Topic outline

 • Yleistä kurssista Maankäytön suunnittelun perusteet

  Kurssilla perehdytään maankäytön suunnitteluun luentojen, oheismateriaalin ja kurssin tämänvuotisen kohdekunnan Hyvinkään esimerkkien valossa. Kurssin suorittaminen tapahtuu seuraamalla luentoja, osallistumalla luentojen yhteydessä käytäviin keskusteluihin ja harjoituksiin, osallistumalla ekskursiolle sekä perehtymällä itsenäisesti lähdemateriaaleihin sekä suorittamalla kurssiin liittyvät viikoittaiset harjoitustehtävät. Luennot pidetään maanantaisin klo 10.15 - n. 15.30 (9.1.-13.2.). Luentopaikka on Otakaari 1:n (kanditalo) sali R001/M1.

  Poikkeuksena on maanantai 23.1., jolloin teemme kokopäiväekskursion Hyvinkäälle (klo 8.15 - n. klo 17.00). Lähtö Rakentajanaukiolta.

  Kurssin osaamistavoitteet

  • Alueidenkäytön suunnittelujärjestelmän käytön tunteminen maankäytön suunnittelussa
  • Kyky liittää maankäytön suunnittelu osaksi laajempaa maankäyttöpolitiikan kontekstia
  • Vuorovaikutteisen maankäytön suunnittelun periaatteisiin ja muotoihin tutustuminen
  • Kestävän kehityksen edistämisen tavoitteen ymmärtäminen ja keinoihin tutustuminen maankäytön suunnittelussa
  • Maankäytön suunnittelun tiedon ja epävarmuuden hallinnan periaatteiden ymmärtäminen ja tarvittavien tiedon muotojen ja niiden keskinäissuhteiden hahmottaminen
  • Maankäytön suunnitteluun liittyvän käytännöllis-eettisen harkinnan ja poliittisen ulottuvuuden ymmärtäminen suunnittelun osatekijöinä
  • Maankäytön suunnittelun tulevaisuusperspektiivien hahmottaminen

  Kurssin suorittaminen ja arviointi

  Kurssisuoritukset arvioidaan viikkoharjoitustehtävien perusteella. Viikkoharjoitustehtäviä on kurssin aikana 4 ja jokainen niistä koostuu 3 kysymyksestä. Yhteensä kysymyksiä on 12 kpl. Tehtävät tulee palauttaa ajallaan. Jokainen kysymys on 5 pisteen arvoinen, joten yhteensä pisteitä on tarjolla 60. Tehtävät pisteytetään vasta kurssin päättyessä, mutta ne käydään yhdessä läpi esimerkkivastausten avulla jo palautusta seuraavalla luentokerralla. Myöhästyneiden palautusten osalta ovat voimassa seuraavat pelisäännöt: myöhässä, mutta ennen seuraavaa maanantaita klo 10 palautettujen tehtävien pisteistä verotetaan yksi piste/kysymys, ja yhteisen tehtäväpurun (maanantain luennolla) jälkeen palautetuista vastauksista tarjolla on maksimissaan yksi piste/kysymys (yht. max 3 p.). Kurssin läpäisemiseksi on vastattava vähintään 9 kysymykseen ja saavutettava vähintään 12 pistettä.

  Kurssin opettajat

  Ma. yliopisto-opettaja Aino Hirvola (aino.hirvola@aalto.fi), professori Raine Mäntysalo (raine.mantysalo@aalto.fi) sekä tohtorikoulutettava Mikko Airikkala (mikko.airikkala@aalto.fi).

  Kurssin ohjelma 


  9.1. Johdanto kurssiin ja maankäytön suunnitteluun

  Aamupäivällä klo 10.15 - n. 12.00 käymme läpi kurssin osaamistavoitteita ja keskustelemme maankäytön suunnittelun olemuksesta ja yhteiskunnallisesta tehtävästä; iltapäivällä klo 13.00 alkaen keskustelemme kaavoituksen ja maapolitiikan suhteesta sekä yleisestä ja yksityisestä edusta erityisesti hajarakentamisen ohjaamisessa.
  Ks. materiaalit

  16.1. Detaljisuunnittelu ja kaupunki paikkoina

  Aamupäivällä klo 10.15 - n. 12.00 keskustelemme asemakaavoituksesta sekä kumppanuuskaavoituksesta; iltapäivällä klo 13.00 alkaen tarkastelemme sekä kaupunkitilan ja -kokemuksen teoriaa ja käsitteitä sekä käymme läpi edellisen viikkotehtävän esimerkkivastauksia.
  Ks. materiaalit

  23.1. Ekskursio Hyvinkäälle

  Päivän aikana (n. klo 8:15 - 17) tutustumme Hyvinkään rakennettuun ympäristöön ja saamme kaupungin suunnittelijoilta tietoa ajankohtaisista maankäytön suunnittelun tarpeista ja hankkeista kaupungissa. Teemme myös pienen kävelykierroksen keskustassa sekä kierrämme bussilla ajankohtaisissa kohteissa. Matkaan lähdemme tilausbussilla Otaniemestä Rakentajanaukiolta klo 8:15.
  Ks. materiaalit

  30.1. Yleispiirteinen suunnittelu ja kaupunki verkostoina 

  Aamupäivällä klo 10.15 - n. 12.00 käymme ensin läpi edellisen viikkotehtävän esimerkkivastauksia, jonka jälkeen aiheenamme on yhdyskunnan toiminnallinen järjestäminen ja monikeskuksisuuskehitys; iltapäivällä n. klo 13.15 alkaen keskustelemme yleiskaavoituksesta.
  Ks. materiaalit

  6.2. Ylikunnallinen suunnittelu ja hajarakentamisen ohjaaminen

  Aamupäivällä klo 10.15 - n. 12.00 käymme ensin läpi edellisen viikkotehtävän esimerkkivastauksia, sitten keskustelemme maakuntakaavoituksesta yleisesti; iltapäivällä n. klo 13.15 alkaen käsittelemme kaupunkiseutusuunnittelua ja sen suhdetta lakisääteiseen suunnittelujärjestelmään. Lisäksi aiheena on hajarakentamisen ohjaaminen.
  Ks. materiaalit

  13.2. Osallistuminen ja arviointi suunnittelussa

  Aamupäivällä klo 10.15 - n. 12.00 tarkastelemme osallistumista ja arviointia suunnittelujärjestelmässä ja käymme läpi edellisen viikkotehtävän esimerkkivastauksia; iltapäivällä n. klo 13.00 alkaen aiheenamme on asemakaavoituksen kaavataloudellinen arviointi sekä kaava ympäristövaikutusten aiheuttajana. Lisäksi keskustelemme osallistumisen roolista suunnittelussa eri suunnitteluteorioiden valossa. Lopuksi käymme arviointikeskustelun kurssin toteutuksesta.
  Ks. materiaalit


  Tervetuloa kurssille!


  • File icon
   Kurssin tulokset 2023 File
   Not available unless any of:
   • You are a(n) Teacher
   • You are a(n) Student