Topic outline

 • Referaatit, ohjeet - Instructions for compiling summaries

  • Referaatti on mahdollista laatia ympäristönsuojelu-, ilmasto-, luonnonsuojelu- sekä kaavoitus- ja rakentamisoikeuden alaan kuuluvasta teoksesta. Referaatti opintopisteytytettään seuraavasti: 133 teoksen sivua = 1 op (266 s. = 2 op, jne.) eli 6 op = n. 800 sivua . (Hallituksen esitysten osalta pisteytyssääntö on kaksipalstaisuuden vuoksi seuraava: 1 op = 66 HE-sivua (mukaan ei lueta itse lakiehdotusta eli sitä osaa, jossa ovat pykälät).

  1 op:n referointi on n. 6-8 sivua (6 op, n. 40-45 sivua). Sivulla n. 40 tekstiriviä, vasen marginaali n. 3,5 cm ja oikea marginaali n. 2,5 cm.

  Referaatin kansilehdelle tulee aina sisällyttää ainakin seuraavat tiedot:

  - referoitu aineisto (tekijä ja nimi),

  - referoitujen sivujen määrä ja sovittu opintopistemäärä,

  - referaatin tekijän nimi ja opiskelijanumero, ja

  - päivämäärä.

  Ks. alta yleisesti referaatin kirjoittamisesta.

  Referaatin kansilehden jälkeen 1 sivu, jolle oma lyhyt arvio (6-10 riviä riittää) omasta oppimisesta:

  Mitä tiesin aihepiiristä?

  Mitä en tiennyt?

  Mitä tuli oppia?

  Miten paneuduin ja panostin tehtäviin sekä työn eri vaiheisiin?

  Mitä ongelmia työskentelyssä ilmeni?

  Saavutinko tavoitteeni?

  Mitä koen oppineeni?

  Kirjoja referoitaessa on oman oppimisen kannalta järkevää katsoa Edilexistä tai Finlexistä kirjan ilmestymisen jälkeen tehdyt tärkeimmät lainsäädännön muutokset.

  Referaatin palautuksilla ei pääsääntöisesti ole määräpäivää, vaan niitä on mahdollista palauttaa oman aikataulun mukaisesti. Referaatti palautetaan sähköpostin liitetiedostona mieluiten pdf-muodossa.

  Referaatin suorittamisesta tulee sopia etukäteen prof. Ari Ekroosin kanssa (ari.ekroos at aalto.fi)


  INSTRUCTIONS
  1 cr is 133 book pages. 6 cr summary should be around 35 to 45 pages. (Page: 40 rows, left margin 3,5 cm and right margin 2,5 cm.)
  Separate cover page should include:
  - name of the book, author of the book, number of the pages (can also be a court case or a bill, etc.)
  - name of the student, student number
  - the date

  After the cover page, 1 pages including information:
  Previous knowledge of the subject.
  What did I not know?
  What was to be learned?
  Matters learned.
  How much effort the paper required.
  Possible problems related to work.
  Learning (what, relevance, etc.).

  There is not fixed deadline for summaries. They should be send as email attachments in pdf-form.

  You can freely choose the material according to your own interest. It may concern the environmental legislation of Finland or another EU member state, EU environmental law and/or international law. The paper can be a general presentation that covers several areas of environmental law, or it can be more in-depth in that it only covers a specific area of legislation (e.g. environmental protection, climate, nature conservation, water, land use planning, construction, waste, etc.).

  Inform the material in advance by e-mail.

  Aineistoa:

  Kuusiniemi, Ekroos, Kumpula, Vihervuori (2010): Ympäristöoikeuden pääpiirteet. 656 sivua. (Ks. linkki Aallosta, jolloin käyttöoikeus ainakin toimii http://web.lib.aalto.fi/fi/ecampus/go/204/https://verkkokirjahylly.talentum.fi/ - suoraan Talentumien sivuille) - T

  Erkki J. Hollo (2014): Vesioikeus, 540 sivua eli 4 op.

  Krämer (2007): EC environmental law. Kirjasta 1-476 (koko kirja) tai erikseen sovittavin osin. 100 s = 1 op. - ks. uusin painos.

  Birnie - Boyle - Redgwell (2008): International Law & the Environment, 2008. Kirjasta s. 1-810 erikseen sovittavin osin. 100 s = 1 op. - ks. uusin painos.

  Vesitalousoikeus

  - Uudistunut vesilaki 2011, Ympäristöministeriön raportteja 1/2012. (pdf, on saatavilla internetistä), Ekroos, Kumpula, Kuusiniemi, Vihervuori: Ympäristöoikeuden pääpiirteet (2012), Vesitaloushankkeita/vesilakia koskeva osuus. (3 op) + 2 op ympäristönsuojeluoikeutta em. teoksesta; tai
  - Ympäristöoikeus (Kuusineimi ym., 2012 painoksesta) vesitalous (s. 951-1101, 150 sivua = 2 op, koska teoksen sivuilla on paljon tekstiä) + 3 op ympäristönsuojelu- ja/tai luonnonsuojeluoikeutta (esim. samasta teoksesta); taikka
  - Hollon Vesioikeus 2014 teos (540 sivua = 4 op) + 1 op (esim. suojeluoikeutta tai EU-oikeutta)

  Referaattia tehdessä kannattaa samalla lukea myös lakitestiä (Edilexisistä tai Finlexistä), sillä lainsäädäntöä uudistetaan jatkuvasti.

  Suojeluoikeus

  • Suojeluoikeudesta (korvaten poistuneen Luonnon- ja kulttuuriperinnönsuojeluoikeuden) on mahdollista tehdä referaatti seuraavasti:

  - Suvantola ja Similä: Luonnonsuojeluoikeus 2011, 360 sivua eli 2,7 op - ota huomioon myös uusi luonnonsuojelulaki (9/2023)

  - rakennusperintölaki HE 101/2009, n. 32 sivua * 2 (poislukien itse säädösteksti) = 64 sivua eli n. 0,5 op.

  Maankäyttö- ja rakennuslakia uudistettu siten, että kaavoitus ja rakentaminen erotetaan eri lakeihin. Ehdotukset, jotka johtavat lainsäädännöksi, kannattaa huomioida:

  - hallituksen esitys rakentamislaiksi https://www.eduskunta.fi/valtiopaivaasiakirjat/HE+139/2022

  - hallituksen esitys laeiksi rakennetun ympäristön tietojärjestelmästä ja maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta  https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Documents/HE_140+2022.pdf

  Referaatissa on huomioitava myös aiemmat maankäyttö- ja rakennuslain muutokset (ks. MRL - linkki Edilexiin, joka toimii Aallon verkossa.)
  Referaatti voi olla osittain tai kokonaan myös joltakin muulta ympäristöoikeuden osa-alueelta, esim. ilmasto-oikeus, kv. ympäristöoikeus, EU ympäristöoikeus, jne..

  Referaatin kirjoittamisesta

  Referaatti on sisällöltään ja muodoltaan tiivistelmää väljempi ja sitä laajempi. Referoija poimii käsiteltävästä materiaalista pääkohdat, oikeudellisesti merkittävimmät seikat ja perustelut niille. Alkuperäistyön runko tulee referaatissa näkyviin, ja pääasiat erottuvat sivuasioista.

  Referoija tarjoaa vastaanottajalle alkuperäistekstin uudessa muodossa, lyhennettynä. Referaatissa esitetään vain tosiasioita.

  Referaatti on rakennettava sekä kielellisesti että teknisesti mahdollisimman helposti omaksuttavaksi. Ilmaisussa on vältettävä laveutta, mutta luettavuutta ei silti saa heikentää ylenmääräisellä tiiviydellä. Epähavainnollista abstraktisuutta on vältettävä, samoin pyöreitä yleistyksiä.

  Referaatin laatijan on käytettävä täydellisiä virkkeitä, ja virkkeet on muotoiltava itse. Runsas sitaattien käyttö ei ole suotavaa niin kuin eivät myöskään vieraskielisen tekstin virkkeiden suorat käännökset. Jotta lähtöteksti ei vaikuttaisi liikaa referoijan omaan sanontaan ja eikä houkuttelisi kokonaisten virkkeiden lainaamiseen, usein kannattaa referaattia kirjoittaessaan työskennellä esimerkiksi seuraavasti: Lue ensin tekstin sisällysluettelo ja sen jälkeen itse teksti. Kirjoita referaatti omin sanoin. Tarkasta sitten yksityiskohdat ja muotoile ne sopiviksi. Korjaa lopuksi kieliasu.