Topic outline

 • Tervetuloa Puhu asiantuntevasti -kurssille!

  Kurssi etenee seuraavasti:

   1.  Ennakkotehtävä, jonka palautus viim. ti 17.1.  

  (HUOM! Katso kuitenkin sähköpostissa olevan ennakotehtävälinkin takaa löytyvät videot ennen perjantain ensimmäistä tapaamista, sillä niistä keskustellaan tunnilla).

   2.  Tapaamme kampuksella kolmena perjantaina 13.1.- 27.1. klo 9.00–12.15. Ensimmäisenä perjantaina  opetustila on U410b.

  Kurssin aikana työstätte ja saatte esittää 10 minuutin esityksen viimeisellä kerralla. Esityksesi aihe voi liittyä esimerkiksi kandidaatintyöhösi tai olla joku muu kurssityö, joka liittyy olennaisesti sinun osaamiseesi. Mieti esityksesi aihetta jo ennen ensimmäistä opetuskertaa. Sinun ei tarvitse valmistella mitään etukäteen, mutta olisi hyvä, jos sinulla olisi jonkunlainen ajatus aiheestasi.

   3.  Itsereflektio kurssilla videoidun esityksen pohjalta.

  Huomaathan, että kurssilla on 80% läsnäolovaatimus, joten kurssilta ei ole mahdollista olla yhtään kokonaista opetuskertaa poissa. Jos olet sairaana tai sinulla on joku muu ylitsepääsemätön este, olethan yhteydessä minuun sähköpostitse (tuuli-mariia.nilsson@uniarts.fi).

  Kurssin arviointi: hyväksytty - hylätty

  Jos sinulla on jotain kysyttävää tai ilmoitettavaa, ole minuun yhteydessä.

  Terveisin 

  Puheviestinnän opettaja

  Tuuli Nilsson

  tuuli-mariia.nilsson@uniarts.fi


  Tehtävä viimeiselle kurssikerralle (27.1.)

  Ohjeet 10 minuutin esityksen valmisteluun 

  Määrittele esityksesi tavoite:  ”Tämän esityksen jälkeen kuulijat…”

  Muista rakenne

  •       Aloitus: Miten motivoit kuuntelemaan? Miksi aiheesi on merkityksellinen?

  •     Tuo esiin mitä ja miten tutkit ja miksi aihe on tärkeä.

  •       Lopetus: Yhteenveto / johtopäätökset / ydinviestin kertaus / katsaus tulevaan

  •       Ota maltillisesti käsiteltävää asiaa. Hyödynnä materiaalin rajauksessa tavoitettasi.

  •       Looginen ja aiheeseesi sopiva rakenne, jota kuulijoiden on helppo seurata.

  Huomioi havainnollisuus

  Konkretisoi, visualisoi ja tee aiheestasi helpommin tartuttavaa. 

  Harjoittele

  •       Tee tarvittaessa muistiinpanot

  •       Käy esityksesi läpi ääneen puhuen.

  •       Tarkista ajankäyttö.


  Tehtävä toiselle kurssikerralle (20.1.)

  Valmistele 5 minuutin esitys. Voit jatkaa siitä aiheesta, josta puhuit ensimmäisellä kerralla tai vaihtaa aihetta.

  • Panosta rakenteeseen: Onhan esityksessäsi selkeä aloitus ja lopetus sekä sopiva määrä materiaalia.
  • Hyödynnä keskustelua, jota kävitte aiheestasi ensimmäisellä kurssikerralla.
  • Voit halutessasi valmistella havainnollistavaa materiaalia.
  • Muista, aikaa on vain 5 minuuttia. Karsi ja ole maltillinen.
  • Harjoittele ja kellota.

  1. Ohjeet ennakkotehtävään

  Katso neljä lyhyttä videota ja vastaa kysymyksiin vapaamuotoisesti. Tekstin (1-5 sivua) palautus Tuulille: tuuli-mariia.nilsson@uniarts.fi. DL ti 24.1. mennessä. 

   Video 1: Vuorovaikutusosaaminen

  Minkälaista viestintä- ja vuorovaikutusosaamista sinun mielestäsi opinnoissa ja työelämässä tarvitaan?

  Minkälaisessa viestintäkulttuurissa sinä olet elänyt?

   

  Video 2: Esiintyminen vuorovaikutuksena ja  Video 3: Esiintymisjännitys

  Minkälaisia käsityksiä sinulla on itsestäsi esiintyjänä ja mihin käsitykset perustuvat?

  Miten kuvailisit omaa vireytymistä?

  Minkälaisten keinojen avulla olet tullut toimeen oman jännittämisen kanssa?

  Mikä on mielestäsi esiintymisessä tärkeää?

  Minkälainen on toimiva esitys?

   

  Video 4: Palautetaidot

  Pohdi minkälaisia haasteita palautetilanteisiin voi liittyä.

  Miten palautetilanne saadaan toimimaan?

  Muistele jotakin hyvin sujunutta tai hyödyllistä palautetilannetta. Mikä teki tilanteesta hyvän tai hyödyllisen?

  Minkälainen olet palautteenantajana? Entä palautteensaajana?