Topic outline

 • Not available unless: You are a(n) Teacher

  Tervetuloa "Kiinteistöt, johtaminen ja yhteiskunta" -kurssille  

  Kurssin luennot järjestetään I-periodissa torstaisin ja perjantaisin klo.12:15-14.

  Kurssin liittyvissä käytännön kysymyksissä ota yhteyttä kurssin vastuuopettajaan: eerika.janhunen@aalto.fi

  Sisältö:

  Kurssilla perehdytään rakennetun ympäristön toimijoihin, ilmiöihin ja liiketoimintaympäristöön talouden ja johtamisen näkökulmasta.

  Kurssin jälkeen opiskelija:

  • Hallitsee rakennetun ympäristön talouden ja johtamisen peruskäsitteistön

  • Tunnistaa rakennetun ympäristön keskeisiä ilmiöitä ja riippuvuussuhteita

  • Ymmärtää eri toimijoiden intressit ja toimintalogiikan sekä yksityisellä että julkisella puolella

  • Tiedostaa merkityksensä tulevaisuuden toimijana kestävän yhteiskunnan rakentamisessa

  Luentoaikatulu

  Kurssi toteutetaan lähiluentoina (luentosalit vahvistuvat myöhemmin), joille osallistuminen (10kpl) ei ole pakollista, mutta suotavaa. Luentoläsnäolot kerryttävät 25% kurssin kokonaisarvosanasta. 

  Luentosalit:

  Torstaisin: R1-160a (8.9-6.10) (Rakentajanaukio)
  Perjantaisin (16.9-7.10): U4-U142 

  Luentosalit ja niiden sijainnit löytyvät mm. Aalto Space apin avulla 

  Luennot pidetään vierailijaluentoina ja aikataulu on seuraava (mahdollisuus muutoksiin)


   Sali

  Luento

  Luennoitsija


   

  VKO1 Johdatus rakennetun ympäristön toimintaan ja peruskäsitteisiin


  to 8.9

   R1-160a 

  L1: Kurssi-info

  L1: Rakennetun ympäristön toimintalogiikka

  Kurssin vastuuopettaja, Eerika Janhunen, Aalto Yliopisto

  Prof. Seppo Junnila, Aalto Yliopisto

  pe 9.9

   E-sali Y124

  L2: Kiinteistöliiketoiminta

  TkT Jussi Vimpari,  CEO, Apex Heat


   
  VKO2 KIINTEISTÖ- JA KAUPUNKITALOUS


  to 15.9

   R1-160a

  L3: Kiinteistötalous; kiinteistön arvon määritys

  DI Ari Laitala, Projektipäällikkö;Energiatehokkuus ja kiinteistön ylläpito, Sykli

  pe 16.9

   U4-U142

  L4: Kaupunkitalous

  Assistant Professor, Real Estate Economics, TkT Oskari Harjunen


   

  VKO3 KESTÄVÄ KEHITYS, DIGITAALISUUS ja YHTEISKUNTA 


  to 22.9

   R1-160a

  L5: Rakennettu ympäristö, elämäntavat ja ilmastonmuutos

  Prof. Jukka Heinonen, University of Iceland  

  pe 23.9

   U4-U142

  L6: Digitalisaatio yhteiskunnan tukipilarina 

  L6: Kiinteistötekniikka yhteiskunnan tukipilarina 

  Olli-Pekka Rissanen, Johtava asiantuntija; Tietopolitiikkaosasto, Valtiovarainminiteriö

  Apulaisprofessori, Kirsikka Riekkinen


   

  VKO4 KIINTEISTÖKEHITYS


  to 29.9

   R1-160a

  L7: Asuntokehittäminen

  TkT Matti Kuronen, Liiketoimintajohtaja, Pohjola Rakennus

  pe 30.9

   U4-U142

  L8: Toimitilakehittäminen

  DI Antti Säynätkari, Managing Director, Skanska CDF


   

