Ilmoittautuminen

En ole vielä ilmoittautunut kurssille. Ehdinkö vielä mukaan?
 • Ilmoittautuminen on mahdollista niin kauan, kun SISU sen sallii. 
 • Sen jälkeen, kun kurssin laboratoriotyöt ovat alkaneet, kurssille ei ole perusteltua tulla enää mukaan ja tällöin ilmoittautuminen ei ole enää mahdollista.
 • Jos kysymyksesi koskee tentti-ilmoittautumista, katso vastaus kohdasta Tentit

Mihin laskariryhmiin pitäisi ilmoittautua? Mihin laboratoriotyöryhmiin pitäisi ilmoittautua? Kuinka moneen ryhmään saa tai pitää ilmoittautua? Saako ryhmää vaihtaa? Minulle sopiva ryhmä on täynnä, mitä voin tehdä?
 • Jos ryhmä on täynnä, siihen ei voi ilmoittautua. Tämä kuulostaa triviaalilta, mutta täyteen ryhmään ilmoittautumista kysytään niin usein, että tämä on syytä erikseen kirjoittaa.
 • Niin kauan, kun ilmoittautuminen on auki sekä laskuharjoitusryhmän että laboratoriotyöryhmän vaihtaminen on sallittua ja jopa suositeltavaa, jos tarvetta on.
 • Jos suunnittelet osallistuvasi salilaskuharjoituksiin, ilmoittaudu yhteen A-ryhmään ja yhteen B-ryhmään.
 • Laskuharjoitusryhmät täyttyvät ilmottautumisvaiheessa nopeasti. Aiempina vuosina vain pieni osa opiskelijoista oikeasti käy harjoituksissa, joten kaikkiin ryhmiin tulee tilaa ensimmäisten harjoitusten jälkeen.
 • Laskuharjoitusryhmää saa vaihtaa kesken kurssin vapaasti, jos ryhmässä on tilaa. Ryhmän vaihtamista ei tarvitse ilmoittaa.
 • Laboratoriotöiden osalta ilmoittautuminen tedään vain yhteen labraryhmään.
 • Laboratoriotöiden harjoitusryhmää ei voi vaihtaa laboratoriotöiden alettua, mutta assistentin kanssa voi keskustella tarvittavista järjestelyistä.

Laboratoriotyöt

Olen suorittanut kurssin PHYS-A2110 laboratoriotyöt aiemmin. Voinko käyttää niitä kurssin suorittamiseen?
 • Keväällä 2022 tehdyt työt kelpaavat vielä helmikuun 2023 kurssitentissä, mutta eivät enää sen jälkeen.
 • Syksyllä 2021 tai sitä aiemmin tehdyt työt eivät kelpaa kurssilla.
Olen suorittanut rinnakkaiskurssin PHYS-A1110 laboratoriotyöt. Voinko käyttää niitä kurssin suorittamiseen?
 • Vuonna 2022 rinnakkaiskurssilla tehdyt työt kelpaavat tämän kurssitoteutuksen kaikissa tentissä.
 • Jos olet tehnyt rinnakkaiskurssin laboratoriotyöt syksyllä 2021 tai aiemmin, ne eivät ole voimassa.
 • Jos haluat siirtää laboratoriotyöt rinnakkaiskurssilta toiselle, kerro siitä sen kurssin vastaavalle opettajalle, jonka tenttiin osallistut, jotta hän huomaa tarkastaa rinnakkaiskurssin hyväksytyt laborartoriosuoritukset. Tämän voi tehdä esimerkiksi merkitsemällä sen selvästi tenttivastauspaperiin. Huomaa, että suoritusmerkintä tulee aina siitä kurssista, jonka tenttiin osallistuu ja että vain laboratoriotöiden pisteet siirtyvät kurssilta toiselle, muut pisteet eivät siirry.

