Topic outline

 • Välkommen på Flex-kurs!


   

  Kursens mål

  Att uppnå sådana muntliga och skriftliga färdigheter i svenska att du klarar dig i olika kommunikationssituationer. Att du kan producera skriftliga och muntliga texter från centrala områden inom din bransch, förstår svenska nyheter och andra texter inom branschen samt kan agera interaktivt.

   

  Kursinnehåll

  Preliminär tidtabell för hösten:  Provvecka
  Självständigt arbete inför lektionerna: träning och övningar inom skriftlig och muntlig kommunikation. Förberedelse inför skriftlig och muntlig tentamen.

  Material: Skriftliga och muntliga övningar på lektionerna, kursrelaterat material och länkar på kursens sida på MyCourses.

  Lärare: Heidi Laurikainen (heidi.laurikainen@aalto.fi) 


  Bild: Bildbanken Unsplash (26.10.2020)