutuksesta keskittyy tutoreiden väliseen keskusteluun. Aallon opintopsykologit kertovat ryhmän muodostamisprosessista ja fasilitoivat tutoreiden pienryhmäkeskusteluja, joissa tutorit pääsevät pohtimaan mahdollisia haastavia tilanteita, joita tutoroinnissa voi tulla vastaan. 

   Live-koulutuksissa on tarjolla pientä vegaanista välipalaa. Voit ilmoittaa mahdollisista ruoka-aineallergioista tällä lomakkeella: https://forms.office.com/r/g2bsNPPg5m.

   Koulutuksen agenda on tiivis kolmetuntinen, joten saavuthan ajoissa paikalle. Läsnäolo koulutuksessa kuitataan allekirjoituksella. 

   Tulethan koulutukseen paikalle vain terveenä. Toivomme koulutukseen osallistuvien käyttävän kasvomaskia, mikäli sille ei ole terveydellistä estettä. Huolehdithan hyvästä käsihygieniasta

   KOULUTUSAJANKOHDAT:

   Ma 11.4. klo 13-16 (suomeksi)

   Ti 12.4. klo 16-19 ETÄSESSIO (englanniksi) https://aalto.zoom.us/j/65143642247

   Ke 13.4. klo 9-12 (suomeksi)

   Ti 19.4. klo 13-16 (englanniksi)

   Pe 22.4. klo 9-12 (suomeksi)

   Ti 26.4. klo 13-16 (suomeksi)

   To 28.4. klo 13-16 (englanniksi)

   Ti 3.5.  klo 14-17 (suomeksi)

   Ke 4.5. klo 12-15 (suomeksi)

   Ke 4.5. klo 16-19 (englanniksi) VAIN ETÄNÄ https://aalto.zoom.us/j/66993927306


   Nähdään koulutuksissa!

   Erik, Marianna, Tuulia ja Fon


  • Choice icon

   Tutors who are tutoring international tutors will also attend an additional one hour training which is held in English in OK1 U8 hall or Zoom. 


  • Not available unless: You belong to any group
   Questionnaire icon
   Compensatory assignments for tutor training / Tutorkoulutuksen korvaavat tehtävät Questionnaire