Topic outline

 • Kurssin etusivu

  Tervetuloa Todennäköisyyslaskennan ja tilastotieteen peruskurssille!

  Luennoitsija:  Jukka Kohonen
  Pääassistentti:  Markus Hirvensalo

  Harjoitusryhmiä koskevissa asioissa ota yhteyttä ensisijaisesti  oman ryhmäsi ohjaajaan tai pääassistenttiin.
  Kurssin opetusmateriaaleja ja asiasisältöä koskevissa asioissa luennoija auttaa mielellään.

  Ajankohtaista: Harjoitusryhmä H08 on siirretty isompaan saliin. Tiistaina 22.11. huone 326. Viimeiset kolme kertaa sali U4.

  Kurssin arvosteluperusteet


  Kurssi suoritetaan osallistumalla tenttiin ja harjoituksiin. Kurssin voi myös suorittaa pelkällä tentillä ilman harjoituksia.

  Opiskelijalle lasketaan kaksi vaihtoehtoista arvosanaa asteikolla 0–5: (1) pelkän tentin perusteella ja (2) tentin ja harjoitusten perusteella. Parempi näistä kahdesta arvosanasta tulee automaattisesti voimaan. Vaihtoehtoiset arvosanat lasketaan seuraavasti:

  (1) Tenttipisteistä (0–24) määrätään pelkän tentin arvosana T.
  (2) Yhteispisteet lasketaan skaalaamalla tenttipisteet välille 0–60 lineaarisesti, skaalaamalla harjoituspisteet (0–hmax) välille 0–40 lineaarisesti, ja laskemalla yhteen. Pisteitä ei pyöristetä kokonaisluvuiksi. Näin saaduista yhteispisteistä (0–100) määrätään yhteisarvosana Y. Tässä arvostelussa on siis tentin osuus 60% ja harjoitusten osuus 40% pisteistä.

  Arvosanoista T ja Y valitaan parempi. Kummassakin vaihtoehdossa puolet pisteistä (12 tenttipistettä tai 50 yhteispistettä) riittää kurssin suoritukseen arvosanalla 1. Tarkat arvosanarajat ilmoitetaan, kun tentti on arvosteltu.

  Harjoitustehtäviin kuuluvat tuntitehtävät, kotitehtävät ja STACK-tehtävät. Niistä saa pisteitä allaolevan mukaan. Tehtäväpisteet skaalataan lopuksi välille 0–40 lineaarisesti.
  • 30p = 15 x 2p STACK-tehtävistä (5 kierrosta, jokaisessa 3 tehtävää à 2 piste)
  • 44p = 11 x 4p kotitehtävistä (11kpl, jokaisessa 2 tehtävää à 2 pistettä)
  • 24p = 12 x 2p läsnäoloista (12kpl, jokaisen laskuharjoituksen jälkeen 2 pistettä)
  Kerätyt harjoituspisteet ovat voimassa tämän periodin ja seuraavan periodin tenteissä.

  Tentti

  Kurssitentti on 5.12.2022 salitenttinä, jossa sallitaan laskin ja itse tehty ns. lunttilappu. Tarkemmat tenttiohjeet julkaistaan myöhemmin. Jos olet ilmoittautunut kurssille, ei kurssitenttiin tarvitse erikseen ilmoittautua.

  Seuraava tenttimahdollisuus on 22.2.2023, harjoituspisteet ovat voimassa myös siinä. Uusintatenttiin tulee ilmoittautua Sisussa erikseen.

  Harjoitustehtävät

  Kurssilla on kolmentyyppisiä harjoitustehtäviä: tuntitehtävät, kotitehtävät ja STACK-tehtävät. Tunti- ja kotitehtäviä käsitellään ohjatuissa harjoituksissa, jotka edellyttävät säännöllistä osallistumista. STACK-tehtävät ratkaistaan itsenäisesti kurssin MyCourses sivuilta löytyvässä elektronisessa tehtäväjärjestelmässä. Ohjatuissa harjoituksissa saa kysyä neuvoa kaikkiin harjoitustehtäviin. Lisäksi apua harjoitustehtävien ratkaisemiseen on tarjolla matematiikan laskutuvassa.


  Ohjatut harjoitukset

  Ohjattuja harjoituksia järjestetään kahdesti viikossa. Harjoituksissa ratkotaan tuntitehtäviä assistentin avustuksella. Harjoitusryhmiin ilmoittaudutaan Sisussa. Harjoituksissa kävijöiltä edellytetään säännöllistä läsnäoloa ja aktiivista osallistumista. Malliratkaisut ilmestyvät MyCourses-sivuille sen jälkeen, kun kyseiset harjoitukset ovat ohi.

  Ohjatut harjoitukset noudattavat seuraavaa rutiinia:

  1. Opiskelija merkitsee tehdyt kotitehtävät ja assistentti arpoo tai valitsee jonkun opiskelijan esittämään ratkaisunsa suullisesti taululle.
  2. Kotitehtävien jälkeen opiskelijat siirtyvät tekemään tuntitehtäviä assistentin avustuksella.
  3. Assistentti esittelee tuntitehtävien ratkaisut ja vastaa opiskelijoiden kysymyksiin.
  4. Jos aikaa jää, voi tuntitehtävien jälkeen siirtyä ratkomaan kotitehtäviä.

  Tuntitehtäviä on kaksi per harjoitus (paitsi ensimmäisen alkuviikon harjoituksessa neljä). Tuntitehtävien ratkaisuja ei arvioida, mutta aktiivisesta osallistumisesta saa 2 pistettä/harjoituskerta. 

  Kotitehtäviä on kaksi per harjoitus (paitsi viimeisen loppuviikon harjoituksessa nolla). Kotitehtäviä ei palauteta, vaan ne merkitään tehdyiksi laskuharjoitustilaisuudessa. Merkitsemällä tehtävän tehdyksi ilmoittaa samalla olevansa valmis esittelemään oman ratkaisunsa ryhmälle.

  STACK-tehtävät

  STACK-tehtävät ratkotaan itsenäisesti. STACK-tehtäväkierroksia on yksi per viikko ja kukin niistä sisältää kolme tehtävää. Kunkin viikon tehtäväkierros julkaistaan kyseisen viikon ma klo 8:00. Tehtäväkierros on auki seuraavan viikon keskiviikkoon klo 23:55 asti, jonka jälkeen avoimet yritykset palautetaan automaattisesti. Jokaisesta STACK-tehtävästä saa 0–2 pistettä/tehtävä, mikäli lukuarvot ovat oikein. STACK-tehtävien ratkaisuja ei käsitellä harjoituksissa, vaan mallivastaukset ilmestyvät MyCoursesiin tehtäväkierroksen sulkeuduttua. Ensimmäinen STACK-kierros aukeaa maanantaina 31.10.