Kuinka pitkään tämän kurssin aikana tehdyt laboratoriotyöt ovat voimassa?
 • Tällä kurssilla tehdyt laboratoriotyöt kelpaavat kurssisuoritukseen tämän kurssin ja rinnakkaiskurssien kaikissa tenteissä helmikuun loppuun 2024.

Saanko laboratoriotöistä (hyvitys)pisteitä kurssin loppuarvosteluun?
 • Laboratoriotyöt ovat pakollinen osa kurssia, ja tekemällä ne hyvin voi saada pisteitä kurssin loppuarvosteluun.
 • Laboratoriotöistä saadut pisteet ovat voimassa yhtä kauan kuin itse työtkin.
 • Laboratroriotyöosuudesta kerätyt pisteet siirtyvät kurssilta toiselle, mutta ne otetaan huomioon aina suoritettavan kurssin omien pistelaskusääntöjen mukaan.

Jos käytän viime vuoden laboratoriotöitä, voinko osallistua tänä vuonna pelkästään kurssin harjoituksiin? Saanko niistä hyvityspisteitä?
 • Kyllä. On suotavaa osallistua kurssille (harjoituksiin ja/tai luennoille) ja kerrata teoriaa, jos aikoo osallistua helmikuun tenttiin. Hyvitykset lasketaan samalla tavoin kuin muillekin.
En pääse osallistumaan laboratoriotöissä viikon XX vuorolle. Voinko tehdä työn jossain toisessa ryhmässä?
 • Tietyin rajoituksin kyllä. Asiasta on sovittava omaa ryhmää vetävän assistentin kanssa, jotta hän tietää milloin olet tehnyt työn. Lisäksi tästä on sovittava sen ryhmän assistentin kanssa, jonka ryhmän kanssa olisi menossa työtä tekemään, jotta hän voi tarkastaa, mahtuuko ryhmään, onko tarvittava laitteisto vapaana ja onko ryhmään mahdollista ottaa ylimääräinen henkilö kyseiselle vuorolle. Yleensä tällaiset järjkestelyt onnistuvat.
 • Jos viimeinen laboratoriotyökerta jäi väliin, kurssin lopussa järjestetään vielä jokunen rästivuoro, jonka aikana voi tehdä puuttumaan jääneen työn. Jos haluat rästivuorolle, ota yhteyttä dosentti Jani Sainioon.

Kurssin arvostelu

Millä suorituksella pääsee tentistä läpi?
Läpipääsylle on kolme ehtoa. Kaikkien näiden tulee täyttyä.
 • Laboratoriotyöt pitää olla hyväksytty
 • Kurssin loppuarvostelussa pitää saada vähintään 50 pistettä.
 • Kurssin tentistä tulee saada vähintään 15 pistettä.

Mitä kaikkea otetaan mukaan kurssin arvostelussa? 
Kurssin arvostelu on kuvattu kurssiesitteessä. Siellä kerrotaan, että loppuarvosteluun voi kerätä pisteitä tentistä, laboratoriotöistä, luennoista ja erilaisista harjoituksista.

Kuinka kauan pisteet ovat voimassa?

 • Laboratoriotöiden pisteen vanhenevat vuoden 2024 helmikuussa
 • Tentin ja tenttimuistiinpanojen pisteet ovat voimassa vain siinä tentissä, josta ne on annettu
 • Tämä kurssitoteutuksen aikana kerätyt luento- ja harjoituspisteet vanhenevat syyskuussa 2023.
 • Viime vuoden kurssilla tai rinnakkaiskurssilla kerätyt luento- ja harjoituspisteet eivät siirry tälle kurssille.
Mistä pisteet voi tarkastaa?
 • MP:n antamat pisteet  K ja Q-harjoituksista voi nähdä harjoituksittain MP-järjestelmässä. Siellä näkyy myös luennoista annetut alustavat pisteet. Kaikki MP:ssä näkyvät ovat satakertaisia. 
 • Lh-harjoitusten pisteet näkyvät MyCoursesin Arvioinnit -sivulla
 • MyCoursesin Arvioinnit -sivulle lasketaan ajoittain kaikkienannettujen pisteiden perusteella alustava pistemäärä, joka kertoo kuinka paljon tenttipisteisiin lisättäviä pisteitä on viimeiseen päivitykseen mennessä kertynyt. Koska tenttipisteitä ei tässä vaiheessa tunneta, pistemäärä on vain suuntaa antava. Arvioinnit -sivu löytyy vasemmasta sivupalkista.
 • Laboratoriotöiden pisteet ilmoitetaan erikseen.
 • Lopulliset pisteet näkyvät kurssin suoritusilmoituksessa tentin jälkeen. 

