Topic outline

 • Kurssin opetus järjestetään 2022 syksyllä lähiopetuksena, seuraten Aallon ohjeistusta.

  Florence Kelley: Chicago Wage Maps, 1895.

  Kurssin aloitus 8.9. kello 9:15. poikkeuksellisesti etänä Zoomin välityksellä
  https://aalto.zoom.us/j/67121086509
  (tavallisesti luennot paikan päällä, Salissa A1 - A123, Kandidaattikeskus)

  Kaupunkiluennot käsittää sarjan luentoja, joiden kautta avataan kaupunkisuunnittelun mahdollisuuksia, työvälineitä ja ilmiöitä. Luennot jakautuvat karkeasti kahteen osa-alueeseen - 'elementteihin' ja 'ilmiöihin'. 'Elementit' luennoilla käsitellään suunnittelun osa-alueita ja riippuvuussuhteita: historiallisten, teknisten ja ideologisten muutosten vaikutuksia suunnitteluun, sekä kaupunkiympäristön muutoksen keinoja ja osatekijöitä. 'Ilmiöt' luennoissa käydään läpi tapoja käsittää ja nähdä kaupunki, valittujen ilmiöiden tai asiantilojen kautta, olivat ne sitten aktivismin vaikutuksia, sosiaalisen eriarvoisuuden ilmentymiä tai arkkitehtonisen muutoksen havainnointia.
  Tavoitteena kurssilla on luentojen ja niistä laadittavien päiväkirjojen avulla tiedostaa oman ajattelunsa ja arvomaailmansa suhteessa arkkitehtuurin ja kaupunkisuunnittelun perinteeseen ja diskurssiin, sekä tuntea fokusalueen keskeisimmät tietolähteet.

  Kurssin laajuus

  13 luentoa + kurssin esittely.
  Kesto syyslukukauden kaksi periodia.

  Kurssi on 3op laajuinen, ja lisäksi opiskelija voi halutessaan suorittaa 3op laajuisen tutkielman.
  Tutkielman kurssikoodi on ARK-C5521.

  Aikataulu

  Luennot I periodin aikana torstai-aamuisin
  8.9. - 20.10. (periodi I + arviointiviikko)
  Aika: 9.15 - 11:00

  Luennot II periodin aikana tiistai-iltapäivisin
  25.10. - 29.11. (periodi II + arviointiviikko)
  Aika: 15.15 - 17:00

  Suoritus: luentopäiväkirja ja essee

  Luentopäiväkirja

  Kurssin suoritukseen suositellaan läsnäoloa (vähintään 9/13) ja vaaditaan strukturoidun luentopäiväkirjan laadintaa - päiväkirjan palautus aina ennen seuraavaa luentoa, viimeinen palautus maanantaina 6.12.

  13 luennosta on seurattava vähintään 9 luentoa ja kirjoitettava näistä luentopäiväkirja.

  Essee

  Luentopäiväkirjojen lisäksi on tuotettava lyhyt kirjoitelma omavalintaisesta, luentojen aihepiirejä sivuavasta aiheesta, jonka tulee osoittaa kirjoittajan omaa näkökulmaa, ja tiedonhakua, sekä lähteiden käyttöä. Esseen palautuksen deadline on maanantai 6.12.

  Sijainti

  Luentojen sijainnit ilmoitetaan MyCoursesissa.


  Luentojen aihepiirit / luennoitsijat

  (muutokset mahdollisia)

  Kaupungin elementit
  08.09. Resilienssi & Rakennustypologia / Karin Krokfors, kaupunkisuunnittelun professori, arkkitehti - luennon alussa koko luentokurssin esittely
  15.09. Kaupungin muutos / Tommy Lindgren, lehtori, arkkitehti / paikan päällä (A1), lisäksi mahdollisuus seurata etänä
  22.09. Kaupunki suunnittelukohteena / Tommy Lindgren, lehtori, arkkitehti / paikan päällä (A1), lisäksi mahdollisuus seurata etänä (luennosta tehdään myös nauhoite)
  29.09. Vihreä infrastruktuuri kaupunkisuunnittelun lähestymistapana / Mari Ariluoma, maisema-arkkitehti / paikan päällä (A1), lisäksi mahdollisuus seurata etänä
  06.10. Liikennesuunnittelu & kaupunki / Oskari Kaupinmäki, Pyöräliikenteen koordinaattori, Helsingin kaupunki  / paikan päällä (A1), lisäksi mahdollisuus seurata etänä (luennosta tehdään myös nauhoite)
  13.10. Verkostokaupunki ja palvelut / Samuli Alppi, maisema-arkkitehti / paikan päällä (A1), lisäksi mahdollisuus seurata etänä (luennosta tehdään myös nauhoite)

  Kaupunki-ilmiöt
  20.10. Hiilijalanjäljet erilaisissa kaupunkirakenteissa / Jukka Heinonen, professori, Sustainable Built Environment, University of Iceland / paikan päällä (A1), lisäksi mahdollisuus seurata etänä (luennosta tehdään myös nauhoite)
  25.10. Helsinki edestä ja takaa – muutosten jälkiä keskustan ytimessä / Juha Ilonen, arkkitehti, taiteilijaprofessori / paikan päällä (A1), lisäksi mahdollisuus seurata etänä (ei nauhoitetta, eikä slidejä tulossa!)
  01.11. Paikasta kulttuuriympäristöksi / Helena Teräväinen, arkkitehti, tohtori / paikan päällä (A1), lisäksi mahdollisuus seurata etänä (luennosta tehdään myös nauhoite)
  08.11. Kaupunkiaktivismi ja vaikuttaminen / Pasi Mäenpää, kaupunkisosiologi, tohtori (HY) / paikan päällä (A1), lisäksi mahdollisuus seurata etänä (luennosta tehdään myös nauhoite)
  15.11. Monikriisi, siirtymäpolitiikka, suunnittelu ja rakentaminen / Paavo Järvensivu, BIOS-tutkimusyksikkö,
  22.11. The Multicultural City / Hossam Hewidy, yhdyskuntasuunnittelun lehtori, arkkitehti, tohtori / paikan päällä (Konetekniikka 1, 326), lisäksi mahdollisuus seurata etänä (luennosta tehdään myös nauhoite)
  29.11. Kaupunkielämä / Tommy Lindgren, lehtori, arkkitehti / luento pelkästään pdf-esityksenä ja nauhoitteena.
  06.12. Luentopäiväkirjojen ja Esseen viimeinen deadline