Topic outline

 • Kurssin suorittaminen

  Lokakuun kirjatentin arviointi löytyy sivulta Jatko-osa.

  Kurssin suorittamisessa on kaksi vaihetta. Perusosa on MyCoursesissa ja sen hyväksytty suorittaminen on kaikille pakollinen, mikä tarkoittaa, että harjoituksista ja verkkokokeista on saatava vähintään 30,0 pistettä. Harjoitusten ja verkkokokeiden kokonaispistemäärä on 46, mutta kurssiarvosanaa määrättäessä otetaan huomioon enimmillään 42 pistettä. Pelkästään perusosan tehtävillä voi saada parhaimmillaan arvosanan 3. Jatko-osaan pääsemiseksi perusosasta on kerättävä vähintään 38,0 pistettä . Halu jatkaa on kerrottava sivun Verkkokokeet  lopussa olevassa kyselyssä viimeistään 17.8.2022. Jatko-osan suoritukset ovat välttämättömiä arvosanojen 4-5 saavuttamiseksi. Arvosanojen pisterajoista ja suorituksen viemisestä opintorekisteriin on kerrottu tarkemmin sivulla Arviointi.

  Perusosa sisältää harjoitukset, verkkokokeet ja luennot. Kesän kurssitoteutuksella ei ole luentoja, mutta kevään toteutuksen luentonauhoitukset löytyvät sivulta Luennot. Jatko-osaan kuuluvat MyFinanceLab:n verkkotehtävät ja e-kirjaan (Berk and DeMarzo: Corporate Finance, 4. painos) perustuva kirjatentti. Kirjatentti ei ole pakollinen suoritus eikä sillä voi kompensoida perusosan hyväksymisrajasta (30 p) puuttuvia pisteitä. Kurssin suuren osallistujamäärän ja tenttijärjestelyjen vuoksi kaikkiin kirjatentteihin on ilmoittauduttava erikseen Sisussa. Kirjatentit järjestetään salitentteinä Maarintie 8:ssa. Tarkempi salijärjestys kerrotaan tenttipäivänä talon ala-aulassa. Tenttien tulokset julkaistaan sivulla Jatko-osa.

  Harjoitustehtävät on viisasta tehdä viikkorytmillä. Oman suoritusaikataulun voi jokainen kuitenkin suunnitella tehtävien määräpäivien puitteissa. Koska harjoituksiin liittyvä neuvonta painottuu touko-kesäkuulle, on  suositeltavaa, että perusosa suoritetaan alkukesällä. Harjoitustehtävät sulkeutuvat 2.7.2022 klo 23:59 ja verkkokokeet 13.8.2022 23:59. Verkko-oppitunnit ja jatko-osan tehtävät ovat auki 30.9.2022 asti. 

  Piste- ja arvosanarakenne