Miten hyväksytyn kurssin arvosanaa voi korottaa? Millä tavalla hyvityspisteet otetaan huomioon arvosanan korotusyrityksessä
 • Arvosanaan voi korottaa vain uusintatentillä, jos laboratoriotyöt ovat edelleen voimassa. Jos laboratoriotyöt eivät ole voimassa, tulee koko kurssi suorittaa uudelleen alusta alkaen.
 • Uusintatenteissä pisteet lasketaan samalla tavalla kun kurssin varsinaisessa tentissä. Kurssilla ei ole erillisiä arvosteluasteikkoja arvosanaa korottaville.


Salilaskuharjoitukset

Voinko vaihtaa ryhmää?
 • Voit. Ryhmän vaihdosta ei tarvitse ilmoittaa.
 • Jos sali on täynnä, ilmoittautuneilla on ensisijainen oikeus harjoituksiin osallistumiselle. Muut voivat osallistua, jos salissa on tilaa. 


MasteringPhysics- ja Stack-harjoitukset, e-kirja ja niiden ongelmat

Miten pääsen Masteringphysic-järjestelmään?
 • Järjestelmään on suora linkki kurssin MyCourses-etusivulta  ja Harjoitukset-sivulta. Erillistä sisäänkirjautumista tai salasanaa ei ole.
 • Kaikilla Sisussa kurssille ja johonkin sen kurssin laboratorio- tai laskuharjoitusryhmään ilmoittautuneila on automaattinen pääsy.

En pääse kirjautumaan MasteringPhysicsin harjoituksiin.
En pääse kirjautumaan sähköiseen kirjaan 

Luennoitsijalle voi toki lähettää kuvauksen ongelmasta, mutta teknisten ongelmien kanssa hän ei juurikaan pysty auttamaan. Parempia vaihtoehtoja ovat MyCoursesin tuki (mycourses@aalto.fi), joka voi auttaa kotimaisilla kielillä paikallisissa ongelmissa tai Pearsonin tuki, josta löytyy valmiita vastauksia ja sitä kautta voi ottaa yhteyttä tukeen englanniksi. Pearsonin tuen toimia helpottaa ja vastauksen saamista nopeuttaa, jos liität kysymykseesi seuraavat tiedot:
 • Sähköpostiosoite, jota käytät MyCoursesissa ja nimesi siinä muodossa, kun se esiintyy MyCoursesissa.
 • kuvauksen ongelmasta ja/tai virheilmoituksista
 • mitä selainta ja käyttöjärjestelmää käytät
 • lisäksi seuraavaan lauseeseen on koottu muita heidän usein kysymiään tietoja, joten voit kopioida sen sellaisenaan. I am studying at Aalto University on the course PHYS-A2110. Our teacher is prof Lahtinen. We use MasteringPhysics and the access is via direct integration from the MyCourses (Moodle) system. The Course ID is MPPLUS7960924.

