Topic outline

 • Tällä kurssilla on vain lähiopetusta. Tosin osallistuminen on pakollista ainoastaan kahteen demomittaukseen, jotka pidetään II periodin jälkipuoliskolla, sekä salitenttiin.

  Kurssin tavoitteena on opettaa perustiedot ionisoivan säteilyn ominaisuuksista ja säteilyturvallisuudesta sekä maallikon että säteilyn käyttäjän kannalta. Ionisoivan säteilyn ja aineen vuorovaikutukset, säteilysuojelussa käytettävät suureet ja yksiköt, biologiset vaikutukset ja annoslaskennan perusteet esitellään. Ydinturvallisuuden periaatteet, ydinvoimaloiden ja ydinjätteen sekä toisaalta säteilyn lääketieteellinen käyttö ja ympäristön kannalta tärkeimmät säteilyuhat selostetaan. Säteilysuojelun keskeinen lainsäädäntö ja muut säännökset sekä annosrajoitukset käydään läpi. Säteilysuojelulaskuja harjoitellaan ja kurssiin kuuluu pakolliset demonstraatiomittaukset umpilähteillä ja röntgenlaitteilla.

  Kurssin luennot ja laskuharjoitukset pidetään I ja II periodin aikana maanantaisin klo 12-15 ja keskiviikkoisin klo 9-12.

  • Luennot ja harjoitukset rytmitetään joustavasti eli keskiviikkoisinkin on luentoja ja maanantaisinkin on harjoituksia. Tarkemmat tiedot Aikataulu-alasivulta.
  • I periodin alussa käydään läpi oleelliset asiat lukion syventävän fysiikan kurssista "Aine ja säteily" (LOPS-2003: FY8, LOPS-2015: FY7), koska ne ovat pakollista esitietoa tälle kurssille. Mikäli lukiokurssin tiedot ovat täysin hallussa jo entuudestaan, nämä luennot ja harjoitukset voi jättää väliin. Niiden sijaan kannattaa alkaa lukea STUKin kirjasarjaa.
  • II periodissa luentoja ja harjoituksia ei ole periodin loppuun saakka. Kolmen viimeisen viikon aikana järjestetään kurssisuorituksen kannalta pakolliset demonstraatiot, jotka tehdään pienryhmissä. Työvuorojen varaussysteemi avataan MyCoursesissa II periodin alkupuolella.

  Kurssin riittävän hyvin suorittaneet saavat säteilyturvallisuusvastaavan (STV) todistuksen osaamisalanaan umpilähde- ja röntgentoiminta sekä avolähteiden käyttö laboratoriossa säteilylähteiden luokassa 3 (teollisuuden ja tutkimuksen säteilytoiminta, osaamisala 1 [STM-asetus 1044/2018]). Riittävän hyvä suoritus tarkoittaa tentin läpäisyä siten, että saa vähintään arvosanan 3. Tenttitehtäviä on viisi, joista kolme on sanallisia ja kaksi laskutehtäviä, ja arvosana 3 taataan 67%:lla maksimipisteistä.

  Kurssille ja sen tentteihin ilmoittaudutaan Sisussa. Kurssi on Energiatieteiden sivuaineen valinnainen kurssi sekä Aalto Nuclear Safety -sivuaineen valinnainen kurssi.

  (NOTE: This course is given in Finnish, since it handles Finnish regulations and the course literature is in Finnish.)

  • choice icon
   Kyselytunnin ajankohta Choice
   Not available unless: You are a(n) Student

   Järjestämme Zoom-kyselytunnin SFT-kurssin tenttiin 9.12. klo 9-12 valmistautuville. Tilaisuudessa luennoitsija pyrkii vastaamaan mahdollisiin epäselviksi jääneisiin kysymyksiin. Osallistuminen on kurssin yleisen linjan mukaisesti vapaaehtoista.

   Kokemuksen mukaan yksi sessio riittää, joten valitaan se, joka saa äänestäjiltä suurimman kannatuksen. Voit äänestää useampaa kuin yhtä vaihtoehtoa. Äänestysaika päättyy pe 25.11. klo 15.