  VKO5 KIINTEISTÖSIJOITUSJOHTAMINEN JA TULEVAISUUS


  to 6.10

   R1-160a

  L9: Kiinteistösijoitusjohtaminen

  TkT Niina Leskinen, Director, Investment management, Newsec

  pe 7.10

   U4-U142

  L10: Rakennettu ympäristö, innovaatiot ja tulevaisuus

  Prof. Seppo Junnila, Aalto Yliopisto


   

  VKO6 AIKAA TEHDÄ LOPPUTYÖTÄ


  to 13.10  R1-160a
   Mahdollisuus saada apua harjoitustyön  tekemiseen
   

  Suoritustapa

  Kurssin voi suorittaa joko 1) palautettavilla tehtävillä ja harjoitustyöllä tai 2) tentillä. Huom! Kurssipalautteen antaminen (hlö.kohtainen linkki tulee sähköpostiin kurssin loppupuolella) antaa yhden lisäpisteen kurssin kokonaispisteisiin.

  1) Viikkotehtävät ja harjoitustyö (max 40p)

  • Läsnäolot luennoilla (1p/luento = max 10p)
  • 5 kpl viikkotehtäviä (0-3p/tehtävä, yhteensä max 15p)
  • Harjoitustyö (max 15p)

  2) Kurssin suoritus tentillä (max 40p)

  • Läsnäolot luennoilla (1p/luento = max 10p)
  • Tentti (max 30p)

  Kurssin hyväksytty suoritus kuitenkin edellyttää, että harjoitustöistä tai tentistä ansaitsee vähintään puolet maksimipisteistä, eli min. 15p.

  Jos ehto toteutuu, kurssin arvosana kokonaispistekertymästä on seuraava:

  ARVOSANA

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  PISTEET

  0-19

  20-23

  24-27

  28-31

  32-35

  36-40


  Tentti

  Kaksi lähitenttimahdollisuutta:

  Tentti 20.10.2022 (torstai) klo. 12:30-15:30

  Tentti 13.12.2022 (tiistai) klo. 16:30-19:30

 • Not available unless: You are a(n) Teacher

  Tenttimateriaalina kaikki tällä välilehdellä olevat materiaalit, sis. verkkodokumentit + kirjat + luennot (L1-L10)!

  Luentojen L1-L10 lisäksi kurssilla käytetään seuraavia kurssimateriaaleja:

  Verkkodokumentit

  Kirjat

  • Luvut 1, 2, 4, 6 ja 7 (n. 80 sivua) teoksesta: Leväinen (2013) Kiinteistö-ja toimitilajohtaminen,Gaudeamus Oy, Hakapaino Oy, Helsinki (12 kpl saatavissa kirjastosta ja 5 kpl. Eerikalta, eerika.janhunen@aalto.fi)
  • Kaleva, Oikarinen ja Soutamo (2017) Kiinteistösijoittaminen, KTI Kiinteistötalouden instituutti (11 kpl saatavissa kirjastosta)
  Huom! Leväinen (2013) ja Kaleva, Oikarinen ja Soutamo (2017) kirjat luettavissa kurssin MyCourses alustalla.

 • Not available unless: You are a(n) Teacher

  Kurssi sisältää 5kpl. viikkotehtäviä 

  Viikkotehtävien palautus torstaisin klo. 12:15 mennessä
  • 1. palautus 15.9 – Aiheena Rakennetun ympäristön toimintalogiikka ja kiinteistöliiketoiminta
  • 2. palautus 22.9  Aiheena Kiinteistötalous ja kaupunkitalous 
  • 3. palautus 29.9 – Aiheena Kestävä kehitys, digitaaliset palvelut ja yhteiskunta  
  • 4. palautus 6.10 – Aiheena Kiinteistökehitys 
  • 5. palautus 13.10 Aiheena Kiinteistösijoitusjohtaminen ja liiketoimintamallit

  Viikkotehtävät arvostellaan (0-3p/tehtävä) viikon kuluessa ohjeistetusta palautuspäivästä.


