Topic outline

 • Kurssilla luennoidaan valittuja osia STUKin säteily- ja ydinturvallisuus -kirjasarjasta, joka on saatavilla netissä:

  1. T.K. Ikäheimonen (toim.) Säteily ja sen havaitseminen. Hämeenlinna, Säteilyturvakeskus, 2002. 197 s.
  2. R. Pöllänen (toim.) Säteily ympäristössä. Hämeenlinna, Säteilyturvakeskus, 2003. 295 s.
  3. O. Pukkila (toim.) Säteilyn käyttö. Hämeenlinna, Säteilyturvakeskus, 2004. 361 s.
  4. W. Paile (toim.) Säteilyn terveysvaikutukset. Hämeenlinna, Säteilyturvakeskus, 2002. 186 s.
  5. J. Sandberg (toim.) Ydinturvallisuus. Hämeenlinna, Säteilyturvakeskus, 2004. 418 s.


  Säteilylainsäädännön kokonaisuudistus saatiin valmiiksi joulukuussa 2018. Sen myötä aiemmin sovelletut ST-ohjeet muuttuivat suositusluonteisiksi. Voimassaoleva säännöstö löytyy vuoden 2018 säteilylaista sekä sitä tarkentavista valtioneuvoston asetuksesta, STM:n asetuksista sekä STUKin määräyksistä. Nämäkin ovat saatavilla netissä.

  HUOM! STUK-kirjasarja ja ST-ohjeet ovat ikänsä ja lakiuudistuksen takia osittain vanhentuneita. Jos niissä on ristiriitoja vuoden 2018 säteilylainsäädännön kanssa, jälkimmäinen on oikeassa.


  Oleellisin kurssimateriaali:

  1. Luentomateriaalit

  2. Laskuharjoitusmateriaalit

  3. STUKin kirjasarja:

   - Kirja 1: luvut 1, 2, 4 ja 5

   - Kirja 2: luvut 1, 7 ja 8

  4. Vuoden 2018 säteilylaki, asetukset ja STUKin määräykset


  Esitietosuositus:

  Suosittelemme lukion syventävän fysiikan kurssin "Aine ja säteily" (LOPS-2003: FY8, LOPS-2015: FY7, LOPS-2019: FY8) oppikirjan kertaamista ennen kurssin alkua. Kertaamista tuetaan kahden ensimmäisen viikon luennoilla.