Topic outline

  • Kurssin laskuharjoitustehtävät jaetaan tällä sivulla. Ratkaisut jaetaan alasivulla "Aaltolaisille" laskareiden jälkeen.

    Laskarit pidetään lähiopetuksena aikataulun mukaisesti.

    Laskuharjoitukset pidetään perinteiseen malliin: ennakkoon jaetut tehtävät ratkaistaan opettajan antamien vinkkien avulla. Laskareihin kannattaa tulla kynän, paperin ja laskimen kanssa, jos tämänkaltainen opetus tukee oppimistasi. Opiskelu valitsemanasi ajankohtana yksin tai muiden opiskelijoiden kanssa on mahdollista mallivastausten avulla.

    Opiskelijoiden laskemia laskarivastauksia ei palauteta mihinkään eikä niistä saa lisäpisteitä kurssisuoritukseen. Laskareita kannattaa kuitenkin laskea, koska tentin viidestä tehtävästä kaksi on laskutehtäviä ja ne ovat hyvin laskaritehtävien kaltaisia.