   Luennoitsija on paikalla vähintään tunnin, mutta varaudun jatkamaan toisenkin tunnin, jos kysymyksiä riittää.


 • Kurssilla luennoidaan valittuja osia STUKin säteily- ja ydinturvallisuus -kirjasarjasta, joka on saatavilla netissä:

  1. T.K. Ikäheimonen (toim.) Säteily ja sen havaitseminen. Hämeenlinna, Säteilyturvakeskus, 2002. 197 s.
  2. R. Pöllänen (toim.) Säteily ympäristössä. Hämeenlinna, Säteilyturvakeskus, 2003. 295 s.
  3. O. Pukkila (toim.) Säteilyn käyttö. Hämeenlinna, Säteilyturvakeskus, 2004. 361 s.
  4. W. Paile (toim.) Säteilyn terveysvaikutukset. Hämeenlinna, Säteilyturvakeskus, 2002. 186 s.
  5. J. Sandberg (toim.) Ydinturvallisuus. Hämeenlinna, Säteilyturvakeskus, 2004. 418 s.


  Säteilylainsäädännön kokonaisuudistus saatiin valmiiksi joulukuussa 2018. Sen myötä aiemmin sovelletut ST-ohjeet muuttuivat suositusluonteisiksi. Voimassaoleva säännöstö löytyy vuoden 2018 säteilylaista sekä sitä tarkentavista valtioneuvoston asetuksesta, STM:n asetuksista sekä STUKin määräyksistä. Nämäkin ovat saatavilla netissä.

  HUOM! STUK-kirjasarja ja ST-ohjeet ovat ikänsä ja lakiuudistuksen takia osittain vanhentuneita. Jos niissä on ristiriitoja vuoden 2018 säteilylainsäädännön kanssa, jälkimmäinen on oikeassa.


  Oleellisin kurssimateriaali:

  1. Luentomateriaalit

  2. Laskuharjoitusmateriaalit

  3. STUKin kirjasarja:

   - Kirja 1: luvut 1, 2, 4 ja 5

   - Kirja 2: luvut 1, 7 ja 8

  4. Vuoden 2018 säteilylaki, asetukset ja STUKin määräykset


  Esitietosuositus:

  Suosittelemme lukion syventävän fysiikan kurssin "Aine ja säteily" (LOPS-2003: FY8, LOPS-2015: FY7, LOPS-2019: FY8) oppikirjan kertaamista ennen kurssin alkua. Kertaamista tuetaan kahden ensimmäisen viikon luennoilla.


 • Kurssin luento- ja laskariajat: ma 12-15 ja ke 9-12. Opetus on lähiopetusta. HUOM! Sali vaihtelee syksyn aikana.

  Ajankohdan Zoom-vastaanotolle, jolla voi keskustella kurssin luennoista ja laskareista, voi sopia luennoitsijan kanssa sähköpostitse (jarmo.ala-heikkila@aalto.fi). Kollektiivinen Zoom-kyselytunti pidetään II periodin lopulla (aika vielä avoin).

  Laskaritehtävät jaetaan noin viikkoa ennen sessiota. Laskuharjoituksessa lasketaan annetut laskutehtävät opettajan ohjauksella.

  Luentomateriaalit ja laskareiden malliratkaisut jaetaan opetussessioiden jälkeen MyCoursesissa kurssin Aaltolaisille-alasivulla.

  Kurssiaikataulu:

  ma 5.9. Kurssin suoritusohjeet + Lukion fysiikkakurssin ”Aine ja säteily” kertaus 1

  • Sähkömagneettinen säteily; Valosähköinen ilmiö ja Compton-sironta; Atomin energiatilat; Atomin rakenne

  ke 7.9. Lukion fysiikkakurssin ”Aine ja säteily” kertaus 2

  • Spektrit: emissiospektri, absorptiospektri; Ytimen rakenne; Ydinvoima; Sidosenergia ja massavaje

  ma 12.9. Lukion fysiikkakurssin ”Aine ja säteily” kertaus 3

  • Radioaktiivisuus; Ydinsäteily; Hajoamislaki; Aktiivisuus ja puoliintumisaika; Hajoamiskaaviot

  ke 14.9. Lukion fysiikkakurssin ”Aine ja säteily” kertaus 4

  • Ydinreaktiot; Fissio; Fuusio

  ma 19.9. Laskuharjoitus 1, malliratkaisut (session jälkeen)

