Topic outline

 • Aika: to klo 9.15 - 12.00 | 27.4. ja 11.5.
  Paikka: M134 (Kandidaattikeskus, Otakaari 1)
  Opettaja: Tapani Möttönen | tapani.mottonen@aalto.fi

  Yleistä
  • Kandidaatin tutkinnon suorittamiseen kuuluu osallistuminen sekä Kirjoita asiantuntevasti kurssille (LC-7108) että kahteen tekstipajaan (tekstipajat 1 & 2).
  • Tekstipajojen tarkoitus on tukea meneillä olevaa opinnäyteprosessiasi. Tekstipajoissa keskitytään muutamiin opiskelijoille ajankohtaisiin teemoihin ja työskennellään opiskelijoiden omien tekstien parissa.
  • Tekstipaja 2:ssa käsitellään tekstinäytettä eli otetta valmisteilla olevasta opinnäytteestäsi.
  1. Tekstipaja 2:ta varten palautetaan tekstinäytteestä lyhyempi kolmen (3) sivun versio, josta opettaja ja tekstipari valmistelevat palautteen.
  2. Tekstipaja 2:ssa saadaan ja annetaan vertaispalautetta. Lisäksi opettaja antaa erikseen palautteen kommentoimalla suoraan tekstitiedostoa.
  3. Tekstipaja 2:n jälkeen muokataan tekstinäytettä opettajalta ja tekstiparilta saadun palautteen perusteella. Tämän jälkeen opettajalle palautetaan pidempi viiden (5) sivun versio, joka arvioidaan kypsyysnäytteenä. 
  4. Opettaja voi pyytää erikseen uuden version viiden sivun tekstinäytteestä, mikäli se ei täytä kypsyysnäytteen minimivaatimuksia (ks. alla).
  • Tekstipajat ja opettajan hyväksytysti arvioima tekstinäyte toimivat (lakisääteisenä) tutkintoon kuuluvana integroituna kypsyysnäytteenä. Sinun ei siis tarvitse tehdä erillistä kypsyysnäytesuoritusta, mutta samasta syystä osallistuminen ja tekstinäytteen suorittaminen ovat pakollinen osa tutkintoa.
  Tekstinäytteen palauttaminen
  • Tekstinäytteen lyhyt (kolme sivua) palautetaan ennen tekstipajaa sekä opettajalle että tekstiparille:
  1. Palauta tekstinäyte opettajalle TurnitIn-palautuskansioon alla. 
  2. Palauta tekstinäyte tekstiparille keskustelufoorumille alla. Löydät foorumista sinulle ja 1. tekstipajassa sovitulle tekstiparillesi varatun oman keskustelulangan, johon vastaamalla palautat tekstin.
  • Tekstinäytteen pitkä versio (viisi sivua) palautetaan vain opettajalle samaan edellä mainittuun TurnitIn-palautuskansioon alla. Tekstiversioille on palautuskansiossa omat välilehtensä. Lisäksi palautuskansioon avataan myöhemmin lisävälilehti lisäpalautusta varten.
  Kypsyysnäytteenä arvioitavan tekstin minimivaatimukset
  • Tekstin tulee muodostaa ymmärrettävä, havainnollinen kokonaisuus. Tekstinäyte voidaan tarvittaessa koostaa kahdesta (2) eri tekstikatkelmasta, mutta näiden katkelmien tulee tällöin itsessään olla riittävän yhtenäisiä ja valmiita, jotta niitä voidaan arvioida itsenäisinä kokonaisuuksina.
  • Tekstissä tulee olla lähdeviitteitä ja näiden tulee olla merkitty johdonmukaisesti tiettyä lähdeviitejärjestelmää hyödyntäen (ks. esim. Oppimiskeskuksen lähdeviittausohjeet)
  • Tekstin tulee olla yleisasultaan siistiä, jäsennettyä asiatekstiä. Tekstissä saa olla kirjoitus- ja huolimattomuusvirheitä, eivätkä lähdeviittausten huojunta johda automaatisesti uusintaversion lähettämiseen, mikäli lähdeviittauksista käy ilmi kirjoittajan kyky noudattaa jonkin lähdeviittausjärjestelmän konventioita. Tekstissä voi myös olla joitakin viimeistelemättömiä kohtia, mutta ei toistuvia aukkokohtia, muistiinpanomerkintöjä, käsittelemättömiä sitaatteja tms.