  Ohjeita esseen kirjoittamiseksi:

   • Essee on kaunokirjallisen ja tieteellisen esityksen välimuoto.
   • Kaunokirjallisessa esseessä on pyrkimys tyylillisiin ansioihin. Keskeistä on yleistajuisuus, persoonallisuus ja vapaa sommittelu.
   • Tieteellisen esityksen tavoin ote on esseessä älyllinen ja pohdiskeleva.
   • Esseen muoto vaihtelee parin kolmen sivun tekstistä kokonaiseen teokseen.
   • Esseeksi kutsutaan myös proosamuotoista koevastausta esim. koulussa taikka ylioppilasainetta.
   • Kirjallisuusesseellä ja kaunokirjallisuusanalyysilla ei ole juurikaan eroa.
   • Essee on aina oma tuotoksesi, vaikka se voi perustua eri lähteistä saamiisi aineksiin.
   • Valitset ja muokkaat kirjoitettavan tekstin itse.
   • Teet monenlaisesta aineistosta omakohtaista niin, että se jäsentyy aiheen mukaan.
  Lähde: https://kielikompassi.jyu.fi/opetus/kirjoitus/kirjoituskurssi/kann_essee.shtml 

 • Not available unless: You are a(n) Teacher

  Kurssin lopputyö on koko kurssin sisällön kattava käsitekartta + sitä avaava essee.

  Käsitekartan työstäminen on suositeltavaa jo kurssin aikana, sillä tarkoituksena on muodostaa synteesi kurssin sisällöstä. Harjoitustyön palautus SU 16.10 klo 23.59 mennessä.

  OSA 1: KÄSITEKARTTA 

  • Hyväksi havaittu koko: A3 
  • Helppo luonnostella käsin 
  • Viimeistele sähköiseen muotoon (esim. PowerPoint, Microsoft Visio, FreeMind) TAI skannaa käsin tehty lopullinen versio TA ota hyvälaatuinen kuva kartasta 

  OSA 2: ESSEE 

  • Täydentää ja selittää käsitekarttaa siihen tukeutuen 
  • Sisältää parhaimmillaan oivaltavaa pohdintaa 
  • Ohjepituus 2 sivua (fonttikoko 12, riviväli 1) 

  Harjoitustyö arvostellaan kokonaisuuteena ja pisteytykseen (max 15p.) vaikuttavat aihekokonaisuuksien hallinta, logiikka ja esitystapa, sekä komponenttien yhteensopivuus (käsitekartta+essee). 

  Lisätietoa kurssin ensimmäisellä luennolla!

 • Not available unless: You belong to Tentti 20.10.2022

  Kurssin tentti järjestetään lähitenttinä 20.10.2022 klo.12:30-15:30 (3-tuntia).   


  Tenttimateriaalina kurssikirjallisuus (kts. "Kurssimateriaalit" - välilehti). 

  Tentin läpipääsyn pisteraja on 15p ja maksimipistemäärä on 30p. Lue huolellisesti tenttiohje jo ennen tenttiä.

  Tentin järjestelyiden osalta ensisijainen yhteyshenkilö on Ilmari (ilmari.talvitie@aalto.fi)

 • Not available unless: You belong to Tentti 13.12.2022

  Kurssin tentti järjestetään lähitenttinä 13.12.2022 klo.16:30-19:30. Tenttiaikaa on siis 3 tuntia! 

  Tenttimateriaalina kurssikirjallisuus (kts. "Kurssimateriaalit" - välilehti). 

  Tentin läpipääsyn pisteraja on 15p ja maksimipistemäärä on 30p. Lue huolellisesti tenttiohje jo ennen tenttiä. 

  Mikäli tentin aikana ilmenee ongelmia, ensisijainen yhteyshenkilö on Ilmari (ilmari.talvitie@aalto.fi)