  • 4 ensimmäisen luennon laskutehtävien läpikäynti

  ke 21.9. Luento 1: Ionisoivan säteilyn perusteet

  • SYT1:1 (STUKin kirjasarjan kirja 1 luku 1)

  ma 26.9. Luento 2: Säteilysuojelu: suureet ja terveysvaikutukset

  • SYT1:2 sekä SYT4 kokonaisuudessaan

  ke 28.9. Luento 3: Säteilylainsäädäntö

  • https://www.stuk.fi/saannosto ja https://www.stuklex.fi/fi

  ma 3.10. Laskuharjoitus 2, malliratkaisut (session jälkeen)

  • alfa- ja beeta-säteilyn annoslaskut

  ke 5.10. Luento 4: Säteilymittaukset ja ydinturvallisuus

  • SYT1:4-5 ja SYT5 valikoidusti

  ma 10.10. Laskuharjoitus 3 , malliratkaisut (session jälkeen)

  • gammasäteilyn annoslaskut, sisäinen säteilylähde

  ke 12.10. Luento 5a: Luonnon radioaktiivisuus, Luento 5b: säteilyn käyttö

  • SYT2 ja SYT3 valikoidusti

  (ma 17.10. - pe 21.10. arviointijakso)

  ma 24.10. Luento 6: Säteilyturvallisuus ydinvoimalaitoksella (Tommi Renvall, STUK)

  • SYT5 valikoidusti

  ke 26.10. ei opetusta

  ma 31.10. Laskuharjoitus 4 , malliratkaisut (session jälkeen)

  • neutroniaktivointi, annosopeuden lisäyskerroin

  ke 2.11. ei opetusta

  ma 7.11. Luento 7: Ydinjätehuolto

  • SYT5:7

  ke 9.11. Laskuharjoitus 5 , malliratkaisut (session jälkeen)

  • sisäinen annos

  ma 14.11. Luento 8: Säteilyn käytön organisointi ja valvonta

  • https://www.stuk.fi/stuk-valvoo, https://www.stuklex.fi/fi

  ti 15.11. alkaen: Röntgenlaitedemot ja umpilähdedemot pienryhmissä (ajanvaraus MyCoursesin kautta marraskuun alussa)

  ke 7.12. klo 12-13: kyselytunti kurssin aihepiiristä Zoomissa: https://aalto.zoom.us/j/63210228516

  pe 9.12. klo 9-12: kurssitentti OK1:n saleissa A...E (salijako pääaulassa)

  (Seuraavat tentti- ja demotilaisuudet helmikuussa ja elokuussa 2023) • Kurssin laskuharjoitustehtävät jaetaan tällä sivulla. Ratkaisut jaetaan alasivulla "Aaltolaisille" laskareiden jälkeen.

  Laskarit pidetään lähiopetuksena aikataulun mukaisesti.

  Laskuharjoitukset pidetään perinteiseen malliin: ennakkoon jaetut tehtävät ratkaistaan opettajan antamien vinkkien avulla. Laskareihin kannattaa tulla kynän, paperin ja laskimen kanssa, jos tämänkaltainen opetus tukee oppimistasi. Opiskelu valitsemanasi ajankohtana yksin tai muiden opiskelijoiden kanssa on mahdollista mallivastausten avulla.

  Opiskelijoiden laskemia laskarivastauksia ei palauteta mihinkään eikä niistä saa lisäpisteitä kurssisuoritukseen. Laskareita kannattaa kuitenkin laskea, koska tentin viidestä tehtävästä kaksi on laskutehtäviä ja ne ovat hyvin laskaritehtävien kaltaisia.


 • Not available unless: Your User account contains (use: aalto.fi) contains aalto.fi