En ehtinyt palauttaa tehtäviä annetussa ajassa. Haluaisin palauttaa niitä myöhässä. Voinko vielä saada pisteitä?
 • Tehtävien palauttamisella on takaraja, joka on kerrottu jokaisen harjoituksen alussa. Eri harjoituksissa myöhästymisen takia tuleva vähennys on hiukan erilaista. Voit katsoa, miten pisteytys tehdään klikkaamalla harjoituksen alussa näkyvää linkkiä tejkstissä "To understand how points are awarded, read the Grading Policy for this assignment”. 
 • Q-tehtävistä ei saa pisteitä takarajan umpeuduttua.
 • K-harjoituksien takaraja on ohjeellinen ja myöhässä palauttamisesta ei vähennetä pisteitä.
 • Lh-tehtävistä ei saa pisteitä takarajan umpeuduttua. Tehtävien malliratkaisut julkaistaan automaattisesti takarajan umpeuduttua.
 • Pisteiden keruumahdollisuus päättyy lopullisesti kurssitoteutuksen ensimmäiseen tenttiin. Vielä tämänkin jälkeen harjoituksia voi vielä tehdä, mutta pisteiden kohdalta tilanne ei enää muutu. 
Tentistä ja tenttiin ilmoittautumisesta

Pitääkö tenttiin ilmoittautua? 
Myöhästyin tentti-ilmoittautumisesta, pääsenkö vielä mukaan?
Saanko osallistua kurssin tenttiin, vaikka en ole ilmoittautunut kurssille?

