Översikt

 • Allmänt


  • Sida icon

   • Ilmoittautumisesta
   • Laboratoriotöistä 
   • Kurssin arvostelusta
   • MasteringPhysicsistä, e-kirjasta ja niiden ongelmista
   • Tentistä
   • Kurssin korvaamisesta

  • Forum icon
   Tästä näkee kurssilla julkaistut tiedotteet
  • Fil icon

   Oheisessa tiedostossa on kuvaus vuoden 2023 toteutuksen salitenteissä sallituista tenttimuistiinpanoista.

   Muistiinpanojen pohjana käytettävää keltaista paperia pyritään jakamaan viimeisissä laskuharjoituksissa. Keltaista paperia on yleensä ollut saatavissa myös prosessihuoneesta.


  • Sida icon
   Luennot tiistaisin ja keskiviikkoisin klo 10–12. 

   Viikon aikana järjestetään kahdet laskuharjoitukset (A ja B). Niissä on eri tehtävät. 
   Ilmoittautukaa yhteen alkuviikon laskuharjoitusryhmään (H1A, H2A, H3A tai H4A) ja yhteen loppuviikon harjoitusryhmään (H1B, H2B, H3B tai H4B). Lisää tietoa harjoituksista.

   Kolme pakollista laboratoriotyötä lähiopetuksena.
   Ilmoittautukaa yhteen laboratoriotyöryhmään (CHEM01...CHEM11) tai, jos olet suorittanut kurssin labraosuuden vuonna 2022, ryhmään "Labrat suoritettu vuoden sisään". Lukekaa yleiset ohjeet Laboratoriotyöt-sivulta ennen ilmoittautumista.

   Ilmoittautuminen kurssille on mahdollista SISUssa. 

   Lue lisää


  • Sida icon

   Kooste 56 vastaajan palautteesta vuodelta 2022 luennoitsijan kommentein