Topic outline

  • resource icon
   Kurssin arvostelu File
   Not available unless: You belong to L01 (SISU)

   Tarkista pisteesi huolellisesti ja ota tarvittaessa (välittömästi) yhteyttä Emppuun.

   Kurssin arvosteluun tutustuminen: perjantaina 24.3. kanditalon huoneessa Y404 klo 16-17.

 • Kurssin suoritettuasi

  1. Osaat selittää statistisen fysiikan peruskäsitteet, joita ovat mm. mikro- ja makrotilat, ensemblet (joukot), partitiofunktio, Boltzmannin jakauma ja ekvipartitioteoreema.

  2. Osaat selittää tilastollisista määritelmistä lähtien lämpötilan, entropian ja termodynaamisten potentiaalien käsitteet.

  3. Ymmärrät statistisen fysiikan perusperiaatteen,  jonka mukaan systeemin termodynaamisia ominaisuuksia voidaan laskea sen partitiofunktiosta liikkeelle lähtien, ja osaat soveltaa sitä tiettyjen yksinkertaisten systeemien tapauksessa.

  4. Tunnet kurssilla käsiteltyjen systeemien ja ilmiöiden - ideaalikaasun, fotonien ja kvanttikaasujen - perusominaisuuksia, sekä osaat ratkaista niihin liittyviä yksinkertaisia statistisen fysiikan ongelmia.


 • Kurssin arvosana muodostuu kolmesta tekijästä: lyhyistä kotona tehtävistä luentojen esitehtävistä (20%), laskuharjoituksista (50%) sekä tentistä (30%). Arvosana-asteikko löytyy tämän sivun alalaidasta.

  Laskuharjoituksissa lasketaan kurssin opettajien opastuksella edellisten luentojen aiheisiin liittyviä tehtäviä, joista palautetaan noin viikon sisällä omat ratkaisut. Tehtävät arvostellaan asteikolla 0-2, jossa täysien pisteiden saaminen edellyttää tehtävän oikeaa ratkaisua (esim. lukuarvo) että selkeää esitystä siitä, että olet ymmärtänyt tehtävään liittyvän fysiikan oikein. Puutteellisesta esityksestä ei anneta täysiä pisteitä ja tämä koskee myös tenttiä kurssin lopussa. Laskuharjoitusten työmäärä on pyritty mitoittamaan niin, että tehtävien itsenäiseen työstämiseen ja puhtaaksi kirjoittamiseen kuluisi keskimäärin 6 h/vko.

  Luentojen esitehtävien ensisijainen tarkoitus on auttaa valmistautumaan viikon luennolle. Tyypillinen esitehtävä käsittää kurssimateriaaliin tutustumisen (esim. seuraavaan luentoon liittyvät kappaleet oppikirjasta) ja materiaaliin liittyviin lyhyisiin monivalintatehtäviin vastaamisen MyCoursesissa. Pohdintatehtäviin liittyvä työmäärän tulisi olla keskimäärin 3-4 h/vko, sisältäen materiaalin lukemiseen, pohtimiseen ja monivalintatehtäviin vastaamiseen käytetyt ajat.

  Arvosana. Kurssin arvosana määräytyy esitehtävien, laskuharjoitusten ja tentin painotusten mukaisesti (kts. yllä) kokonaispisteistä alla olevan asteikon mukaisesti. Suurin kokonainen prosenttiyksikkö määrittää arvosanan (eli 84.9% → 84%, 85.5% → 85% jne.)

  Osuus maksimipisteistä
  Arvosana
  40 - 49% 1
  50 - 59% 2
  60 - 69% 3
  70 - 84% 4
  85+% 5