Översikt

 • Ryhmä- ja projektityöskentely -kurssi on opintojen alkuvaiheeseen sijoittuva ryhmä- ja projektityötaitoja edistävä sekä yhteisöllisyyttä ja insinööri-identiteetin rakentamista tukeva kurssi. Kurssin aikana opiskelijat toteuttavat ja raportoivat pienryhmissä projektin ENG-koulun edustamalta aihealueelta. Ryhmätyön tuloksena on:
  • konseptikuvaus ja
  • prototyyppi tai havainnemalli

  Keskeinen työskentelymuoto kurssilla on itsenäisesti ryhmässä tehtävä projektityö. Työhön sisältyy ryhmätapaamisia ohjaajien kanssa sekä toiminnan viikoittainen raportointi.

  Projektiryhmien muodostaminen tapahtuu opetushenkilökunnan toimesta jo ennen kurssin aloitusluentoa. Tästä syystä ilmoittautuminen päättyy viikkoa ennen kurssin aloitusta. Jälki-ilmoittautuminen ei ole millään perusteilla mahdollista.

  Projektiaiheet ovat enemmän tai vähemmän avoimia. Sekä ongelma että sen ratkaisu ovat ryhmän päätettävissä. Tärkeä osa harjoitusta onkin pystyä ryhmänä valitsemaan useista hyvistä ehdokkaista perustellusti ja selkeästi dokumentoiden se idea, jota lähdetään viemään eteenpäin.

  Alustava luentoaikataulu (A Grid, luentosali Jeti (sisäänkäynnin yläpuolella 2. krs.)):

  Tiistai 25.4. klo 9.15-12 Aloitusluento (kurssin tavoitteet, käytännöt, harjoitukset jne.)
  Torstai 27.4. klo 10.00-11.30 Ryhmätyöskentelystä, psykologi Sanni Saarimäki

  Jatkossa viikottaiset opettaja-tapaamiset ryhmien kanssa erikseen sovittavan aikataulun mukaan.


  • Fil icon
   Ryhmäjako Fil
   Tillgänglig om: Du tillhör gruppen L01 (SISU)