 • Kurssin tenttiin voi ilmoittautua, vaikka ei olisi ilmoittautunut kurssille.
 • Tentteihin tulee ilmoittautua SISUssa seitsemän päivää ennen tenttiä, kuten Aalto-yliopiston tenttiohje edellyttää. Tenttiohjeen mukaan "ilmoittautuminen on edellytys tenttisuorituksen arvostelemiseksi ja suoritusmerkinnän saamiseksi" ja "tenttisaliin otetaan vain tenttiin ilmoittautuneet". 
 • Ilmoittautuminen kevään kurssille sisältää ilmoittautumisen tämän vuoden helmikuun kurssitenttiin. Helmikuun tenttiin ei siis tarvitse erikseen ilmoittautua, jos on III-periodin kurssilla ilmoittautuneena.
 • Jälki-ilmoittautuminen tenttiin ei ole mahdollista. Tämä tarkoittaa, että jälki-ilmoittautumisia ei oteta vastaan.
 • Tenttiin voi yrittää osallistua myös ilmoittautumatta, sillä Aalto-yliopiston tenttiohjeen mukaan kaikki tentissä palautetut vastaukset tulee arvostella; voit siis mennä tenttisaliin katsomaan olisiko siellä tilaa. Fysiikan tenteissä on tapana, että tenttiin päästetään osallistumaan kaikki tulijat, jos resurssit sen sallivat.
 • Huomatkaa kuitenkin, että tenttisaliin varataan paikka vain ilmoittautuneille! Mikäli tenttiin olisi tulossa enemmän opiskelijoita, kuin heille on varattu paikkoja tai tehtäväpapereita, siirrytään järjestelyyn, joka on kaikille osapuolille epämiellyttävä: koko sali tyhjennetään, ovella järjestetään nimenhuuto ja vain tenttiin ilmoittautuneet pääsevät sisälle. Tämä lyhentää myös kaikkien vastausaikaa tentissä. Kannattaa siis ilmoittautua.
Saako tentissä ruotsinkieliset tehtävät?
 • Kurssitentissä kysymykset saa myös ruotsiksi ilman erillistä pyyntöä.
 • Rästitenttejä ei käännetä automaattisesti. Mikäli haluat kysymykset ruotsiksi, ne tulee pyytää sähköpostilla luennoitsijalta tentti-ilmoittautumisen auettua ja viimeistään kaksi viikkoa ennen tenttiä.
Millainen laskin on sallittu? 
 • Kun kurssin tentti järjestetään normaalina salitenttinä, laskinta saa ja kannattaa käyttää. Laskimen tulee olla sellainen, että sitä ei voi kytkeä verkkoon. Pelkkä verkkotoimintojen kytkeminen pois päältä ei kelpaa. Jos et tiedä oman laskimesi ominaisuuksia, ainakin DiA-valinnassa sallitut laskimet kelpaavat. Laskimen patterit tai akku kannattaa tarkastaa ennen tenttiä. 
 • Mikäli tentti järjestetään EXAM-tenttinä, omaa laskinta ei saa ottaa mukaan. EXAM-järjestelmästä löytyy laskin. EXAM-tenttiä ei ole suunnitelmissa vuonna 2023.
Saako tentissä olla mukana omia muistiinpanoja?
 • Kun kurssin tentti järjestetään normaalina salitenttinä, mukana saa olla yksi keltainen A4-arkki itse kirjoitettuja muistiinpanoja erillisen ohjeen mukaisesti. Nämä arvostellaan osana tenttisuoritusta.
 • Mikäli tentti joudutaan järjestämään EXAM-tenttinä, muistiinpanoja ei saa olla mukana. Tällöin tentin mukana on yksinkertainen kaavakokoelma.
Mistä saa keltaista paperia?
 • Muistiinpanojen pohjana käytettävää keltaista paperia pyritään jakamaan viimeisissä laskuharjoituksissa.
 • Keltaista paperia on yleensä ollut saatavissa myös prosessihuoneesta.
 • Sopivan värisen tyhjän arkin voi tulostaa kaksipuoleisena väritulostimella.
 • Paperia voi myös ostaa kirjakaupoista ja vastaavista.
Milloin kurssista järjestetään tenttejä?
 • Kurssitentti järjestetään kurssin päätteksi helmikuussa.
 • Rästitentit järjestetään touko-kesäkuun ja elo-syyskuun tutkintokausilla. Tenttipäivät ilmoitetaan SISUssa.
 • Rinnakkaiskurssista PHYS-A1140 Aineen rakenne (SCI)järjestetään tenttejä muulloinkin. Niiden tenttipäivät löytyvät myös SISUssa.
Tarvitsen lisäaikaa tenttiin esimerkiksi lukihäiriön takia. Onnistuuko se?
 • Yleensä onnistuu. Jos pari viikkoa ennen tenttiä lähettää pyynnön kurssin luennoitsijalle, niin hän voi pyytää edelleen tentin järjestäjää varaamaan tarvittavan tilan ja valvojan.
 • Jos pyytää tenttiä edeltävänä päivänä, niin ei välttämättä onnistu. Toki voi käydä niin onnekkaasti, että järjestelyt on tehty jo jotain toista opiskelijaa varten ja siihen mahtuu mukaan.

Kurssin korvaminen

Miten tämän kurssin voi korvata?
 • Kurssin voi korvata suorittamalla rinnakkaiskurssin PHYS-A1110 Aineen rakenne (SCI) kokonaisuudessaan. Jos suoritat rinnakkaiskurssin, voit käyttää siitä saatua suoritusta ilman erillistä korvauspäätöstä.
 • Jos sinulla on suoritettuna jossain muussa yliopistoissa vastaavan sisältöinen ja tasoinen kurssi, tapauksesta voi olla ennakkotapaus CHEM-koulun kansliassa. Tällöin korvaaminen onnistuu saada korvauspäätöksen suoraan. Tarvittaessa voit hakea puoltoa kurssin vastaavalta opettajalta.

Onko kurssille kerätyt pisteet voimassa myös rinnakkaiskurssin tenteissä?
 • Kurssin aikana kerätyt laboratoriotöiden pisteet siirtyvät rinnaiskurssille, mutta ne otetaan huomioon tuon rinnakkaiskurssin sääntöjen mukaisesti.
 • Luennoista ja harjoituksista kerätyt pisteet eivät siirry kurssilta toiselle.

Last modified: Monday, 15 May 2023, 3:28 PM