Topic outline

  • Kurssin luennoilla käydään läpi kone- ja rakennustekniikan kokeelliseen tutkimukseen liittyvän mittaamisen peruskäsitteitä ja välineitä sekä kokeellisen tutkimuksen suunnittelun ja toteutuksen vaiheet. Laboratorioharjoituksissa on mahdollisuus käytännössä tutustua tietokonepohjaisen tiedonkeruun perusteisiin ja suorittaa yksinkertaisia mekaanisten suureiden mittauksia.

    Kurssin suoritus (hyv/hyl) koostuu ryhmässä (n. 3 hlöä) tehtävistä laboratorioharjoituksista ja tutkimusprojektista. Tutkimuksen aiheen ryhmä voi valita itse kunhan siihen sisältyy mittaamista, tiedonkeruuta ja tiedon analysointia.

    Tutkimusprojektin arviointikohteita ovat koesuunnitelma (ml. koesuunnitelmien vertaisarviointi ja esittäminen) sekä loppuraportti ja loppuesitys.

    Laboratorioharjoitukset toteutetaan pienryhmissä laboratoriotiloissa K4-rakennuksessa (Sähkömiehentie 4 F).

    Alustava aikataulu, muutokset mahdollisia: