Topic outline

 • Tervetuloa arkkitehtuurin teorian kurssille syksyllä 2022. Kurssin tarkoitus on tutustua arkkitehtuurin moderniin aatehistoriaan ja arkkitehtuurin monipuoliseen arvomaailmaan. Tapaamme kerran viikossa á 2,5 h yhteensä 7 kertaa. Toisin kuin kurssin virallinen nimi antaa ymmärtää, kurssilla ei juurikaan kuunnella luentoja, vaan kyseessä on seminaarityyppinen tapaamisten sarja, jossa keskustellaan kurssimateriaalin herättämistä ajatuksista ja opiskelijoiden omista havainnoista. Kurssin voi suorittaa joko 3:n tai 6 op:n laajuisena.

  Kurssin elementit ovat:

  • LUE: luet 1-4 suomen- tai englanninkielistä, yleistajuista, arkkitehtuurin ammattijulkaisussa julkaistua kirjoitusta jokaista kurssitapaamista varten (7 lukupakettia);
  • ANALYSOI: kirjoitat pohdiskelevan yhteenvedon luetusta tekstiaineistosta; kirjoitelman ohjeellinen pituus on 5000 merkkiä (n. 1,5 sivua) kaikki välimerkit mukaanlukien;
  • HAVAINNOI: haet käytännön esimerkkejä annetusta käsitteestä tai ilmiöstä ja valmistat havainnostasi 1-2 dian esityksen yhdessä keskusteltavaksi;
  • SOVELLA: kirjoitat oppimispäiväkirjaa koko kurssin ajan ja pohdit, millaisia kysymyksiä tai ajatuksia kurssitapaamisissa esille tulleet asiat ovat herättäneet omassa ajattelussasi. 

  Kotitehtävien lisäksi kurssitapaamisten aikana saatetaan tehdä pieniä, nopeita tiedonhaku- ja analyysitehtäviä.

  Kurssin temaattinen ohjelma

  Sessio 1 | Sanoja ja käsitteitä: pohditaan arkkitehtuurin kieltä ja etsitään selityksiä ja suomennoksia tämän hetken eniten pinnalla oleville ilmiölle
  Sessio 2 | Klassikot vuoden 2022 näkökulmasta: luetaan muutama arkkitehtuuriteorian klassikko ja pohditaan niiden relevanssia
  Sessio 3 | Postmodernismista: tutustutaan 1900- ja 2000-luvun aatehistorian merkittävimpään murroskohtaan
  Sessio 4 | Arkkitehtuurikokemus: tutkitaan kokemusteoreettisiin näkökulmiin kuten esim. käyttäjälähtöisen arkkitehtuuriajattelun arvomaailmaan
  Sessio 5 | Arkkitehdin tehtävä: pohditaan erilaisia ammatti-identiteettejä
  Sessio 6 | Arkkitehtuuri ja valta: perehdytään feministisen arkkitehtuuriteorian peruskysymyksiin
  Sessio 7 | Arkkitehtuuri katsoo tulevaisuuteen: analysoidaan nykyarkkitehtuurin ihanteita ja keskustellaan tulevaisuudenvisioista.

  Jos on mitään kysyttävää, niin älä epäröi ottaa yhteyttä anni.vartola@aalto.fi.